• ภูมิแพ้อาหาร คือ?

  อาการของการเป็นภูมิแพ้อาหารเป็นได้ทุกระบบของร่างกาย จากข้อมูลที่พบบ่อยคือ อาการทางระบบทางเดินอาหาร (เมื่อแพ้อาหารจะมีอาการคันปาก อาเจียน ปวดท้อง ท้องเสีย) อาการทางผิวหนัง (เมื่อแพ้อาหารจะมีอาการผื่นคัน ลมพิษ) และอาการทางระบบหายใจ (เมื่อแพ้อาหารจะมีอาการจาม น้ำมูก ไอ หอบ แน่นหน้าอก) ในบางรายอาการแพ้อาจรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตได้.
  +Read More
 • Food Allergy?

  As with any allergy, a food allergy develops when the immune system attacks a normally harmless substance and creates specific antibodies for this substance. From this point on, whenever the food allergy sufferer eats the food to which they're allergic, the antibodies respond by releasing histamine, which causes allergic symptoms to appear.
  +Read More
 • 1
 • 2
image
 

การบริโภคอาหารที่แพ้ตั้งแต่เริ่มแรกไม่ควรเน้นแค่ถั่วลิสง นม และไข่

     ร้อยละ 40 ของเด็กที่เป็นโรคภูมิแพ้อาหารมักแพ้อาหารหลายชนิด ในขณะที่มีการศึกษาเกี่ยวกับการแนะนำให้ทารกได้รับอาหารก่อภูมิแพ้ที่หลากหลายเพื่อป้องกันการเกิดโรคภูมิแพ้อาหารในวัยเด็ก จากการศึกษาเป็นเวลา 1 ปีพบว่าเป็นวิธีที่ปลอดภัยและค่อนข้างมีประสิทธิภาพ

อ่านเพิ่มเติม...

image
 

ผู้ใหญ่ที่แพ้อาหารส่วนใหญ่ไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์

     การศึกษาครั้งแรกเกี่ยวกับการปฏิบัติตัวของผู้ที่แพ้อาหารเมื่อได้รับคำแนะนำเกี่ยวกับการบริโภคอาหารจากผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพ พบผู้ใหญ่ที่แพ้อาหารจำนวนมากไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำในการบริโภคอาหารซึ่งมีสาเหตุแตกต่างกันออกไป ทำให้ผู้เชี่ยวชาญต้องคำนึงถึงปัจจัยต่างๆ ในการให้คำแนะนำกับผู้ที่แพ้อาหาร โดยพิจารณาจากความไวและความรุนแรงต่ออาหารที่แพ้ รวมถึงประวัติในการบริโภคอาหาร คำแนะนำที่ผู้ป่วยได้รับนั้นจะเป็นทางเลือกข้อใดข้อหนึ่งจาก 3 ข้อนี้

อ่านเพิ่มเติม...

image
 

มีวิธีที่ดีกว่าไหมในการลดความไวสำหรับผู้แพ้อาหาร

     การศึกษาทางคลินิกขั้นต้นเกี่ยวกับภูมิคุ้มกันบำบัด พบการรักษาโรคภูมิแพ้อาหารด้วยการใช้เข็มฉีดยาขนาดเล็ก (Microneedle device) ที่เคลือบด้วยถั่วลิสงสามารถลดความไวต่อผู้ที่แพ้ถั่วลิสงได้ การรักษาทำได้โดยการใช้เข็มฉีดยาขนาดเล็ก (microneedle) ฉีดผ่านชั้นผิวหนังโดยตรงซึ่งผู้ป่วยจะไม่รู้สึกเจ็บขณะฉีด นอกจากนี้เข็มฉีดยาขนาดเล็กยังมีต้นทุนต่ำ ประสิทธิภาพดีและปลอดภัย

อ่านเพิ่มเติม...

image
 

สถานการณ์หลังการประกาศข้อบังคับการแสดงฉลากสารก่อภูมิแพ้ภาษาอังกฤษที่เข้าใจง่าย (Plain English Allergen Labelling, PEAL) ของประเทศออสเตรเลียเป็นเวลา 12 เดือน

     สำนักมาตรฐานอาหารออสเตรเลีย (Australian Food Standards Code) ได้ประกาศข้อบังคับการแสดงฉลากสารก่อภูมิแพ้ภาษาอังกฤษแบบเข้าใจง่าย (Plain English Allergen Labelling, PEAL) หลังประกาศข้อบังคับดังกล่าวเป็นเวลา 12 เดือน พบว่าภาคธุรกิจมีการปรับปรุงการแสดงฉลากสารก่อภูมิแพ้ในอาหารเพื่อให้สามารถปฏิบัติตามข้อบังคับได้ทันภายในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 (ค.ศ. 2024) และต้องทำให้เสร็จสมบูรณ์ภายในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2569 (ค.ศ. 2026) โดยหลายบริษัทได้ใช้โอกาสนี้จัดการความเสี่ยงการปนเปื้อนข้ามในสายการผลิตด้วย

อ่านเพิ่มเติม...