• พิมพ์
image
 

การบริโภคอาหารที่แพ้ตั้งแต่เริ่มแรกไม่ควรเน้นแค่ถั่วลิสง นม และไข่

     ร้อยละ 40 ของเด็กที่เป็นโรคภูมิแพ้อาหารมักแพ้อาหารหลายชนิด ในขณะที่มีการศึกษาเกี่ยวกับการแนะนำให้ทารกได้รับอาหารก่อภูมิแพ้ที่หลากหลายเพื่อป้องกันการเกิดโรคภูมิแพ้อาหารในวัยเด็ก จากการศึกษาเป็นเวลา 1 ปีพบว่าเป็นวิธีที่ปลอดภัยและค่อนข้างมีประสิทธิภาพ

     งานวิจัยศึกษาในเด็กทารก 180 คนมีอายุระหว่าง 2-12 เดือน ที่มีความเสี่ยงในการเป็นโรคภูมิแพ้อาหารสูงและต่ำ โดยให้ความสำคัญในเรื่องของปริมาณ ชนิดของอาหารก่อภูมิแพ้ และความถี่ในการบริโภค การศึกษาเปรียบเทียบระหว่างทารกที่บริโภคอาหารก่อภูมิแพ้เพียงชนิดเดียวตั้งแต่เริ่มแรก (นม ไข่ หรือถั่วลิสง) ทารกที่บริโภคอาหารก่อภูมิแพ้สองชนิด (นม/ไข่, ไข่/ถั่วลิสง, นม/ถั่วลิสง) ทารกที่บริโภคอาหารก่อภูมิแพ้หลายชนิด (นม/ไข่/ถั่วลิสง/เม็ดมะม่วงหิมพานต์/อัลมอนด์/กุ้ง/วอลนัท/ข้าวสาลี/แซลมอน/เฮเซลนัท) ในปริมาณต่ำ ปานกลาง หรือสูง และเปรียบเทียบกับทารกที่ไม่ได้บริโภคอาหารก่อภูมิแพ้ตั้งแต่เริ่มแรก ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่าทารกที่บริโภคอาหารก่อภูมิแพ้หลากหลายชนิดในช่วงแรกให้ผลลัพธ์ที่ดีกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับการบริโภคอาหารก่อภูมิแพ้เพียงชนิดเดียวและสองชนิด นอกจากนี้เมื่อเปรียบเทียบกันระหว่างทารกที่มีความเสี่ยงในการเป็นโรคภูมิแพ้สูงและต่ำพบความแตกต่างเพียงเล็กน้อยเท่านั้น เพื่อยืนยันผลลัพธ์ที่ได้จึงจำเป็นต้องมีการศึกษาลักษณะเดียวกันในกลุ่มควบคุมขนาดใหญ่

     นักวิจัยเชื่อว่าการรับประทานอาหารที่มีโปรตีนหลากหลายชนิดในปริมาณน้อยเป็นประจำทุกวันคือกุญแจสู่ความสำเร็จของการศึกษานี้ นอกจากนี้ผู้เข้าร่วมงานวิจัยยังให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริโภคอาหารผงผสมในปริมาณน้อยทุกวันง่ายกว่าการบริโภคอาหารหลากหลายชนิดในปริมาณมากเพียง 2-3 ครั้งต่อสัปดาห์

อ้างอิง : https://allergenbureau.net/early-introduction-dont-just-focus-on-peanut-milk-and-egg