• ภูมิแพ้อาหาร คือ?

  อาการของการเป็นภูมิแพ้อาหารเป็นได้ทุกระบบของร่างกาย จากข้อมูลที่พบบ่อยคือ อาการทางระบบทางเดินอาหาร (เมื่อแพ้อาหารจะมีอาการคันปาก อาเจียน ปวดท้อง ท้องเสีย) อาการทางผิวหนัง (เมื่อแพ้อาหารจะมีอาการผื่นคัน ลมพิษ) และอาการทางระบบหายใจ (เมื่อแพ้อาหารจะมีอาการจาม น้ำมูก ไอ หอบ แน่นหน้าอก) ในบางรายอาการแพ้อาจรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตได้.
  +Read More
 • Food Allergy?

  As with any allergy, a food allergy develops when the immune system attacks a normally harmless substance and creates specific antibodies for this substance. From this point on, whenever the food allergy sufferer eats the food to which they're allergic, the antibodies respond by releasing histamine, which causes allergic symptoms to appear.
  +Read More
 • 1
 • 2
image
 

ผู้ใหญ่ที่แพ้อาหารส่วนใหญ่ไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์

     การศึกษาครั้งแรกเกี่ยวกับการปฏิบัติตัวของผู้ที่แพ้อาหารเมื่อได้รับคำแนะนำเกี่ยวกับการบริโภคอาหารจากผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพ พบผู้ใหญ่ที่แพ้อาหารจำนวนมากไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำในการบริโภคอาหารซึ่งมีสาเหตุแตกต่างกันออกไป ทำให้ผู้เชี่ยวชาญต้องคำนึงถึงปัจจัยต่างๆ ในการให้คำแนะนำกับผู้ที่แพ้อาหาร โดยพิจารณาจากความไวและความรุนแรงต่ออาหารที่แพ้ รวมถึงประวัติในการบริโภคอาหาร คำแนะนำที่ผู้ป่วยได้รับนั้นจะเป็นทางเลือกข้อใดข้อหนึ่งจาก 3 ข้อนี้

1. หลีกเลี่ยงอาหารและส่วนผสมที่ก่อให้เกิดภูมิแพ้อย่างเข้มงวด [รวมถึงผลิตภัณฑ์ที่มีฉลากแจ้งเตือนอาจมีการปนเปื้อนของสารก่อภูมิแพ้ในผลิตภัณฑ์อาหาร (Precautionary labeling, PAL)]

2. หลีกเลี่ยงอาหารและส่วนผสมที่ก่อให้เกิดภูมิแพ้ แต่สามารถรับประทานผลิตภัณฑ์ที่มีฉลากแจ้งเตือนอาจมีการปนเปื้อนของสารก่อภูมิแพ้ในผลิตภัณฑ์อาหาร (PAL) ได้

3. สามารถรับประทานอาหารหรือส่วนผสมที่ก่อให้เกิดภูมิแพ้ได้ในปริมาณน้อย โดยมีการปรับปริมาณอาหารที่แพ้ตามความเหมาะสม และทำแบบประเมินทุกครั้ง [เฉพาะผู้ที่มีอาการเพียงเล็กน้อย (ส่วนใหญ่เป็นอาการแพ้แบบ oral allergy) ซึ่งเป็นการรักษาอาการแพ้อาหารโดยวิธีรับประทานอาหารที่แพ้ปริมาณน้อยในระดับที่ปลอดภัยหรือแสดงอาการเล็กน้อยเมื่อได้รับอาหารที่แพ้ในปริมาณเพิ่มขึ้นเท่านั้น]

     หลังจากได้รับคำแนะนำในการบริโภคอาหาร 6 เดือน ผู้เข้าร่วมได้ตอบแบบสอบถามและได้อธิบายคำแนะนำด้านอาหารที่ได้รับจากผู้ดูแลทางด้านสุขภาพ ถึงแม้ว่าจะเคยมีอาการแพ้ตั้งแต่ที่ได้รับคำแนะนำในการบริโภคอาหารและเหตุผลอื่นๆ ที่ตั้งใจจะไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำในการบริโภคอาหาร โดยพบผู้เข้าร่วมหนึ่งในสามที่ปฏิบัติตามคำแนะนำในการบริโภคอาหารและสาเหตุของการไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์ เนื่องจากการจำคำแนะนำในการบริโภคอาหารผิดพลาด ความบกพร่องทางคุณภาพชีวิตทางด้านสุขภาพ (HRQL) ในส่วนของ “ผลกระทบทางอารมณ์” และความจำเป็นในการเปลี่ยนอาหารตามคำแนะนำ ในบรรดาผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำกว่าหนึ่งในสามรายงานว่าตั้งใจที่จะไม่ปฏิบัติตาม โดยคนส่วนใหญ่ที่ตั้งใจปฏิบัติตามคำแนะนำในการหลีกเลี่ยงอาหารอย่างเคร่งครัดจะพบข้อจำกัดทางด้านการบริโภคอาหารมากเกินไปหรือคาดหวังกับผลิตภัณฑ์ที่มีฉลากแจ้งเตือนสารก่อภูมิแพ้ว่าปลอดภัย ซึ่งเป็นที่ทราบกันดีว่าการเปลี่ยนแปลงอาหารนั้นเป็นเรื่องยาก ดังนั้นบุคลากรทางการแพทย์จึงควรคำนึงถึงปัจจัยในการบริโภคอาหารเพิ่มขึ้น เพื่อปรับปรุงการบริโภคอาหารอย่างสม่ำเสมอ โดยทางสำนักสารก่อภูมิแพ้เชื่อว่าควรมีการสื่อสารความเสี่ยงของการใช้ฉลากแจ้งเตือนสารก่อภูมิแพ้ในผลิตภัณฑ์อาหารเพิ่มขึ้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมสามารถสืบค้นได้ที่หน้าคำแนะนำของภาคอุตสาหกรรม

อ้างอิง: https://allergenbureau.net/most-adults-with-food-allergy-dont-follow-doctors-orders/