• พิมพ์
image
 

มีวิธีที่ดีกว่าไหมในการลดความไวสำหรับผู้แพ้อาหาร

     การศึกษาทางคลินิกขั้นต้นเกี่ยวกับภูมิคุ้มกันบำบัด พบการรักษาโรคภูมิแพ้อาหารด้วยการใช้เข็มฉีดยาขนาดเล็ก (Microneedle device) ที่เคลือบด้วยถั่วลิสงสามารถลดความไวต่อผู้ที่แพ้ถั่วลิสงได้ การรักษาทำได้โดยการใช้เข็มฉีดยาขนาดเล็ก (microneedle) ฉีดผ่านชั้นผิวหนังโดยตรงซึ่งผู้ป่วยจะไม่รู้สึกเจ็บขณะฉีด นอกจากนี้เข็มฉีดยาขนาดเล็กยังมีต้นทุนต่ำ ประสิทธิภาพดีและปลอดภัย

     นักวิจัยในสหรัฐอเมริกาได้ทำการศึกษาขั้นต้นในห้องปฏิบัติการสำหรับการรักษาแบบภูมิคุ้มกันบำบัด 2 วิธี คือ การรักษาแบบใช้เข็มฉีดยาขนาดเล็กที่เคลือบด้วยถั่วลิสงฉีดเข้าผิวหนังสัปดาห์ละ 1 ครั้ง ครั้งละ 5 นาที เป็นเวลา 5 สัปดาห์ และการรักษาด้วยแผ่นแปะบนผิวหนัง (Epicutaneous Immunotherapy) โดยสวมแผ่นแปะบนผิวหนังทุกวันเป็นเวลา 24 ชั่วโมง ระยะเวลาห้าสัปดาห์เท่ากัน จากนั้นนำผลการรักษาของทั้งสองวิธีมาเปรียบเทียบกัน พบการรักษาด้วยเข็มฉีดยาขนาดเล็กเป็นเวลา 5 สัปดาห์สามารถลดความไวจากถั่วลิสงในผู้ป่วยได้ดีอย่างมีนัยสำคัญเมื่อเปรียบเทียบกับการรักษาด้วยแผ่นแปะบนผิวหนังที่ต้องใช้เวลาในการรักษาถึง 2 เดือน โดยการรักษาด้วยเข็มฉีดยาขนาดเล็กนี้ยังใช้ปริมาณโปรตีนถั่วลิสงในการรักษาต่ำกว่าการรักษาด้วยแผ่นแปะบนผิวหนังถึง 10 เท่า

     จากการศึกษาทางคลินิกแสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพในการรักษาโรคภูมิแพ้อาหารแบบภูมิคุ้มกันบำบัดด้วยการใช้เข็มฉีดยาขนาดเล็กฉีดผ่านชั้นผิวหนัง ควรมีการทดสอบและศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีนี้ให้เป็นผลิตภัณฑ์ทางคลินิก (clinical product) ต่อไป

อ้างอิง : https://allergenbureau.net/is-there-a-better-way-to-desensitize-people-with-food-allergies/