• ภูมิแพ้อาหาร คือ?

  อาการของการเป็นภูมิแพ้อาหารเป็นได้ทุกระบบของร่างกาย จากข้อมูลที่พบบ่อยคือ อาการทางระบบทางเดินอาหาร (เมื่อแพ้อาหารจะมีอาการคันปาก อาเจียน ปวดท้อง ท้องเสีย) อาการทางผิวหนัง (เมื่อแพ้อาหารจะมีอาการผื่นคัน ลมพิษ) และอาการทางระบบหายใจ (เมื่อแพ้อาหารจะมีอาการจาม น้ำมูก ไอ หอบ แน่นหน้าอก) ในบางรายอาการแพ้อาจรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตได้.
  +Read More
 • Food Allergy?

  As with any allergy, a food allergy develops when the immune system attacks a normally harmless substance and creates specific antibodies for this substance. From this point on, whenever the food allergy sufferer eats the food to which they're allergic, the antibodies respond by releasing histamine, which causes allergic symptoms to appear.
  +Read More
 • 1
 • 2
image
 

“ไม่เคยมีมาก่อน”: การเรียกคืนอาหารที่เกี่ยวข้องกับสารก่อภูมิแพ้ในออสเตรเลียพุ่งสูงเป็นประวัติการณ์ในปี ค.ศ. 2020

     สำนักมาตรฐานอาหารออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ (FSANZ) ได้เปิดเผยตัวเลขประจำปีซึ่งแสดงให้เห็นว่ามีการเรียกคืนอาหารทั้งหมด 109 รายการในออสเตรเลียตลอดปี ค.ศ. 2020 เพิ่มขึ้นจาก 87 รายการที่ถูกเรียกคืนในปี ค.ศ. 2019 และ 100 รายการในปี ค.ศ. 2018 พบสารก่อภูมิแพ้ในอาหารที่ไม่มีการแจ้งเตือน 51 รายการ (เมื่อเปรียบเทียบกับปี ค.ศ. 2019 ที่มี 32 รายการ) โดยพบรายงานครึ่งหนึ่งเกิดจากความผิดพลาดเกี่ยวกับการบรรจุหีบห่อ

อ่านเพิ่มเติม...

image
 

การใช้ยาฆ่าเชื้อกับเด็กทารกมีความเสี่ยงต่อการแพ้อาหารมากขึ้น

     คณะวิจัยของออสเตรเลียพบว่าทารกที่ใช้จุกนมหลอกหรือจุกนมจำลองที่ผ่านการฆ่าเชื้อด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อมีแนวโน้มที่จะมีอาการแพ้อาหารตั้งแต่อายุหนึ่งขวบขึ้นไป ความเสี่ยงดูเหมือนจะเกี่ยวข้องกับการใช้สารเคมีในการฆ่าเชื้อ แต่ไม่มีความเสี่ยงในการแพ้อาหารเพิ่มขึ้นสำหรับเด็กที่ใช้จุกนมจำลองที่ถูกต้มในน้ำ การล้างโดยใช้น้ำก๊อก การใส่ในปากของผู้ปกครองหรือไม่ได้มีการล้างเลย

อ่านเพิ่มเติม...

image
 

ผลการสำรวจแสดงให้เห็นว่าสินค้าที่นำเข้าจากไทยจำเป็นต้องปรับปรุงการติดฉลากสารก่อภูมิแพ้ให้ดีขึ้น

     จากการสำรวจผลิตภัณฑ์ที่ประเมินสถานะของฉลากสารก่อภูมิแพ้ในผลิตภัณฑ์อาหารสำเร็จรูปหลายร้อยรายการจากประเทศไทยที่นำเข้าประเทศออสเตรเลียพบว่ามีความเสี่ยงอย่างมีนัยสำคัญต่อผู้บริโภคที่เป็นโรคภูมิแพ้ การสำรวจสินค้าไทยจำนวน 549 รายการที่ซื้อจากร้านค้าปลีกสินค้าจากเอเชีย 7 แห่ง และซูเปอร์มาร์เก็ตรายใหญ่ 2 แห่ง ในพื้นที่เมืองซิดนีย์ พบผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่ (527 หรือร้อยละ 96) มีฉลากต้นฉบับทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษโดยไม่มีความคลาดเคลื่อน ข้อความฉลากแจ้งเตือนสารก่อภูมิแพ้ (PAL) ฉบับภาษาอังกฤษได้ถูกระบุไว้บนฉลากของผู้ผลิตตั้งต้นจำนวน 24 ผลิตภัณฑ์ (ร้อยละ 39) มีเพียง 154 รายการ (ร้อยละ 28) เท่านั้นที่แสดงข้อความฉลากแจ้งเตือนสารก่อภูมิแพ้เป็นภาษาไทย

อ่านเพิ่มเติม...

image
 

ผลิตภัณฑ์ที่จำหน่ายตามท้องตลาดเป็นอาหารแนะนำเริ่มต้นที่อาจไม่มีสารก่อภูมิแพ้

     โดยปกติการบริโภคอาหารที่ก่อให้เกิดภูมิแพ้ เช่น ถั่วลิสง ในวัยเด็กตามคำแนะนำทางคลินิกฉบับปรับปรุงเพื่อลดความเสี่ยงจากการแพ้อาหารในเด็ก ในการตอบสนองต่อคำแนะนำดังกล่าวและด้วยความพยายามที่จะช่วยเหลือผู้ปกครองและครอบครัวควรปฏิบัติตามแนวทางนี้ อาหารแนะนำที่ก่อภูมิแพ้ในช่วงแรก (EIF) หลายชนิดที่มีสารก่อภูมิแพ้ชนิดเดียวหรือหลายชนิดสำหรับทารกได้ถูกนำไปใช้ในเชิงพาณิชย์ อย่างไรก็ตามในการศึกษาควรตรวจสอบความเข้มข้นและปริมาณของสารก่อภูมิแพ้ในอาหารหลักที่แนะนำสารก่อภูมิแพ้ในช่วงแรก นักวิจัยพบความแปรปรวนอย่างมีนัยสำคัญขององค์ประกอบของสารก่อภูมิแพ้ ความเข้มข้นและปริมาณต่อหนึ่งหน่วยบริโภค

อ่านเพิ่มเติม...