• ภูมิแพ้อาหาร คือ?

  อาการของการเป็นภูมิแพ้อาหารเป็นได้ทุกระบบของร่างกาย จากข้อมูลที่พบบ่อยคือ อาการทางระบบทางเดินอาหาร (เมื่อแพ้อาหารจะมีอาการคันปาก อาเจียน ปวดท้อง ท้องเสีย) อาการทางผิวหนัง (เมื่อแพ้อาหารจะมีอาการผื่นคัน ลมพิษ) และอาการทางระบบหายใจ (เมื่อแพ้อาหารจะมีอาการจาม น้ำมูก ไอ หอบ แน่นหน้าอก) ในบางรายอาการแพ้อาจรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตได้.
  +Read More
 • Food Allergy?

  As with any allergy, a food allergy develops when the immune system attacks a normally harmless substance and creates specific antibodies for this substance. From this point on, whenever the food allergy sufferer eats the food to which they're allergic, the antibodies respond by releasing histamine, which causes allergic symptoms to appear.
  +Read More
 • 1
 • 2
image
 

คุณทำงานกับผลิตภัณฑ์นมหรือไม่?  คำแนะนำในการหลีกเลี่ยงความเสี่ยงของสารก่อภูมิแพ้

     สินค้าที่ไม่แสดงฉลากสารก่อภูมิแพ้นมมีแนวโน้มถูกเรียกคืนสูงขึ้น เนื่องจากนมมักใช้เป็นส่วนประกอบในผลิตภัณฑ์หลากหลายชนิด คุณ Mamun  Chowdhury ผู้จัดการด้านเทคนิคของบริษัท SGS ในอเมริกาเหนือ กล่าวถึงบทความที่น่าสนใจเกี่ยวกับเรื่องนี้ที่เผยแพร่โดย dairyfoods.com บทความได้กล่าวถึงรายงาน “องค์ประกอบของแผนการควบคุมสารก่อภูมิแพ้อย่างมีประสิทธิภาพ” ที่พัฒนาโดยโครงการวิจัยและทรัพยากรโรคภูมิแพ้ในอาหาร (Food Allergy Research and Resource Program, FARRP) ของมหาวิทยาลัย  the University of Nebraska ซึ่งในบทความนี้ไม่ได้กล่าวถึงเฉพาะกระบวนการผลิตนมเท่านั้น แต่เน้นเรื่องการควบคุมสารก่อภูมิแพ้อย่างมีประสิทธิภาพที่ต้องมีการแยกอย่างชัดเจนระหว่างอาหารหรือวัตถุดิบที่มีสารก่อภูมิแพ้และไม่มีสารก่อภูมิแพ้ ตั้งแต่เริ่มนำเข้าในโรงงาน สู่สายการผลิต จนกระทั่งกระบวนการสุดท้าย

     แผนการควบคุมสารก่อภูมิแพ้อย่างมีประสิทธิภาพจำเป็นต้องมีทีมจัดการสารก่อภูมิแพ้โดยเฉพาะ การทำแผนของสารก่อภูมิแพ้ในโรงงาน การจัดโครงสร้างโรงงานด้วยการกำหนดพื้นที่แยกเป็นสัดส่วนสำหรับผลิตภัณฑ์ที่มีสารก่อภูมิแพ้และผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีสารก่อภูมิแพ้ การกำหนดขั้นตอนและวิธีทวนสอบการทำความสะอาดสารก่อภูมิแพ้ นอกจากนี้ควรมีทีมตรวจสอบและเฝ้าระวังสารก่อภูมิแพ้เพื่อแผนการควบคุมอย่างมีประสิทธิภาพ ในบทความแนะนำให้ใช้การวางแผนทรัพยากรขององค์กร (Enterprise resource planning (ERP)) ในการระบุวัตถุดิบหรือสถานที่ของโรงงานที่มีสารก่อภูมิแพ้ จัดทำแผนปฏิบัติงานให้กับพนักงานระหว่างการผลิตสินค้าที่มีสารก่อภูมิแพ้และไม่มีสารก่อภูมิแพ้ รวมถึงขั้นตอนการทำความสะอาดขั้นสุดท้ายเมื่อเสร็จสิ้นการผลิตในแต่ละวัน โดยมีประโยชน์มากสำหรับผู้ผลิตนมเพราะไม่ต้องใช้อุปกรณ์เฉพาะสำหรับสารก่อภูมิแพ้ การฆ่าเชื้อที่เหมาะสมเป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่งสำหรับโปรแกรมการจัดการสารก่อภูมิแพ้

     สำหรับผู้ที่สนใจบทความนี้สามารถเข้าไปศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ “How to sidestep the allergen minefield in dairy processing”. 

อ้างอิง: https://allergenbureau.net/do-you-work-with-dairy-foods-heres-how-to-avoid-allergen-risks/