• ภูมิแพ้อาหาร คือ?

  อาการของการเป็นภูมิแพ้อาหารเป็นได้ทุกระบบของร่างกาย จากข้อมูลที่พบบ่อยคือ อาการทางระบบทางเดินอาหาร (เมื่อแพ้อาหารจะมีอาการคันปาก อาเจียน ปวดท้อง ท้องเสีย) อาการทางผิวหนัง (เมื่อแพ้อาหารจะมีอาการผื่นคัน ลมพิษ) และอาการทางระบบหายใจ (เมื่อแพ้อาหารจะมีอาการจาม น้ำมูก ไอ หอบ แน่นหน้าอก) ในบางรายอาการแพ้อาจรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตได้.
  +Read More
 • Food Allergy?

  As with any allergy, a food allergy develops when the immune system attacks a normally harmless substance and creates specific antibodies for this substance. From this point on, whenever the food allergy sufferer eats the food to which they're allergic, the antibodies respond by releasing histamine, which causes allergic symptoms to appear.
  +Read More
 • 1
 • 2
image
 

คณะทำงานจากสถาบันโรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกันทางคลีนิคแห่งยุโรป (EAACI) ให้ความเห็นเกี่ยวกับการใช้เกณฑ์เพื่อกำหนดระดับสารก่อภูมิแพ้สำหรับการแสดงฉลากที่มีความซับซ้อนและควรทำให้ครอบคลุม 

     คณะทำงานจากสถาบันโรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกันทางคลีนิคแห่งยุโรป (EAACI) แสดงความเห็นเกี่ยวกับการนำเสนอปริมาณ 0.5 มิลลิกรัมของสารก่อภูมิแพ้ต่อน้ำหนักอาหาร 100 กรัมว่าเป็นระดับที่ปลอดภัยสำหรับการติดฉลากแจ้งเตือนสารก่อภูมิแพ้ (PAL) ซึ่งการใช้เกณฑ์ที่กำหนดระดับสารก่อภูมิแพ้นั้นมีความซับซ้อนและควรใช้อย่างระมัดระวัง

     ข้อมูลจากบทความของ Zuberbier และคณะไม่พบรายงานการเกิดปฏิกิริยา anaphylactic อย่างรุนแรงในผู้ที่แพ้อาหารเมื่อได้รับสารก่อภูมิแพ้ในปริมาณน้อยกว่าหรือเท่ากับ 5 มิลลิกรัมต่อน้ำหนักอาหาร100 กรัม อย่างไรก็ตาม Turner และคณะได้ตั้งข้อสังเกตว่าการกำหนดระดับที่ปลอดภัยของสารก่อภูมิแพ้นั้นเป็นสิ่งที่ท้าท้าย จึงจำเป็นต้องศึกษาเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องด้วย จากการนำข้อมูลอัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วยที่แพ้อาหารเพียงอย่างเดียวอาจไม่เหมาะสมในการกำหนดปริมาณสารก่อภูมิแพ้เพื่อใช้เป็นนโยบายด้านสาธารณสุข ซึ่งผู้บริโภคที่แพ้อาหารต้องการมากกว่า “การบริโภคแล้วไม่เสียชีวิต” สิ่งที่ผู้บริโภคต้องการคือสามารถบริโภคอาหารได้อย่างปลอดภัยโดยไม่แสดงอาการแพ้ใดๆ ซึ่งระดับที่ปลอดภัยอาจใช้ได้กับสารก่อภูมิแพ้บางชนิด ในขณะที่ผู้บริโภคบางส่วนยังคงประสบกับอาการแพ้รวมถึงอาการ anaphylaxis 

อ่านเพิ่มเติม...

image
 

ผู้ดูแลสถานรับเลี้ยงเด็กออสเตรเลียแนะนำสารก่อภูมิแพ้ตั้งแต่เริ่มแรก

     ปัจจุบันแนวทางในการปฏิบัติได้แนะนำอาหารแบบชิ้นแก่ทารกอายุระหว่าง 4-6 เดือน และแนะนำสารก่อภูมิแพ้ในอาหารทั่วไปเมื่ออายุ 12 เดือน เพื่อลดความเสี่ยงในการเป็นโรคภูมิแพ้อาหารในเด็ก นักวิจัยชาวออสเตรเลียมองว่าการส่งข้อความ SMS เป็นประจำจะช่วยให้ทั้งผู้ปกครองและผู้ดูแลสถานรับเลี้ยงเด็กแนะนำสารก่อภูมิแพ้ตั้งแต่เริ่มแรก

อ่านเพิ่มเติม...

image
 

รัฐบาลออสเตรเลียสนับสนุนทุนวิจัยโรค coeliac

     Dr Melinda Hardy (นักวิจัยหลังปริญญาเอก) และทีมงานจาก Melbourne’s WEHI ได้รับทุน National Health and Medical Research Council (NHMRC) มูลค่า 1.1 ล้านดอลลาร์ผ่านโครงการ Ideas Gran scheme งานวิจัยที่ได้รับคือศึกษาผู้ป่วยโรค Coeliac และผู้ที่มีภาวะไวเกินต่อกลูเตน เพื่อนำข้อมูลไปใช้ในการรักษาและช่วยให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

อ่านเพิ่มเติม...

image
 

นิวซีแลนด์ค้นพบความสัมพันธ์ของการแพ้ที่ขาดหายไป

     ทีมวิจัยจากสถาบันวิจัยทางการแพทย์ Malaghan เวลลิงตันได้ค้นพบข้อมูลที่คาดว่าจะมีความเชื่อมโยงระหว่างผิวหนังและการพัฒนาการเกิดอาการแพ้อาหาร นักภูมิคุ้มกันวิทยาได้ตั้งข้อสังเกตมานานแล้วว่าการสัมผัสกับสารก่อภูมิแพ้ทางผิวหนังส่งผลต่อการเกิดอาการแพ้อาหารสำหรับบางคน ทั้งนี้มักพบในผู้ที่แพ้อาหารอย่างรุนแรงซึ่งจะพัฒนาไปสู่การแพ้ผลิตภัณฑ์ทางผิวหนังด้วย 

อ่านเพิ่มเติม...