• ภูมิแพ้อาหาร คือ?

  อาการของการเป็นภูมิแพ้อาหารเป็นได้ทุกระบบของร่างกาย จากข้อมูลที่พบบ่อยคือ อาการทางระบบทางเดินอาหาร (เมื่อแพ้อาหารจะมีอาการคันปาก อาเจียน ปวดท้อง ท้องเสีย) อาการทางผิวหนัง (เมื่อแพ้อาหารจะมีอาการผื่นคัน ลมพิษ) และอาการทางระบบหายใจ (เมื่อแพ้อาหารจะมีอาการจาม น้ำมูก ไอ หอบ แน่นหน้าอก) ในบางรายอาการแพ้อาจรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตได้.
  +Read More
 • Food Allergy?

  As with any allergy, a food allergy develops when the immune system attacks a normally harmless substance and creates specific antibodies for this substance. From this point on, whenever the food allergy sufferer eats the food to which they're allergic, the antibodies respond by releasing histamine, which causes allergic symptoms to appear.
  +Read More
 • 1
 • 2
image
 

ผู้ป่วยโรคภูมิแพ้อาหารอย่างรุนแรงเพียงร้อยละ 52 เท่านั้นที่มียาฉีดอะดรีนาลีนอัตโนมัติ

     Epinephrine (อิพิเนฟริน) หรืออะดรีนาลีน (Adrenaline) เป็นเพียงวิธีเดียวที่จะช่วยป้องกันการเสียชีวิตของผู้ป่วยโรคภูมิแพ้อาหารที่มีอาการรุนแรง จากการประชุมประจำปีของ American College of Allergy, Asthma and Immunology (ACAAI) ในเมืองหลุยส์วิลล์ รัฐเคนทักกี มีการนำเสนอเกี่ยวกับการมียาฉีดอะดรีนาลีนอัตโนมัติ (epinephrine auto injectors, EAIs) ในครอบครอง โดยพบว่ามีผู้ป่วยผู้ใหญ่ที่แพ้อาหารเพียงครึ่งหนึ่งเท่านั้นที่มียาฉีดอะดรีนาลีนอัตโนมัติ นอกจากนี้ยังพบว่าร้อยละ 36 ของผู้ป่วยเชื่อว่าการใช้ยาฉีดอะดรีนาลีนอัตโนมัติอาจก่อให้เกิดผลเสียต่อร่างกายหรืออาจทำให้เสียชีวิตได้ 

     ทั้งนี้หัวหน้าโครงการวิจัยคุณ Jennaveve Yost ได้กล่าวว่าการมียาฉีดอะดรีนาลีนอัตโนมัติในครอบครองสำหรับผู้ป่วยทุกคนอาจเป็นไปได้ยาก เนื่องจากมีผู้ป่วยโรคภูมิแพ้อาหารมากกว่า 32 ล้านคนในประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งวัตถุประสงค์ของการศึกษาครั้งนี้คือต้องการหาข้อมูลว่าทำไมผู้ป่วยส่วนใหญ่จึงไม่มียาฉีดอะดรีนาลีนอัตโนมัติในครอบครอง จากข้อมูลแบบสอบถามออนไลน์ด้วยตนเองของผู้ป่วยโรคภูมิแพ้อาหารในผู้ใหญ่ทั้งหมด 1,006 คน คิดเป็นสัดส่วนดังนี้ คนผิวขาวร้อยละ 61 คนผิวดำร้อยละ 16 คนเชื้อสายสเปนร้อยละ 15 คนเอเชียร้อยละ 7 และชาวพื้นเมืองอเมริกันหรืออื่นๆ โดยพบว่าสาเหตุหลักมักเกิดจากแพทย์ที่รักษาผู้ป่วยไม่ได้ระบุชัดเจนว่าจำเป็นต้องมียาฉีดอะดรีนาลีนอัตโนมัติไว้ในครอบครองหรือตัวผู้ป่วยเองคิดว่าไม่จำเป็นต้องมียาฉีดอะดรีนาลีนอัตโนมัติซึ่งแสดงให้เห็นว่าการให้ความรู้เกี่ยวกับยาฉีดอะดรีนาลีนอัตโนมัตินั้นยังไม่ดีพอและไม่ทั่วถึง

     คุณ Erin Malawer นักวิจัยอาวุโสของโครงการกล่าวว่าผู้ป่วยที่มีอาการแพ้อย่างรุนแรง (anaphylaxis) จำเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจว่า Epinephrine (อิพิเนฟริน) มีความสำคัญมาก สามารถช่วยชีวิตของผู้ป่วยเมื่อเกิดอาการแพ้อย่างรุนแรงได้ อย่างไรก็ตามจากข้อมูลของผู้ป่วยที่ทำแบบสอบถามร้อยละ 36 เชื่อว่าจะทำให้เกิดผลข้างเคียงต่อสุขภาพและผู้ป่วยร้อยละ 33 เท่านั้นที่มียาฉีดอะดรีนาลีนอัตโนมัติพร้อมใช้งาน (ยาฉีดอะดรีนาลีนอัตโนมัติไม่หมดอายุ)  เป้าหมายต่อไปของการศึกษาข้อมูลเหล่านี้คือผู้ป่วยโรคภูมิแพ้อาหารควรมียาฉีดอะดรีนาลีนอัตโนมัติไว้ในครอบครองและตระหนักถึงประโยชน์และความสำคัญของยาฉีดอะดรีนาลีนอัตโนมัติ ควรทำความเข้าใจว่าการใช้ยาฉีดอะดรีนาลีนอัตโนมัตินั้นไม่มีผลข้างเคียงต่อผู้ป่วยและควรจะมีการสั่งจ่ายยาฉีดอะดรีนาลีนอัตโนมัติเพื่อให้ผู้ป่วยสามารถเข้าถึงได้ นอกจากนี้ผู้ป่วยโรคภูมิแพ้อาหารควรอยู่ภายใต้การดูแลของผู้เชี่ยวชาญด้านโรคภูมิแพ้ ไม่ว่าจะเป็นด้านการวินิจฉัยโรคและวิธีการหลีกเลี่ยงอาหารที่แพ้

อ้างอิง https://medicalxpress.com/news/2022-11-adults-severe-food-allergy-epinephrine.html