• ภูมิแพ้อาหาร คือ?

  อาการของการเป็นภูมิแพ้อาหารเป็นได้ทุกระบบของร่างกาย จากข้อมูลที่พบบ่อยคือ อาการทางระบบทางเดินอาหาร (เมื่อแพ้อาหารจะมีอาการคันปาก อาเจียน ปวดท้อง ท้องเสีย) อาการทางผิวหนัง (เมื่อแพ้อาหารจะมีอาการผื่นคัน ลมพิษ) และอาการทางระบบหายใจ (เมื่อแพ้อาหารจะมีอาการจาม น้ำมูก ไอ หอบ แน่นหน้าอก) ในบางรายอาการแพ้อาจรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตได้.
  +Read More
 • Food Allergy?

  As with any allergy, a food allergy develops when the immune system attacks a normally harmless substance and creates specific antibodies for this substance. From this point on, whenever the food allergy sufferer eats the food to which they're allergic, the antibodies respond by releasing histamine, which causes allergic symptoms to appear.
  +Read More
 • 1
 • 2

อาหารทะเล   - การศึกษาสารก่อภูมิแพ้จากปูทะเล (Scylla serrata) โดยวิธี IgE Immunoblotting
      อ่านต่อ

   - Comparison of Skin Prick Tests and Allergen-specific IgE ...
      อ่านต่อ
   - Evaluation of consistency between local and imported seafood allergen extracts.
      อ่านต่อ

   - Isolated Macrobrachium rosenbergii (M. rosenbergii) Allergy Apart From Penaeus monodon (P. monodon) Allergy in Shrimp Allergic Children
      อ่านต่อ

   -
Seafood Allergy: Clinical Manifestation in Thai Patient ...
      อ่านต่อ

   - Specific allergy to Penaeus monodon (seawater shrimp) or Macrobrachium rosenbergii
      อ่านต่อ

   - The usefulness of serum tryptase in the diagnosis of shrimp anaphylaxis in children
      อ่านต่อ

   - Comparison of skin Prick Test to Crude Shrimp Extract with Prick - to -prick Skin Test to Cooked Shrimp for Diagnosis of Shrimp Allergy in Children
      อ่านต่อ
   - Determination of Storage Conditions for Shrimp Extracts
      อ่านต่อ
   - Identification of hemocyanin as a novel non-cross-reactive ...
      อ่านต่อ
   - Shellfish allergy - an Asia - Pacific Perspective
      อ่านต่อ