• ภูมิแพ้อาหาร คือ?

  อาการของการเป็นภูมิแพ้อาหารเป็นได้ทุกระบบของร่างกาย จากข้อมูลที่พบบ่อยคือ อาการทางระบบทางเดินอาหาร (เมื่อแพ้อาหารจะมีอาการคันปาก อาเจียน ปวดท้อง ท้องเสีย) อาการทางผิวหนัง (เมื่อแพ้อาหารจะมีอาการผื่นคัน ลมพิษ) และอาการทางระบบหายใจ (เมื่อแพ้อาหารจะมีอาการจาม น้ำมูก ไอ หอบ แน่นหน้าอก) ในบางรายอาการแพ้อาจรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตได้.
  +Read More
 • Food Allergy?

  As with any allergy, a food allergy develops when the immune system attacks a normally harmless substance and creates specific antibodies for this substance. From this point on, whenever the food allergy sufferer eats the food to which they're allergic, the antibodies respond by releasing histamine, which causes allergic symptoms to appear.
  +Read More
 • 1
 • 2
image
 

แนวทางการปฏิบัติใหม่เรื่องการปนเปื้อนข้ามทางการเกษตรสำหรับภาคอุตสาหกรรม

     คณะทำงานสำนักสารก่อภูมิแพ้เกี่ยวกับการสุ่มตัวอย่างและการทดสอบด้านการเกษตร (the Allergen Bureau’s Agricultural Co-Mingling Sampling and Testing Working Group) ใช้เวลา 2 ปีในการดำเนินการจัดทำเอกสารเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติสำหรับภาคอุตสาหกรรม เพื่อใช้ระบุและจัดการความเสี่ยงการปนเปื้อนข้าม (cross contact) ของสารก่อภูมิแพ้ในขั้นตอนที่เกี่ยวกับวัตถุดิบทางการเกษตร  

     คุณ Jasmine Lacis-Lee ประธานสำนักสารก่อภูมิแพ้ (Allergen Bureau) ได้กล่าวถึงแนวทางปฏิบัติฉบับใหม่นี้ว่าเป็นการรวบรวมข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการปนเปื้อนข้ามของสารก่อภูมิแพ้ในขั้นตอนที่เกี่ยวกับวัตถุดิบทางการเกษตร นอกจากนี้ยังมีการปรับปรุงเนื้อหาจากแนวทางการปฏิบัติฉบับเดิมที่ตีพิมพ์ในปีพ.ศ. 2564 คือมีการพัฒนาแบบสอบถามสำหรับภาคอุตสาหกรรมเพื่อใช้ในการประเมิน ตัดสินระดับความเสี่ยง และจัดการความเสี่ยงที่เกิดขึ้น ทั้งนี้เพื่อช่วยพัฒนาแผนการสุ่มตัวอย่างและการระบุจุดสำคัญ รวมถึงการป้องกันไม่ให้เกิดการปนเปื้อนข้ามได้

อ้างอิง : https://allergenbureau.net/new-agricultural-cross-contact-guide-for-industry-coming-soon/