• ภูมิแพ้อาหาร คือ?

  อาการของการเป็นภูมิแพ้อาหารเป็นได้ทุกระบบของร่างกาย จากข้อมูลที่พบบ่อยคือ อาการทางระบบทางเดินอาหาร (เมื่อแพ้อาหารจะมีอาการคันปาก อาเจียน ปวดท้อง ท้องเสีย) อาการทางผิวหนัง (เมื่อแพ้อาหารจะมีอาการผื่นคัน ลมพิษ) และอาการทางระบบหายใจ (เมื่อแพ้อาหารจะมีอาการจาม น้ำมูก ไอ หอบ แน่นหน้าอก) ในบางรายอาการแพ้อาจรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตได้.
  +Read More
 • Food Allergy?

  As with any allergy, a food allergy develops when the immune system attacks a normally harmless substance and creates specific antibodies for this substance. From this point on, whenever the food allergy sufferer eats the food to which they're allergic, the antibodies respond by releasing histamine, which causes allergic symptoms to appear.
  +Read More
 • 1
 • 2
image
 

การรักษาอาการ Anaphylaxis จากถั่วลิสงแบบใหม่มีแนวโน้มที่ดีจากการทดลองในห้องปฏิบัติการ

     ผลการทดลองเบื้องต้นในห้องปฏิบัติการด้วยการรักษาตามงานวิจัยใหม่เพื่อป้องกันการแพ้ถั่วลิสงมีแนวโน้มที่ดีและอาจใช้เป็นแนวทางในการป้องกันการแพ้ถั่วลิสงได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการรักษาวิธีนี้ใช้ตัวยับยั้งโควาเลนต์เฮเทอโรไบวาเลนต์ (Covalent heterobivalent inhibitor, cHBI) ที่สามารถจับกับถั่วลิสงอย่างเฉพาะเจาะจง จึงป้องกันไม่ให้จับกับแอนติบอดี้ IgE ที่จะไปกระตุ้นการทำงานของแมสต์เซลล์ (mast cell) ซึ่งส่งผลต่ออาการแพ้ถั่วลิสงได้

     เพื่อทดสอบประสิทธิภาพของสารยับยั้งโควาเลนต์เฮเทอโรไบวาเลนต์ นักวิจัยได้พัฒนาแบบจำลองในหนูซึ่งถูกกระตุ้นด้วยแอนติบอดี IgE ของผู้ป่วยที่จำเพาะต่อสารก่อภูมิแพ้ในถั่วลิสง เพื่อให้หนูเกิดอาการแพ้อย่างรุนแรง (anaphylactic reactions) ผลการวิจัยพบว่าการรักษาด้วยสารยับยั้งโควาเลนต์เฮเทอโรไบวาเลนต์ช่วยป้องกันอาการแพ้ในหนูได้นานกว่าสองสัปดาห์ แม้ว่าจะให้ยาไม่นานหลังจากเริ่มมีอาการแพ้อาหาร การค้นพบนี้ชี้ให้เห็นว่าสารยับยั้งโควาเลนต์เฮเทอโรไบวาเลนต์นั้นเป็นทางเลือกที่มีศักยภาพในการป้องกันและการรักษาที่มีประสิทธิภาพสำหรับผู้ที่แพ้ถั่วลิสง อย่างไรก็ตามจำเป็นต้องมีการวิจัยเพิ่มเติมเพื่อตรวจสอบความปลอดภัยและประสิทธิภาพของสารยับยั้งโควาเลนต์เฮเทอโรไบวาเลนต์ในมนุษย์ก่อนอนุมัติใช้สำหรับงานทางคลินิก

อ้างอิง : https://allergenbureau.net/new-peanut-anaphylaxis-therapy-shows-great-promise-in-the-lab/