• ภูมิแพ้อาหาร คือ?

  อาการของการเป็นภูมิแพ้อาหารเป็นได้ทุกระบบของร่างกาย จากข้อมูลที่พบบ่อยคือ อาการทางระบบทางเดินอาหาร (เมื่อแพ้อาหารจะมีอาการคันปาก อาเจียน ปวดท้อง ท้องเสีย) อาการทางผิวหนัง (เมื่อแพ้อาหารจะมีอาการผื่นคัน ลมพิษ) และอาการทางระบบหายใจ (เมื่อแพ้อาหารจะมีอาการจาม น้ำมูก ไอ หอบ แน่นหน้าอก) ในบางรายอาการแพ้อาจรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตได้.
  +Read More
 • Food Allergy?

  As with any allergy, a food allergy develops when the immune system attacks a normally harmless substance and creates specific antibodies for this substance. From this point on, whenever the food allergy sufferer eats the food to which they're allergic, the antibodies respond by releasing histamine, which causes allergic symptoms to appear.
  +Read More
 • 1
 • 2
image
 

สารก่อภูมิแพ้ยังคงครอบคลุมแต่การเรียกคืนกลับลดลงในออสเตรเลีย

     จากบทความในข่าวความปลอดภัยอาหาร (Food Safety News) รายงานข้อมูลจากสำนักมาตรฐานอาหารออสเตรเลียนิวซีแลนด์ (Food Standards Australia New Zealand, FSANZ) ในปี พ.ศ. 2564 พบการเรียกคืนสินค้าเนื่องจากไม่มีการแสดงฉลากสารก่อภูมิแพ้บนผลิตภัณฑ์เกือบร้อยละ 50 ของอาหารที่ถูกเรียกคืนทั้งหมด (38 จาก 80 รายการ) โดย 20 รายการมาจากการร้องเรียนของผู้บริโภค และ 8 รายการมาจากการที่รัฐบาลสุ่มอาหารมาตรวจสอบ 

     การเรียกคืนสินค้าระหว่างปี พ.ศ. 2555-2564 สาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากการไม่แสดงฉลากสารก่อภูมิแพ้บนผลิตภัณฑ์และการปนเปื้อนของจุลินทรีย์ โดยการเรียกคืนสินค้าจากการไม่แสดงฉลากสารก่อภูมิแพ้ การปนเปื้อนของจุลินทรีย์ และการปนเปื้อนสารเคมี/สารปนเปื้อนนั้นมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น แต่การเรียกคืนสินค้าจากการปนเปื้อนสิ่งแปลกปลอมกลับมีแนวโน้มลดลง การเรียกคืนสินค้า 335 รายการมาจากการไม่แสดงฉลากสารก่อภูมิแพ้บนผลิตภัณฑ์ที่พบมากที่สุด ได้แก่ นม สารก่อภูมิแพ้หลายชนิด และถั่วลิสง ตามลำดับ สำหรับสินค้าที่ถูกเรียกคืนมากที่สุด คือ อาหารแปรรูป เช่น ขนมขบเคี้ยว ผงคัสตาร์ด และอาหารแช่แข็ง ลำดับที่สอง คือ ขนม ตามด้วยขนมปังและผลิตภัณฑ์เบเกอรี่

     สำนักสารก่อภูมิแพ้ (Allergen Bureau) ได้สนับสนุนภาคอุตสาหกรรมเพื่อลดอัตราการเรียกคืนสินค้าเนื่องจากไม่แสดงฉลากสารก่อภูมิแพ้บนผลิตภัณฑ์ผ่านทางเว็บไซด์ฟรี the Allergen Risk Review website (ARRW) โดยเว็บไซด์นี้จะช่วยให้ภาคอุตสาหกรรมสามารถติดตามสถานะของสารก่อภูมิแพ้ในทุกขั้นตอนการผลิต เพื่อใช้ในการประเมินความเสี่ยงของการปนเปื้อนข้าม นอกจากนี้ยังมีการเปิดสายด่วนเพื่อให้คำปรึกษาเรื่องการจัดการสารก่อภูมิแพ้ในอาหารและการแสดงฉลากอีกด้วย หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

อ้างอิง: https://allergenbureau.net/allergens-still-dominate-but-recalls-drop-in-australia/