• ภูมิแพ้อาหาร คือ?

  อาการของการเป็นภูมิแพ้อาหารเป็นได้ทุกระบบของร่างกาย จากข้อมูลที่พบบ่อยคือ อาการทางระบบทางเดินอาหาร (เมื่อแพ้อาหารจะมีอาการคันปาก อาเจียน ปวดท้อง ท้องเสีย) อาการทางผิวหนัง (เมื่อแพ้อาหารจะมีอาการผื่นคัน ลมพิษ) และอาการทางระบบหายใจ (เมื่อแพ้อาหารจะมีอาการจาม น้ำมูก ไอ หอบ แน่นหน้าอก) ในบางรายอาการแพ้อาจรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตได้.
  +Read More
 • Food Allergy?

  As with any allergy, a food allergy develops when the immune system attacks a normally harmless substance and creates specific antibodies for this substance. From this point on, whenever the food allergy sufferer eats the food to which they're allergic, the antibodies respond by releasing histamine, which causes allergic symptoms to appear.
  +Read More
 • 1
 • 2
image
 

การใช้ประโยชน์จากปัญญาประดิษฐ์ (AI) สำหรับแผนการจัดการสารก่อภูมิแพ้ในอาหาร

     ในอนาคตเทคโนโลยีจะเข้ามามีบทบาทอย่างมากในเรื่องความปลอดภัยอาหาร จากข้อมูลที่ได้รับการเผยแพร่ล่าสุดเกี่ยวกับการนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence, AI) มาใช้ในการติดตามปริมาณกลูเตนหรือถั่วพิสตาชิโอบดในตัวอย่างแป้งถั่วเลนทิล (lentil flour)

     วิธีนี้ได้รับการพัฒนาจากแบบจำลองทางคณิตศาสตร์โดยใช้โครงข่ายประสาทตรวจจับแบบคอนโวลูชัน (convolutional neural networks)  และการเรียนรู้แบบถ่ายโอน (Viz, ResNet34) เพื่อติดตามปริมาณแป้งสาลีหรือปริมาณถั่วพิสตาชิโอบดในตัวอย่างแป้งถั่วเลนทิล เทคนิคนี้มีพื้นฐานจากการจำแนกรูปภาพที่ได้จากการถ่ายรูปจากนั้นทำการจัดกลุ่มตามชนิดและปริมาณ (สูงสุด 50 ppm) ต่อการติดตาม โดยใช้อัลกอริทึ่ม 2 แบบสำหรับแป้งสาลีและถั่วพิสตาชิโอ และใช้ฐานข้อมูลรูปภาพจำนวน 2,200 รูปในแต่ละโครงข่าย (neural networks)

     จากการตรวจสอบประสิทธิภาพโดยสุ่มรูปตัวอย่างแป้งถั่วเลนทิลร้อยละ 10 มาวิเคราะห์หาปริมาณกลูเตนและถั่วพิสตาชิโอบด พบว่าสามารถวิเคราะห์การมีอยู่ของถั่วพิสตาชิโอบดในตัวอย่างแป้งถั่วเลนทิลถูกต้องถึงร้อยละ 99.1 และการมีอยู่ของแป้งสาลีในตัวอย่างแป้งถั่วเลนทิลถูกต้องถึงร้อยละ 96.4

อ้างอิง: https://allergenbureau.net/how-useful-is-ai-in-your-allergen-management-plan/