• ภูมิแพ้อาหาร คือ?

  อาการของการเป็นภูมิแพ้อาหารเป็นได้ทุกระบบของร่างกาย จากข้อมูลที่พบบ่อยคือ อาการทางระบบทางเดินอาหาร (เมื่อแพ้อาหารจะมีอาการคันปาก อาเจียน ปวดท้อง ท้องเสีย) อาการทางผิวหนัง (เมื่อแพ้อาหารจะมีอาการผื่นคัน ลมพิษ) และอาการทางระบบหายใจ (เมื่อแพ้อาหารจะมีอาการจาม น้ำมูก ไอ หอบ แน่นหน้าอก) ในบางรายอาการแพ้อาจรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตได้.
  +Read More
 • Food Allergy?

  As with any allergy, a food allergy develops when the immune system attacks a normally harmless substance and creates specific antibodies for this substance. From this point on, whenever the food allergy sufferer eats the food to which they're allergic, the antibodies respond by releasing histamine, which causes allergic symptoms to appear.
  +Read More
 • 1
 • 2
image
 

รัฐบาลออสเตรเลียเพิ่มมาตรการรับมือโรคภูมิแพ้

     คนออสเตรเลียที่เป็นโรคภูมิแพ้จะได้รับการวินิจฉัย จัดการ และป้องกันอาการได้ดีขึ้นภายใต้การระดมทุนใหม่จากรัฐบาลอัลบานีส (Albanese) เป้าหมายคือเพื่อให้มีคนป่วยที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลหรือเสียชีวิตเพราะโรคภูมิแพ้น้อยลง รัฐบาลแรงงานกำลังจัดหาแพ็คเกจเงินทุนเกือบ 27 ล้านดอลลาร์เพื่อจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศด้านโรคภูมิแพ้แห่งชาติและสภาโรคภูมิแพ้แห่งชาติเพื่อจัดการกับโรคภูมิแพ้และ anaphylaxis ในออสเตรเลีย

     โดยแพ็คเกจนี้รวมเป็นเงิน 16.6 ล้านดอลลาร์ในการจัดตั้ง National Allergy Council เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์โรคภูมิแพ้แห่งชาติ (National Allergy Strategy) สภาจะมุ่งเน้นไปที่การป้องกันโรคภูมิแพ้และสนับสนุนผู้ป่วยในการจัดการกับโรคภูมิแพ้ของตน แพ็คเกจการระดมทุนยังรวมถึงเงิน 10.2 ล้านดอลลาร์ ซึ่งจะมอบให้กับสถาบันวิจัยเด็กแห่งเมอร์ด็อก (Murdoch Children’s Research Institute) เพื่อจัดตั้งศูนย์โรคภูมิแพ้ โดยขยายศูนย์วิจัยอาหารและโรคภูมิแพ้เพื่อรวมศูนย์การวิจัยเกี่ยวกับอาหาร ยา วัคซีน แมลง และละอองเกสรดอกไม้ ศูนย์แห่งนี้จะนำนักวิจัยที่เก่งที่สุดมารวมกันเพื่อวิเคราะห์หลักฐานสำหรับการป้องกัน การวินิจฉัย และการรักษา/การจัดการโรคภูมิแพ้ นอกเหนือจากแพ็คเกจการระดมทุนนี้แล้ว สถาบันวิจัยเด็กเมอร์ด็อกยังได้รับเงินทุน 2.5 ล้านดอลลาร์ผ่านโครงการศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวิจัย (Centres of Research Excellence, CRE) ของสภาวิจัยสุขภาพและการแพทย์แห่งชาติ (National Health and Medical Research Council’s, NHMRC) โครงการศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวิจัย มุ่งสู่การกำจัดการแพ้อาหาร ตั้งแต่ประชากรไปจนถึงการป้องกันที่แม่นยำ การแทรกแซงตั้งแต่เนิ่นๆ และการจัดการ จะสร้างศักยภาพและขีดความสามารถด้านการวิจัยที่สำคัญนี้ ออสเตรเลียได้ชื่อว่าเป็นเมืองหลวงแห่งโรคภูมิแพ้ของโลก โรคไข้ละอองฟางและโรคภูมิแพ้ส่งผลกระทบต่อชาวออสเตรเลีย 4.6 ล้านคน หรือประมาณร้อยละ 19.3 ของประชากรทั้งหมด

อ้างอิง : https://allergenbureau.net/australian-government-steps-up-its-allergy-response/