• ภูมิแพ้อาหาร คือ?

  อาการของการเป็นภูมิแพ้อาหารเป็นได้ทุกระบบของร่างกาย จากข้อมูลที่พบบ่อยคือ อาการทางระบบทางเดินอาหาร (เมื่อแพ้อาหารจะมีอาการคันปาก อาเจียน ปวดท้อง ท้องเสีย) อาการทางผิวหนัง (เมื่อแพ้อาหารจะมีอาการผื่นคัน ลมพิษ) และอาการทางระบบหายใจ (เมื่อแพ้อาหารจะมีอาการจาม น้ำมูก ไอ หอบ แน่นหน้าอก) ในบางรายอาการแพ้อาจรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตได้.
  +Read More
 • Food Allergy?

  As with any allergy, a food allergy develops when the immune system attacks a normally harmless substance and creates specific antibodies for this substance. From this point on, whenever the food allergy sufferer eats the food to which they're allergic, the antibodies respond by releasing histamine, which causes allergic symptoms to appear.
  +Read More
 • 1
 • 2
image
 

ความเสี่ยงในการติดฉลากแจ้งเตือนสารก่อภูมิแพ้เชิงปริมาณสำหรับผู้บริโภคชาวแคนาดา

     การศึกษาก่อนหน้านี้ได้วิเคราะห์และรายงานเกี่ยวกับความแปรปรวนของระดับสารก่อภูมิแพ้ในผลิตภัณฑ์อาหารที่มีฉลากแจ้งเตือนสารก่อภูมิแพ้ (PAL) นักวิจัยชาวแคนาดาตั้งเป้าหมายเพื่อกำหนดสถานการณ์ในประเทศของตนและเสนอแนวทางของท้องถิ่นในการจัดการความเสี่ยงของสารก่อภูมิแพ้ให้ดียิ่งขึ้น จากการทดสอบผลิตภัณฑ์มากกว่า 800 รายการ โดยใช้ตัวอย่างผลิตภัณฑ์แต่ละชุด 5 ล๊อต ตัวอย่างถั่วลิสงและ/หรือเฮเซลนัทที่ทดสอบด้วยวิธี ELISA พบผลิตภัณฑ์ถั่วลิสงที่ถูกทดสอบมีฉลากแจ้งเตือนสารก่อภูมิแพ้ร้อยละ 72 ในขณะที่ร้อยละ 27 มีฉลากที่ระบุว่า “ปราศจากถั่วลิสง” โดยร้อยละ 94 ของผลิตภัณฑ์เฮเซลนัทที่ทดสอบมีฉลากแจ้งเตือนสารก่อภูมิแพ้ที่อ้างถึงถั่วเปลือกแข็งหรือเฮเซลนัท ในขณะที่ร้อยละ 6 มีการแจ้งเตือนว่าปราศจากถั่ว 

อ่านเพิ่มเติม...

image
 

การติดฉลากงาจัดเป็นกฎหมายในสหรัฐอเมริกา แต่การศึกษาในแคนาดายังคงมีความเสี่ยงอยู่

     ประธานาธิบดีไบเดนได้ลงนามในกฎหมายว่าด้วยฉลากสารก่อภูมิแพ้ในอาหาร พระราชบัญญัติความปลอดภัย การรักษา การศึกษาและการวิจัยการแพ้อาหาร (FASTER) การดำเนินการนี้กำหนดให้มีการติดฉลากงาเป็นภาษาอังกฤษแบบธรรมดาสำหรับอาหารบรรจุหีบห่อทั้งหมดที่จำหน่ายในสหรัฐอเมริกาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2566 นับเป็นครั้งแรกตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549 ที่มีการเพิ่มสารก่อภูมิแพ้ชนิดใหม่ที่ลงนามในพระราชบัญญัติการติดฉลากสารก่อภูมิแพ้ในอาหารและการคุ้มครองผู้บริโภค (FALCPA) และทำให้งาเป็นสารก่อภูมิแพ้หลักลำดับที่ 9 ในสหรัฐอเมริกา ซึ่งคาดว่าผู้คนกว่า 1.5 ล้านคนที่แพ้งา สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับพระราชบัญญัติความปลอดภัย การรักษา การศึกษาและการวิจัยการแพ้อาหาร สามารถดูได้ที่ www.foodallergy.org/FASTER

อ่านเพิ่มเติม...

image
 

การแข่งขันอย่างร้อนแรงในกลุ่มอาหารที่แนะนำตั้งแต่เริ่มแรก

     การแนะนำอาหารที่ทำให้เกิดภูมิแพ้ในระยะแรก เช่น ไข่และถั่วลิสง พบว่าช่วยป้องกันการแพ้อาหารในทารกเฉพาะกลุ่มได้ อาหารประเภท Ready, Set, Food ได้มีการพัฒนาขึ้นอย่างรวดเร็วในสหรัฐอเมริกานั้นมักอยู่ในรูปของอาหารเสริมเพื่อการบริโภคประจำวันให้ทารกค่อยๆ รับประทานซึ่งจะช่วยให้ทารกได้คุ้นเคยกับสารก่อภูมิแพ้ 9 ชนิด โดยมีการลงทุนเพิ่มขึ้น 3.5 ล้านเหรียญสหรัฐในรอบการระดมทุนครั้งล่าสุด

อ่านเพิ่มเติม...

image
 

ปลอดภัยหรือไม่ที่ถั่วจะกลับไปอยู่ในกล่องอาหารกลางวันของโรงเรียน?

     คำแนะนำแบบมีเงื่อนไขสำหรับการจัดการการแพ้อาหารในศูนย์ดูแลเด็กและโรงเรียนที่จัดทำขึ้นโดยกลุ่มนักวิทยาศาสตร์หลังจากที่มีการทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบเกี่ยวกับผลกระทบทางด้านสุขภาพที่คาดว่าจะได้รับจากมาตรการที่เลือกใช้ การกำหนดข้อห้ามเกี่ยวกับสารก่อภูมิแพ้ในอาหาร เช่น ถั่วในโรงเรียนและศูนย์ดูแลเด็กเป็นหนึ่งในนั้น ตามที่กลุ่มผู้เผยแพร่ได้ค้นพบในวารสารเปิดทางโรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกันทางคลีนิค (Open Access paper the Journal of Allergy and Clinical Immunology) การวิจัยในอดีตระบุว่าไม่มีประโยชน์ที่จะห้ามอาหารบางชนิดออกจากโรงเรียนเพื่อเข้าถึงเป้าหมายมากขึ้นสำหรับคำแนะนำในเด็กที่มีความเสี่ยง

อ่านเพิ่มเติม...