• ภูมิแพ้อาหาร คือ?

  อาการของการเป็นภูมิแพ้อาหารเป็นได้ทุกระบบของร่างกาย จากข้อมูลที่พบบ่อยคือ อาการทางระบบทางเดินอาหาร (เมื่อแพ้อาหารจะมีอาการคันปาก อาเจียน ปวดท้อง ท้องเสีย) อาการทางผิวหนัง (เมื่อแพ้อาหารจะมีอาการผื่นคัน ลมพิษ) และอาการทางระบบหายใจ (เมื่อแพ้อาหารจะมีอาการจาม น้ำมูก ไอ หอบ แน่นหน้าอก) ในบางรายอาการแพ้อาจรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตได้.
  +Read More
 • Food Allergy?

  As with any allergy, a food allergy develops when the immune system attacks a normally harmless substance and creates specific antibodies for this substance. From this point on, whenever the food allergy sufferer eats the food to which they're allergic, the antibodies respond by releasing histamine, which causes allergic symptoms to appear.
  +Read More
 • 1
 • 2

งานวิจัยอื่นๆ


   
   - การทำ FOOD CHALLENGE TEST ในเด็กไทยที่มีการแพ้อาหาร  
      อ่านต่อ
   - Prevalence and relevance of the positivity of skin prick testing in patients with chronic urticaria
      อ่านต่อ
   - Prevalence of Adverse Food Reactions and Food Allergy among Thai Children
      

   - Effect of carob bean on gastric emptying time in Thai infants
      
   - Omalizumab in allergic diseases, a recent review
      
   - Prevalence and Natural Course of Gastroesophageal Reflux Symptoms: A 1-Year Cohort Study in Thai Infants