• ภูมิแพ้อาหาร คือ?

  อาการของการเป็นภูมิแพ้อาหารเป็นได้ทุกระบบของร่างกาย จากข้อมูลที่พบบ่อยคือ อาการทางระบบทางเดินอาหาร (เมื่อแพ้อาหารจะมีอาการคันปาก อาเจียน ปวดท้อง ท้องเสีย) อาการทางผิวหนัง (เมื่อแพ้อาหารจะมีอาการผื่นคัน ลมพิษ) และอาการทางระบบหายใจ (เมื่อแพ้อาหารจะมีอาการจาม น้ำมูก ไอ หอบ แน่นหน้าอก) ในบางรายอาการแพ้อาจรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตได้.
  +Read More
 • Food Allergy?

  As with any allergy, a food allergy develops when the immune system attacks a normally harmless substance and creates specific antibodies for this substance. From this point on, whenever the food allergy sufferer eats the food to which they're allergic, the antibodies respond by releasing histamine, which causes allergic symptoms to appear.
  +Read More
 • 1
 • 2

Anaphylaxis   - ระบาดวิทยาของ Anaphylaxis ในโรงพยาบาลศิริราช
      อ่านต่อ
  
   - Anaphylaxis: finding the causative agents in a university hospital
      อ่านต่อ
   - Anaphylaxis in an Emergency Depart-ment: A 2-Year Study in a Tertiary-Care Hospital
      อ่านต่อ
   - Features of patients with anaphylaxis admitted to a university hospital.
      อ่านต่อ
   - Food-dependent, exercise- induced anaphylaxis: first case report in Thailand.
     
อ่านต่อ
   - Incidence of Anaphylaxis in the Emergency Department ...
      อ่านต่อ