• ภูมิแพ้อาหาร คือ?

  อาการของการเป็นภูมิแพ้อาหารเป็นได้ทุกระบบของร่างกาย จากข้อมูลที่พบบ่อยคือ อาการทางระบบทางเดินอาหาร (เมื่อแพ้อาหารจะมีอาการคันปาก อาเจียน ปวดท้อง ท้องเสีย) อาการทางผิวหนัง (เมื่อแพ้อาหารจะมีอาการผื่นคัน ลมพิษ) และอาการทางระบบหายใจ (เมื่อแพ้อาหารจะมีอาการจาม น้ำมูก ไอ หอบ แน่นหน้าอก) ในบางรายอาการแพ้อาจรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตได้.
  +Read More
 • Food Allergy?

  As with any allergy, a food allergy develops when the immune system attacks a normally harmless substance and creates specific antibodies for this substance. From this point on, whenever the food allergy sufferer eats the food to which they're allergic, the antibodies respond by releasing histamine, which causes allergic symptoms to appear.
  +Read More
 • 1
 • 2
image
 

ถั่วพุ่มเป็นอีกหนึ่งในสารก่อภูมิแพ้ในอาหารที่น่าจับตามองหรือไม่?

     ถั่วพุ่ม (Vigna unguiculata) เป็นพืชตระกูลถั่วที่มีการปลูกอย่างแพร่หลายและมีความสำคัญมากในแง่ของคุณค่าทางโภชนาการต่อสุขภาพของประชากรนับล้าน โดยเฉพาะในทวีปแอฟริกา เอเชีย อเมริกาใต้ และยุโรปใต้ ถั่วพุ่ม (Cowpea) เป็นโปรตีนทางเลือกในหลายประเทศเนื่องจากมีต้นทุนต่ำ ซึ่งการบริโภคถั่วพุ่มอย่างแพร่หลาย อาจส่งผลให้ผู้ที่แพ้พืชตระกูลถั่วเกิดความเสี่ยงได้

     ประเทศลักเซมเบิร์กได้ทำการศึกษาโปรตีนในถั่วพุ่ม พบโปรตีนสะสม (storage protein) ทั้งหมด 4 ชนิดที่ก่อให้เกิดภูมิแพ้ นอกจากนี้ยังมีการประเมินว่าโปรตีนเหล่านี้มีโอกาสเกิดปฏิกิริยาข้ามกับแอนติบอดี้ IgE ในผู้ที่แพ้ถั่วลิสงด้วย การค้นพบนี้ได้ศึกษาในเด็กอายุเฉลี่ย 6 ปี จำนวน 27 คนที่มีอาการแพ้และเกิดปฏิกิริยาข้ามกับแอนติบอดี้ IgE ระหว่างถั่วพุ่ม ถั่วลันเตา และถั่วลิสง ตรวจสอบยืนยันด้วยเทคนิค ELISA inhibition assay และการทดสอบการตอบสนองของเม็ดเลือดขาวชนิดเบโซฟิล (Basophills activation test) เพื่อประเมินความไวรวมถึงการตอบสนองของเม็ดเลือดขาวชนิดเบโซฟิลกับพืชตระกูลถั่ว จากการทดสอบพบเด็กส่วนใหญ่ที่แพ้ถั่วลิสงมีความไวต่อถั่วพุ่ม ดังนั้นคณะวิจัยจึงมีความกังวลว่าถั่วพุ่มอาจก่อให้เกิดภูมิแพ้ อีกทั้งยังแนะนำให้ผู้ที่แพ้อาหารที่แพ้ถั่วลันเตา ถั่วเลนทิล และถั่วลิสง เข้ารับการประเมินการแพ้ถั่วพุ่มด้วย ปัจจุบันถั่วพุ่มรวมอยู่ในพืชตระกลูถั่วอื่นๆ ที่เสี่ยงต่อการเกิดอาการแพ้ เช่น ถั่วชิคพี (chickpea) ถั่วลันเตา และถั่วเลนทิล แต่ยังไม่อยู่ภายใต้ข้อกำหนดการติดฉลากสารก่อภูมิแพ้ในอาหาร

อ้างอิง : https://allergenbureau.net/is-cowpea-allergy-another-one-to-watch/