• ภูมิแพ้อาหาร คือ?

  อาการของการเป็นภูมิแพ้อาหารเป็นได้ทุกระบบของร่างกาย จากข้อมูลที่พบบ่อยคือ อาการทางระบบทางเดินอาหาร (เมื่อแพ้อาหารจะมีอาการคันปาก อาเจียน ปวดท้อง ท้องเสีย) อาการทางผิวหนัง (เมื่อแพ้อาหารจะมีอาการผื่นคัน ลมพิษ) และอาการทางระบบหายใจ (เมื่อแพ้อาหารจะมีอาการจาม น้ำมูก ไอ หอบ แน่นหน้าอก) ในบางรายอาการแพ้อาจรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตได้.
  +Read More
 • Food Allergy?

  As with any allergy, a food allergy develops when the immune system attacks a normally harmless substance and creates specific antibodies for this substance. From this point on, whenever the food allergy sufferer eats the food to which they're allergic, the antibodies respond by releasing histamine, which causes allergic symptoms to appear.
  +Read More
 • 1
 • 2
image
 

การบริโภคอาหารที่แพ้ตั้งแต่เริ่มแรกไม่ควรเน้นแค่ถั่วลิสง นม และไข่

     ร้อยละ 40 ของเด็กที่เป็นโรคภูมิแพ้อาหารมักแพ้อาหารหลายชนิด ในขณะที่มีการศึกษาเกี่ยวกับการแนะนำให้ทารกได้รับอาหารก่อภูมิแพ้ที่หลากหลายเพื่อป้องกันการเกิดโรคภูมิแพ้อาหารในวัยเด็ก จากการศึกษาเป็นเวลา 1 ปีพบว่าเป็นวิธีที่ปลอดภัยและค่อนข้างมีประสิทธิภาพ

     งานวิจัยศึกษาในเด็กทารก 180 คนมีอายุระหว่าง 2-12 เดือน ที่มีความเสี่ยงในการเป็นโรคภูมิแพ้อาหารสูงและต่ำ โดยให้ความสำคัญในเรื่องของปริมาณ ชนิดของอาหารก่อภูมิแพ้ และความถี่ในการบริโภค การศึกษาเปรียบเทียบระหว่างทารกที่บริโภคอาหารก่อภูมิแพ้เพียงชนิดเดียวตั้งแต่เริ่มแรก (นม ไข่ หรือถั่วลิสง) ทารกที่บริโภคอาหารก่อภูมิแพ้สองชนิด (นม/ไข่, ไข่/ถั่วลิสง, นม/ถั่วลิสง) ทารกที่บริโภคอาหารก่อภูมิแพ้หลายชนิด (นม/ไข่/ถั่วลิสง/เม็ดมะม่วงหิมพานต์/อัลมอนด์/กุ้ง/วอลนัท/ข้าวสาลี/แซลมอน/เฮเซลนัท) ในปริมาณต่ำ ปานกลาง หรือสูง และเปรียบเทียบกับทารกที่ไม่ได้บริโภคอาหารก่อภูมิแพ้ตั้งแต่เริ่มแรก ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่าทารกที่บริโภคอาหารก่อภูมิแพ้หลากหลายชนิดในช่วงแรกให้ผลลัพธ์ที่ดีกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับการบริโภคอาหารก่อภูมิแพ้เพียงชนิดเดียวและสองชนิด นอกจากนี้เมื่อเปรียบเทียบกันระหว่างทารกที่มีความเสี่ยงในการเป็นโรคภูมิแพ้สูงและต่ำพบความแตกต่างเพียงเล็กน้อยเท่านั้น เพื่อยืนยันผลลัพธ์ที่ได้จึงจำเป็นต้องมีการศึกษาลักษณะเดียวกันในกลุ่มควบคุมขนาดใหญ่

     นักวิจัยเชื่อว่าการรับประทานอาหารที่มีโปรตีนหลากหลายชนิดในปริมาณน้อยเป็นประจำทุกวันคือกุญแจสู่ความสำเร็จของการศึกษานี้ นอกจากนี้ผู้เข้าร่วมงานวิจัยยังให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริโภคอาหารผงผสมในปริมาณน้อยทุกวันง่ายกว่าการบริโภคอาหารหลากหลายชนิดในปริมาณมากเพียง 2-3 ครั้งต่อสัปดาห์

อ้างอิง : https://allergenbureau.net/early-introduction-dont-just-focus-on-peanut-milk-and-egg