• ภูมิแพ้อาหาร คือ?

  อาการของการเป็นภูมิแพ้อาหารเป็นได้ทุกระบบของร่างกาย จากข้อมูลที่พบบ่อยคือ อาการทางระบบทางเดินอาหาร (เมื่อแพ้อาหารจะมีอาการคันปาก อาเจียน ปวดท้อง ท้องเสีย) อาการทางผิวหนัง (เมื่อแพ้อาหารจะมีอาการผื่นคัน ลมพิษ) และอาการทางระบบหายใจ (เมื่อแพ้อาหารจะมีอาการจาม น้ำมูก ไอ หอบ แน่นหน้าอก) ในบางรายอาการแพ้อาจรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตได้.
  +Read More
 • Food Allergy?

  As with any allergy, a food allergy develops when the immune system attacks a normally harmless substance and creates specific antibodies for this substance. From this point on, whenever the food allergy sufferer eats the food to which they're allergic, the antibodies respond by releasing histamine, which causes allergic symptoms to appear.
  +Read More
 • 1
 • 2
image
 

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาสหรัฐอเมริกาแจ้งวันที่มีผลบังคับใช้งาเป็นสารก่อภูมิแพ้ในอาหารหลัก

     สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาประเทศสหรัฐอเมริกา (FDA) ประกาศเตือนผู้ผลิตอาหารตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 เป็นต้นไป อาหารที่มีงาเป็นส่วนประกอบต้องปฏิบัติตามข้อบังคับสารก่อภูมิแพ้ในอาหาร ทั้งด้านการแสดงฉลากและการผลิตอาหาร โดยงาอยู่ในรายการสารก่อภูมิแพ้ในอาหารหลักที่กำหนดในกฎหมายตามพระราชบัญญัติความปลอดภัย การรักษา การศึกษาและการวิจัยการแพ้อาหาร (The Food Allergy Safety, Treatment, Education and Research (FASTER) Act) ซึ่งเป็นผู้กำหนดและลงนามเมื่อวันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2565 โดย “งา”  ถูกเพิ่มในรายการสารก่อภูมิแพ้ในอาหารหลัก 8 ชนิด ได้แก่ นม ไข่ ปลา สัตว์น้ำที่มีเปลือกแข็ง ถั่วเปลือกแข็ง ถั่วลิสง ข้าวสาลี และถั่วเหลือง

     นอกจากนี้ยังมีการแจ้งเตือนผู้บริโภคถึงผลิตภัณฑ์อาหารที่วางจำหน่ายก่อนปี พ.ศ. 2566 รวมถึงอาหารบนชั้นวางขายปลีก โดยผู้ขายไม่ต้องนำผลิตภัณฑ์อาหารดังกล่าวออกจากพื้นที่ขายหรือติดฉลากใหม่เพื่อแสดงว่ามีงาที่เป็นสารก่อภูมิแพ้ในผลิตภัณฑ์อาหาร ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอายุการเก็บรักษา ส่งผลให้ผลิตภัณฑ์อาหารบางชนิดอาจไม่มีฉลากแจ้งเตือนงาเป็นสารก่อภูมิแพ้ตามข้อกำหนดที่มีผลบังคับใช้ ดังนั้นผู้บริโภคควรตรวจสอบกับผู้ผลิตหากไม่แน่ใจว่าผลิตภัณฑ์อาหารดังกล่าวมีงาเป็นส่วนประกอบหรือไม่

อ้างอิง: https://www.fda.gov/food/cfsan-constituent-updates/fda-reminds-manufacturers-effective-date-sesame-major-food-allergen?utm_medium=email&utm_source=govdelivery