• ภูมิแพ้อาหาร คือ?

  อาการของการเป็นภูมิแพ้อาหารเป็นได้ทุกระบบของร่างกาย จากข้อมูลที่พบบ่อยคือ อาการทางระบบทางเดินอาหาร (เมื่อแพ้อาหารจะมีอาการคันปาก อาเจียน ปวดท้อง ท้องเสีย) อาการทางผิวหนัง (เมื่อแพ้อาหารจะมีอาการผื่นคัน ลมพิษ) และอาการทางระบบหายใจ (เมื่อแพ้อาหารจะมีอาการจาม น้ำมูก ไอ หอบ แน่นหน้าอก) ในบางรายอาการแพ้อาจรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตได้.
  +Read More
 • Food Allergy?

  As with any allergy, a food allergy develops when the immune system attacks a normally harmless substance and creates specific antibodies for this substance. From this point on, whenever the food allergy sufferer eats the food to which they're allergic, the antibodies respond by releasing histamine, which causes allergic symptoms to appear.
  +Read More
 • 1
 • 2

นม


  
   - 
Clinical Manifestation and Natural Course of Cow's Milk Allergy in Ramathibodi Hospital, Bangkok
          
   - Mammalian milk allergy: clinical suspicion, cross-reactivities and diagnosis.
       

   - การทดสอบการแพ้นมวัวในเด็ก
      
   - COW’S MILK ALLERGY
      อ่านต่อ
   - Comparisons of a chicken- based formula with soy-based formula in infants with cow milk allergy
      อ่านต่อ
   - Cow milk protein allergy during the first year of life ...
      อ่านต่อ
   - Cow’s Milk Allergy in Thai Children
      อ่านต่อ
   - Gastrointestinal manifestations of cow's milk protein allergy during the first year of life.
      อ่านต่อ
   -
Hematemesis in Infants Induced by Cow Milk Allergy
      อ่านต่อ 
   - Cow`s milk protein allergy presenting as necrotizing enterocolitis: a case report

      อ่านต่อ 
   - 
Hypersensitivity to cow`s milk protein in a premature infant manifested with feeding intolerance and hypereosinophilia 
      อ่านต่อ 
   - 
Identification of IgE and IgG binding epitopes (cow's milk)...
      อ่านต่อ 
   - 
Identification of IgE- and IgG-binding epitopes on αs1-casein
      อ่านต่อ 
   - 
Recurrent Human Rhinovirus Infections in Infants with Refractory Wheezing
      อ่านต่อ 
   - 
Role of conformational and linear epitopes in the achievement of tolerance in cow's milk allergy
      อ่านต่อ