• ภูมิแพ้อาหาร คือ?

  อาการของการเป็นภูมิแพ้อาหารเป็นได้ทุกระบบของร่างกาย จากข้อมูลที่พบบ่อยคือ อาการทางระบบทางเดินอาหาร (เมื่อแพ้อาหารจะมีอาการคันปาก อาเจียน ปวดท้อง ท้องเสีย) อาการทางผิวหนัง (เมื่อแพ้อาหารจะมีอาการผื่นคัน ลมพิษ) และอาการทางระบบหายใจ (เมื่อแพ้อาหารจะมีอาการจาม น้ำมูก ไอ หอบ แน่นหน้าอก) ในบางรายอาการแพ้อาจรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตได้.
  +Read More
 • Food Allergy?

  As with any allergy, a food allergy develops when the immune system attacks a normally harmless substance and creates specific antibodies for this substance. From this point on, whenever the food allergy sufferer eats the food to which they're allergic, the antibodies respond by releasing histamine, which causes allergic symptoms to appear.
  +Read More
 • 1
 • 2
image
 

วิธีการตรวจหาปัจจุบันรองรับการจัดการสารก่อภูมิแพ้ตามความเสี่ยงหรือไม่?

     ดร. Melanie Downs จากหน่วยงาน Food Allergy Research and Resource Program (FARRP) ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (Food Science and Technology) แห่งมหาวิทยาลัยเนบราสก้า-ลินคอล์น (Nebraska–Lincoln) กล่าวว่าการพิจารณาวิธีการตรวจหาสารก่อภูมิแพ้ในอาหารควรเน้นในเชิงปริมาณตามกลยุทธ์การจัดการความเสี่ยงของสารก่อภูมิแพ้

     จากบทความที่ตีพิมพ์ในนิตยสารความปลอดภัยในอาหาร (Food Safety magazine) ดร. Downs กล่าวว่าวิธีการจัดการสารก่อภูมิแพ้ในอาหารตามความเสี่ยงมีความสำคัญมากในการสนับสนุนการตัดสินใจเกี่ยวกับการจัดการสารก่อภูมิแพ้รวมถึงการติดฉลากข้อควรระวังสารก่อภูมิแพ้ (Precautionary Allergen Labeling - PAL)  จากข้อมูลใหม่เกี่ยวกับระดับปริมาณสารก่อภูมิแพ้หลักซึ่งมีแนวโน้มที่จะก่อให้เกิดปฏิกิริยาในผู้ที่แพ้อาหาร จึงเริ่มใช้กระบวนการที่มีมาตรฐานรวมถึงขั้นตอนที่ชัดเจนในการจัดการสารก่อภูมิแพ้และการแสดงฉลากในอุตสาหกรรมอาหาร เช่น โปรแกรมการติดฉลากสารก่อภูมิแพ้ตามความสมัครใจของสำนักสารก่อภูมิแพ้ (The Allergen Bureau’s Voluntary Incidental Trace Allergen Labelling (VITAL) Program) สิ่งเหล่านี้มีแนวโน้มว่าสามารถปฏิบัติได้จริง ดังนั้นการทราบปริมาณสารก่อภูมิแพ้ในอาหารจึงเป็นสิ่งสำคัญ ควรทำความเข้าใจถึงประสิทธิภาพของวิธีการตรวจหาสารก่อภูมิแพ้ในอาหาร เช่น ปริมาณขั้นต่ำที่สามารถบอกปริมาณได้ (limit of quantification, LOQ) ค่า Recovery ค่าความเที่ยง (Precision) และความต้องการที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์สารก่อภูมิแพ้ในอาหารให้แม่นยำและเที่ยงตรงมากขึ้น ด้วยเหตุนี้แมสสเปกโตรเมทรี (mass spectrometry, MS) จึงกลายเป็นวิธีการที่แม่นยำสำหรับการตรวจสอบและหาปริมาณของสารก่อภูมิแพ้ในอาหารแต่ยังไม่มีการใช้งานอย่างแพร่หลาย โดยเป้าหมายหลักยังคงอยู่ที่อุตสาหกรรมอาหารในการประเมินและจัดการความเสี่ยงให้ดียิ่งขึ้น เพื่อความมั่นใจในความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์และปกป้องผู้บริโภคที่แพ้อาหาร

อ้างอิง : https://allergenbureau.net/do-current-detection-methods-support-risk-based-allergen-management/