• ภูมิแพ้อาหาร คือ?

  อาการของการเป็นภูมิแพ้อาหารเป็นได้ทุกระบบของร่างกาย จากข้อมูลที่พบบ่อยคือ อาการทางระบบทางเดินอาหาร (เมื่อแพ้อาหารจะมีอาการคันปาก อาเจียน ปวดท้อง ท้องเสีย) อาการทางผิวหนัง (เมื่อแพ้อาหารจะมีอาการผื่นคัน ลมพิษ) และอาการทางระบบหายใจ (เมื่อแพ้อาหารจะมีอาการจาม น้ำมูก ไอ หอบ แน่นหน้าอก) ในบางรายอาการแพ้อาจรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตได้.
  +Read More
 • Food Allergy?

  As with any allergy, a food allergy develops when the immune system attacks a normally harmless substance and creates specific antibodies for this substance. From this point on, whenever the food allergy sufferer eats the food to which they're allergic, the antibodies respond by releasing histamine, which causes allergic symptoms to appear.
  +Read More
 • 1
 • 2
image
 

สำนักงานมาตรฐานอาหารแห่งสหราชอาณาจักรขอความคิดเห็นเกี่ยวกับการแสดงฉลากข้อควรระวังสารก่อภูมิแพ้

โดย ALLERGEN BUREAU

17 ธันวาคม 2564 

     สำนักงานมาตรฐานอาหารแห่งสหราชอาณาจักร (The UK Food Standards Agency, FSA) ได้รวบรวมความคิดเห็นจากภาคธุรกิจอาหารและผู้บริโภคเกี่ยวกับการแสดงฉลากข้อควรระวังสารก่อภูมิแพ้ (Precautionary labeling, PAL) หรือการใช้คำ “อาจจะมี” (may contain) บนบรรจุภัณฑ์อาหารตามความสมัครใจ จากข้อมูลพบผู้ที่เป็นโรคภูมิแพ้อาหาร (Food Allergy) ผู้ที่ไม่สามารถทนต่ออาหารบางชนิดได้ (Food Intolerance) หรือผู้ที่เป็นโรค coeliac ได้เล็งเห็นความสำคัญของการแสดงฉลากข้อควรระวังสารก่อภูมิแพ้ที่มีข้อความระบุชัดเจนว่ามีความเสี่ยงที่หลีกเลี่ยงไม่ได้จากการปนเปื้อนข้ามของสารก่อภูมิแพ้ แต่ผู้บริโภคอาจสับสนกับการแสดงฉลากข้อควรระวังสารก่อภูมิแพ้บนบรรจุภัณฑ์อาหารซึ่งข้อความอาจแตกต่างกันไปในแต่ละผลิตภัณฑ์ และไม่มีการระบุระดับความเสี่ยงที่ชัดเจน

อ่านเพิ่มเติม...

image
 

ความหวังใหม่ของเด็กที่แพ้นมอย่างรุนแรง

 

โดย ALLERGEN BUREAU

17 ธันวาคม 2564   

     การศึกษาทางคลินิกพบว่าเด็กที่แพ้นมอย่างรุนแรงอาจทนต่อการแพ้นมได้ หากได้รับนมผงปริมาณน้อยๆ แล้วค่อยเพิ่มปริมาณนมผงมากขึ้นเรื่อยๆ อย่างต่อเนื่อง

อ่านเพิ่มเติม...

image
 

ปริมาณโปรตีน 0.5 มิลลิกรัมต่ออาหาร 100 กรัมเป็นเกณฑ์ที่ปลอดภัยสำหรับการแสดงฉลากแจ้งเตือนการปนเปื้อนสารก่อภูมิแพ้ในผลิตภัณฑ์อาหารหรือไม่

โดย ALLERGEN BUREAU

24 พฤศจิกายน 2564

     การแสดงฉลากแจ้งเตือนผู้บริโภคอาจมีการปนเปื้อนของสารก่อภูมิแพ้ในผลิตภัณฑ์อาหาร (Precautionary labelling, PAL) ของผู้ผลิตอาหารนั้นพบบ่อยบนฉลากอาหารแต่ไม่เป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภค เนื่องจากไม่มีเกณฑ์ในการนำมาใช้ที่ชัดเจน จึงมีการประชุมเพื่อกำหนดเกณฑ์ขึ้น ผลจากการประชุมเห็นควรให้แสดงฉลาก “อาจมีการปนเปื้อนของสารก่อภูมิแพ้ในผลิตภัณฑ์อาหาร” ในกรณีที่มีสารก่อภูมิแพ้โดยไม่ตั้งใจต่ำกว่า 0.5 มิลลิกรัมโปรตีนต่อน้ำหนักอาหาร 100 กรัม และการใช้เกณฑ์ดังกล่าวให้เป็นไปตามความสมัครใจของผู้ผลิตอาหาร

อ่านเพิ่มเติม...

image
 

Allergen Bureau ได้จัดการประชุม The Australian Institute of Food Science and Technology (AIFST

โดย ALLERGEN BUREAU

25 ตุลาคม 2564 

     สำนักโรคภูมิแพ้ (Allergen Bureau) ได้จัดการประชุม The Australian Institute of Food Science and Technology (AIFST) ประจำปี พ.ศ. 2564 ในหัวข้อการจัดการสารก่อภูมิแพ้ในอาหารและการแสดงฉลากสารก่อภูมิแพ้ในอาหาร ผู้บรรยายคือคุณ Kirsten Grinter (เนสท์เล่) คุณ Jasmine Lacis-Lee (BVAQ) และคุณ Georgina Christensen (Allergen Bureau) วัตถุประสงค์เพื่อให้อุตสาหกรรมอาหารในออสเตรเลีย นิวซีแลนด์และกลุ่มประเทศยุโรปทราบถึงมุมมองต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการสารก่อภูมิแพ้ในอาหาร

อ่านเพิ่มเติม...