• ภูมิแพ้อาหาร คือ?

  อาการของการเป็นภูมิแพ้อาหารเป็นได้ทุกระบบของร่างกาย จากข้อมูลที่พบบ่อยคือ อาการทางระบบทางเดินอาหาร (เมื่อแพ้อาหารจะมีอาการคันปาก อาเจียน ปวดท้อง ท้องเสีย) อาการทางผิวหนัง (เมื่อแพ้อาหารจะมีอาการผื่นคัน ลมพิษ) และอาการทางระบบหายใจ (เมื่อแพ้อาหารจะมีอาการจาม น้ำมูก ไอ หอบ แน่นหน้าอก) ในบางรายอาการแพ้อาจรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตได้.
  +Read More
 • Food Allergy?

  As with any allergy, a food allergy develops when the immune system attacks a normally harmless substance and creates specific antibodies for this substance. From this point on, whenever the food allergy sufferer eats the food to which they're allergic, the antibodies respond by releasing histamine, which causes allergic symptoms to appear.
  +Read More
 • 1
 • 2
image
 

มีวิธีที่ดีกว่าไหมในการลดความไวสำหรับผู้แพ้อาหาร

     การศึกษาทางคลินิกขั้นต้นเกี่ยวกับภูมิคุ้มกันบำบัด พบการรักษาโรคภูมิแพ้อาหารด้วยการใช้เข็มฉีดยาขนาดเล็ก (Microneedle device) ที่เคลือบด้วยถั่วลิสงสามารถลดความไวต่อผู้ที่แพ้ถั่วลิสงได้ การรักษาทำได้โดยการใช้เข็มฉีดยาขนาดเล็ก (microneedle) ฉีดผ่านชั้นผิวหนังโดยตรงซึ่งผู้ป่วยจะไม่รู้สึกเจ็บขณะฉีด นอกจากนี้เข็มฉีดยาขนาดเล็กยังมีต้นทุนต่ำ ประสิทธิภาพดีและปลอดภัย

     นักวิจัยในสหรัฐอเมริกาได้ทำการศึกษาขั้นต้นในห้องปฏิบัติการสำหรับการรักษาแบบภูมิคุ้มกันบำบัด 2 วิธี คือ การรักษาแบบใช้เข็มฉีดยาขนาดเล็กที่เคลือบด้วยถั่วลิสงฉีดเข้าผิวหนังสัปดาห์ละ 1 ครั้ง ครั้งละ 5 นาที เป็นเวลา 5 สัปดาห์ และการรักษาด้วยแผ่นแปะบนผิวหนัง (Epicutaneous Immunotherapy) โดยสวมแผ่นแปะบนผิวหนังทุกวันเป็นเวลา 24 ชั่วโมง ระยะเวลาห้าสัปดาห์เท่ากัน จากนั้นนำผลการรักษาของทั้งสองวิธีมาเปรียบเทียบกัน พบการรักษาด้วยเข็มฉีดยาขนาดเล็กเป็นเวลา 5 สัปดาห์สามารถลดความไวจากถั่วลิสงในผู้ป่วยได้ดีอย่างมีนัยสำคัญเมื่อเปรียบเทียบกับการรักษาด้วยแผ่นแปะบนผิวหนังที่ต้องใช้เวลาในการรักษาถึง 2 เดือน โดยการรักษาด้วยเข็มฉีดยาขนาดเล็กนี้ยังใช้ปริมาณโปรตีนถั่วลิสงในการรักษาต่ำกว่าการรักษาด้วยแผ่นแปะบนผิวหนังถึง 10 เท่า

     จากการศึกษาทางคลินิกแสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพในการรักษาโรคภูมิแพ้อาหารแบบภูมิคุ้มกันบำบัดด้วยการใช้เข็มฉีดยาขนาดเล็กฉีดผ่านชั้นผิวหนัง ควรมีการทดสอบและศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีนี้ให้เป็นผลิตภัณฑ์ทางคลินิก (clinical product) ต่อไป

อ้างอิง : https://allergenbureau.net/is-there-a-better-way-to-desensitize-people-with-food-allergies/