• ภูมิแพ้อาหาร คือ?

  อาการของการเป็นภูมิแพ้อาหารเป็นได้ทุกระบบของร่างกาย จากข้อมูลที่พบบ่อยคือ อาการทางระบบทางเดินอาหาร (เมื่อแพ้อาหารจะมีอาการคันปาก อาเจียน ปวดท้อง ท้องเสีย) อาการทางผิวหนัง (เมื่อแพ้อาหารจะมีอาการผื่นคัน ลมพิษ) และอาการทางระบบหายใจ (เมื่อแพ้อาหารจะมีอาการจาม น้ำมูก ไอ หอบ แน่นหน้าอก) ในบางรายอาการแพ้อาจรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตได้.
  +Read More
 • Food Allergy?

  As with any allergy, a food allergy develops when the immune system attacks a normally harmless substance and creates specific antibodies for this substance. From this point on, whenever the food allergy sufferer eats the food to which they're allergic, the antibodies respond by releasing histamine, which causes allergic symptoms to appear.
  +Read More
 • 1
 • 2
image
 

การจัดการกับปัญหาภูมิแพ้ครั้งใหญ่ในออสเตรเลีย

     งบประมาณจากรัฐบาลกลางออสเตรเลียได้ลงทุนจัดการกับโรคภูมิแพ้และ anaphylaxis มีมูลค่า 26.9 ล้านดอลลาร์ในระยะเวลา 4 ปี โดยเงินลงทุนจะนำไปสู่การก่อตั้งองค์กรสำคัญ 2 แห่ง ได้แก่ คณะกรรมการภูมิแพ้แห่งชาติ (National Allergy Council (NAC)) และศูนย์ความเป็นเลิศด้านภูมิแพ้แห่งชาติ (National Allergy Center of Excellence (NACE)) ซึ่งจะทำงานร่วมกันโดยเสนอความคิดใหม่และการวิจัยชั้นนำของโลก เพื่อปรับปรุงความปลอดภัยของผู้บริโภคและป้องกันการเสียชีวิตจาก anaphylaxis

     คณะกรรมการภูมิแพ้แห่งชาติจัดตั้งขึ้นจากยุทธศาสตร์การแพ้แห่งชาติ (National Allergy Strategy) ตามที่มีอยู่ โดยจะสานต่อความร่วมมือระหว่างสมาคมภูมิคุ้มกันวิทยาทางคลินิกและโรคภูมิแพ้แห่งออสเตรเลีย (Australasian Society of Clinical Immunology and Allergy, ASCIA) และโรคภูมิแพ้และ anaphylaxis ในออสเตรเลีย (Allergy & Anaphylaxis Australia, A&AA) ซึ่งเป็นองค์กรชั้นนำที่สนับสนุนทางการแพทย์และผู้ป่วยสำหรับโรคภูมิแพ้ในออสเตรเลีย ศูนย์วิจัยอาหารและโรคภูมิแพ้ (Centre for Food & Allergy Research, CFAR) ที่มีอยู่จะขยายศูนย์ความเป็นเลิศด้านภูมิแพ้แห่งชาติ โดยศูนย์นี้จะสร้างและสังเคราะห์หลักฐานเพื่อสนับสนุนกิจกรรมของคณะกรรมการภูมิแพ้แห่งชาติ เพื่อสนับสนุนหลักฐานการจัดการโรคภูมิแพ้

     จากรายงานสื่อเกี่ยวกับการประกาศงบประมาณ คุณมาเรีย ซาอิด ประธานร่วมของ National Allergy Strategy และ CEO ของ AA&A กล่าวว่าออสเตรเลียได้รับการขนานนามว่าเป็น “เมืองหลวงทางด้านโรคภูมิแพ้ของโลก” จากข้อมูลพบชาวออสเตรเลียกว่า 5 ล้านคนกำลังป่วยด้วยโรคภูมิแพ้และเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลด้วยอาการแพ้ที่คุกคามถึงชีวิตโดยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง การระดมทุนดังกล่าวเป็นการตอบรายละเอียดเพิ่มเติมของรัฐสภาในปี 2019 เรื่องโรคภูมิแพ้และ anaphylaxis และคำแนะนำ 24 ข้อในรายงาน “ระดับเส้นทางของโรคภูมิแพ้” ที่เน้นถึงความจำเป็นสำหรับการลงทุนเพิ่มเติมเพื่อจัดการความท้าทายทางด้านสาธารณสุขที่กำลังดำเนินอยู่ สำหรับรายงานฉบับสมบูรณ์ สามารถดูได้จากรายงานสื่อในเว็บไซต์ National Allergy Strategy

อ้างอิง: https://allergenbureau.net/addressing-australias-big-allergy-problem/