• ภูมิแพ้อาหาร คือ?

  อาการของการเป็นภูมิแพ้อาหารเป็นได้ทุกระบบของร่างกาย จากข้อมูลที่พบบ่อยคือ อาการทางระบบทางเดินอาหาร (เมื่อแพ้อาหารจะมีอาการคันปาก อาเจียน ปวดท้อง ท้องเสีย) อาการทางผิวหนัง (เมื่อแพ้อาหารจะมีอาการผื่นคัน ลมพิษ) และอาการทางระบบหายใจ (เมื่อแพ้อาหารจะมีอาการจาม น้ำมูก ไอ หอบ แน่นหน้าอก) ในบางรายอาการแพ้อาจรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตได้.
  +Read More
 • Food Allergy?

  As with any allergy, a food allergy develops when the immune system attacks a normally harmless substance and creates specific antibodies for this substance. From this point on, whenever the food allergy sufferer eats the food to which they're allergic, the antibodies respond by releasing histamine, which causes allergic symptoms to appear.
  +Read More
 • 1
 • 2

ข้าวสาลี   - IgE antibodies to x-5 gliadin in children with wheat-induced anaphylaxis
      อ่านต่อ

   - Wheat Anaphylaxis in Thailand
      อ่านต่อ
   -
Wheat-dependent, exercise- induced anaphylaxis: A report of 5 cases among Thai children
      อ่านต่อ

   - Comparison of irritatant reactions between using lyophilized and commercial food allergen extracts in atopy patch tests in a normal population
      อ่านต่อ

   - Effect of Heat-Moisture Treatment on Qualities of Gluten-Free Alkaline Rice Noodles from Various Rice Flour Varieties
      อ่านต่อ

   - Wheat -Induiced Anaphylaxis
      อ่านต่อ

   - Quality improvement of rice-based gluten-free bread using different dietary fibre fractions of rice bran
      อ่านต่อ

   - Reduction of fat content ...
      อ่านต่อ