• ภูมิแพ้อาหาร คือ?

  อาการของการเป็นภูมิแพ้อาหารเป็นได้ทุกระบบของร่างกาย จากข้อมูลที่พบบ่อยคือ อาการทางระบบทางเดินอาหาร (เมื่อแพ้อาหารจะมีอาการคันปาก อาเจียน ปวดท้อง ท้องเสีย) อาการทางผิวหนัง (เมื่อแพ้อาหารจะมีอาการผื่นคัน ลมพิษ) และอาการทางระบบหายใจ (เมื่อแพ้อาหารจะมีอาการจาม น้ำมูก ไอ หอบ แน่นหน้าอก) ในบางรายอาการแพ้อาจรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตได้.
  +Read More
 • Food Allergy?

  As with any allergy, a food allergy develops when the immune system attacks a normally harmless substance and creates specific antibodies for this substance. From this point on, whenever the food allergy sufferer eats the food to which they're allergic, the antibodies respond by releasing histamine, which causes allergic symptoms to appear.
  +Read More
 • 1
 • 2
image
 

เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้โดยสารที่แพ้อาหารทางสายการบินสามารถทำได้มากกว่านี้หรือไม่?

     ศูนย์วิจัยโรคภูมิแพ้อาหารและโรคหอบหืด คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัย Northwestern Feinberg (Center for Food Allergy & Asthma Research, Northwestern University Feinberg School of Medicine) ได้สำรวจผู้โดยสารสายการบินข้ามชาติจำนวนมากที่ได้รับความท้าทายหลายประการสำหรับผู้แพ้อาหารที่ต้องเผชิญเมื่อเดินทางโดยสารด้วยเครื่องบิน โดยพบว่าวิธีการที่สายการบินตอบสนองกับผู้โดยสารที่มีอาการแพ้อาหารนั้นแตกต่างกันไป ส่งผลให้คนเหล่านี้เดินทางอย่างปลอดภัยได้ยาก 

     จากการสำรวจจำนวน 4,704 ที่แล้วเสร็จด้วยความช่วยเหลือขององค์กรพันธมิตร 45 องค์กร โดยนักวิจัยได้เผยแพร่การสำรวจไปทั่ว 5 ประเทศในช่วงเวลา 3 เดือนครึ่ง ผลการวิจัยภาพรวมพบว่าในระหว่างเหตุการณ์เหล่านี้ผู้ตอบแบบสอบถามกล่าวว่ามีอาการแพ้อาหารบนเครื่องบินทั้งหมด 400 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 8.5 โดยร้อยละ 60 ได้รายงานเหตุการณ์ดังกล่าวให้กับพนักงานสายการบินหรือทางสายการบินทราบเมื่อเครื่องลงจอด และร้อยละ 30 ได้ถูกส่งตัวไปที่โรงพยาบาลหรือรับการดูแลอย่างเร่งด่วนเมื่อเครื่องลงจอด ผู้โดยสารมักขอสิ่งอำนวยความสะดวกแบบเฉพาะเจาะจงจากสายการบินก่อนขึ้นเครื่อง เช่น โอกาสในการขึ้นเครื่องก่อนล่วงหน้า การแจ้งเกี่ยวกับการแพ้อาหารบนเครื่องบิน ของว่างทางเลือก การแบ่งพื้นที่ และการแก้ไขอื่นๆ ร้อยละ 47 ของผู้ตอบแบบสอบถามกล่าวว่าสายการบินได้จัดหาสิ่งอำนายความสะดวกตามที่สัญญาไว้ และร้อยละ 36 กล่าวว่าทางสายการบินได้รับรองว่าจะจัดหาสิ่งอำนวยความสะดวกตามที่ร้องขอแต่ไม่สามารถจัดให้ได้ จากแบบสำรวจได้สอบถามผู้ตอบแบบสอบถามว่าได้รับการปฏิบัติจากพนักงานสายการบินดีเพียงใด ร้อยละ 36 ตอบว่าเคยประสบกับพฤติกรรมที่ไม่เป็นมืออาชีพหรือไม่สนใจ โดยร้อยละ 59 ตอบว่าไม่เคยประสบกับพฤติกรรมแบบนี้ ซึ่งข้อมูลดังกล่าวได้ถูกนำเสนอในการประชุมประจำปีของ American Academy of Allergy, Asthma & Immunology ในซานอันโตนิโอ สหรัฐอเมริกา เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 ที่ผ่านมา 

อ้างอิง : https://allergenbureau.net/CAN-AIRLINES-DO-MORE-TO-MEET-THE-NEEDS-OF-FOOD-ALLERGIC-PASSENGERS/