• ภูมิแพ้อาหาร คือ?

  อาการของการเป็นภูมิแพ้อาหารเป็นได้ทุกระบบของร่างกาย จากข้อมูลที่พบบ่อยคือ อาการทางระบบทางเดินอาหาร (เมื่อแพ้อาหารจะมีอาการคันปาก อาเจียน ปวดท้อง ท้องเสีย) อาการทางผิวหนัง (เมื่อแพ้อาหารจะมีอาการผื่นคัน ลมพิษ) และอาการทางระบบหายใจ (เมื่อแพ้อาหารจะมีอาการจาม น้ำมูก ไอ หอบ แน่นหน้าอก) ในบางรายอาการแพ้อาจรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตได้.
  +Read More
 • Food Allergy?

  As with any allergy, a food allergy develops when the immune system attacks a normally harmless substance and creates specific antibodies for this substance. From this point on, whenever the food allergy sufferer eats the food to which they're allergic, the antibodies respond by releasing histamine, which causes allergic symptoms to appear.
  +Read More
 • 1
 • 2
image
 

การปรับปรุงการแสดงฉลากสารก่อภูมิแพ้ในอาหารเพื่อคุ้มครองผู้ที่แพ้อาหารอย่างรุนแรง

โดย ALLERGEN BUREAU

25 ตุลาคม 2564 

     จาก 66 ประเทศใน 5 ทวีปที่ต้องการกฎหมายแจ้งส่วนผสมที่มีสารก่อภูมิแพ้ในภาชนะบรรจุอาหารปิดสนิท อย่างไรก็ตามในแต่ละประเทศและภูมิภาคนั้นมีความแตกต่างกันในการแสดงฉลากสารก่อภูมิแพ้ รวมถึงการแสดงฉลากแจ้งเตือนอาจมีการปนเปื้อนของสารก่อภูมิแพ้ในผลิตภัณฑ์อาหาร ซึ่งมีงานวิจัยที่กล่าวถึงแนวทางการแก้ปัญหาความแตกต่างระดับโลกที่เกี่ยวข้องดังนี้

อ่านเพิ่มเติม...

image
 

ออสเตรเลีย ประเทศแรกของโลกที่มีแนวทางปฏิบัติในการป้องกันและการจัดการเมื่อเกิด Anaphylaxis ในโรงเรียน

โดย ALLERGEN BUREAU

25 ตุลาคม 2564

     การจัดการเมื่อเกิด Anaphylaxis ในโรงเรียนของประเทศออสเตรเลียมีแนวทางที่หลากหลายตามแต่ละโรงเรียนกำหนด เช่น หลักปฏิบัติ การฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ รวมถึงการรายงานเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้อง ความแตกต่างนี้ทำให้เกิดความสับสนและส่งผลให้เด็กที่เป็นโรคภูมิแพ้อาหารมีความเสี่ยงมากขึ้น ดังนั้น National Allergy Strategy จึงมีการหารือแนวทางปฏิบัติในการป้องกันและจัดการการเกิด Anaphylaxis ในโรงเรียนและสถานบริการดูแลเด็ก โดยใช้ระยะเวลา 2 ปี ในการหาข้อสรุป จากนั้นจึงประกาศเพื่อใช้เป็นแนวทางระดับชาติสำหรับการป้องกันและจัดการการเกิด Anaphylaxis ในโรงเรียน

อ่านเพิ่มเติม...

image
 

ผู้เชี่ยวชาญทั่วโลกเผยคำแนะนำการจัดการสารก่อภูมิแพ้ในอาหาร

     เมื่อต้นปี พ.ศ. 2563 องค์การอาหารและการเกษตร (FAO) และองค์การอนามัยโลก (WHO) ได้ร่วมกันจัดตั้งที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญในการประเมินความเสี่ยงของสารก่อภูมิแพ้ในอาหาร ซึ่งคณะที่ปรึกษานี้ประกอบด้วยนักวิทยาศาสตร์ นักกฎหมาย แพทย์ ผู้เชี่ยวชาญในการรักษาและผู้จัดการความเสี่ยงจากสถาบันการศึกษา รัฐบาล และอุตสาหกรรมอาหาร ก่อตั้งขึ้นเพื่อให้คำแนะนำทางวิทยาศาสตร์เฉพาะเกี่ยวกับการจัดการสารก่อภูมิแพ้ในอาหาร 3 ด้าน สำนักสารก่อภูมิแพ้รู้สึกตื่นเต้นที่สมาชิกทั้งหกคนของ VITAL Scientific Expert Panel ในปัจจุบันได้เข้าร่วมกับคณะที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญนี้

อ่านเพิ่มเติม...

image
 

โรคภูมิแพ้อาหาร ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง

     องค์การอาหารและการเกษตร (FAO) เป็นหน่วยงานเฉพาะของสหประชาชาติที่เป็นผู้นำความพยายามระหว่างประเทศในการเอาชนะความหิวโหย เมื่อต้นปีนี้ทางสำนักงานองค์การอาหารและการเกษตรประจำภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกได้เผยแพร่ข้อมูล “โรคภูมิแพ้อาหาร: ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง” เพื่อตระหนักถึงผลกระทบที่สำคัญของการแพ้อาหารต่อประชากรกลุ่มเปราะบางที่มีความเสี่ยงที่สุดในโลก โดยจุลสารอธิบายว่าสิ่งสำคัญคือต้องจัดการการแพ้อาหารในบริบทระดับท้องถิ่น และช่วยให้ประเทศต่างๆ เข้าใจว่าสารก่อภูมิแพ้ใดที่พบได้บ่อยในประชากรแต่ละกลุ่ม อาหารใดบ้างที่ต้องติดฉลากในพื้นที่ที่แตกต่างกันของโลก และวิธีการกำหนดปริมาณสารก่อภูมิแพ้ในอาหารที่อนุญาตให้ใช้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานความปลอดภัยอาหารระดับโลก

อ่านเพิ่มเติม...