• พิมพ์
image
 

สถานการณ์หลังการประกาศข้อบังคับการแสดงฉลากสารก่อภูมิแพ้ภาษาอังกฤษที่เข้าใจง่าย (Plain English Allergen Labelling, PEAL) ของประเทศออสเตรเลียเป็นเวลา 12 เดือน

     สำนักมาตรฐานอาหารออสเตรเลีย (Australian Food Standards Code) ได้ประกาศข้อบังคับการแสดงฉลากสารก่อภูมิแพ้ภาษาอังกฤษแบบเข้าใจง่าย (Plain English Allergen Labelling, PEAL) หลังประกาศข้อบังคับดังกล่าวเป็นเวลา 12 เดือน พบว่าภาคธุรกิจมีการปรับปรุงการแสดงฉลากสารก่อภูมิแพ้ในอาหารเพื่อให้สามารถปฏิบัติตามข้อบังคับได้ทันภายในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 (ค.ศ. 2024) และต้องทำให้เสร็จสมบูรณ์ภายในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2569 (ค.ศ. 2026) โดยหลายบริษัทได้ใช้โอกาสนี้จัดการความเสี่ยงการปนเปื้อนข้ามในสายการผลิตด้วย

     สภาอาหารและสินค้าอุปโภคบริโภคประเทศออสเตรเลีย (AFGC) ร่วมกับสำนักโรคภูมิแพ้ (Allergen Bureau) จัดทำคู่มืออุตสาหกรรมอาหารในการจัดการและการติดฉลากสารก่อภูมิแพ้ (Food Industry Guide to Allergen Management and Labelling, FIGAML) เพื่อช่วยอุตสาหกรรมอาหารในการตีความและปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับ นอกจากนี้ยังพิจารณาความเป็นไปได้ที่จะหาแนวทางในการปฏิบัติที่สอดคล้องกัน เพื่อนำไปใช้ร่วมกับการแสดงฉลากแจ้งเตือนข้อควรระวังสารก่อภูมิแพ้ (Precautionary Allergen Labels, PAL)  

     ตั้งแต่มีการเผยแพร่คู่มืออุตสาหกรรมอาหารในการจัดการและการติดฉลากสารก่อภูมิแพ้ได้มีคำถามมากมายจากภาคอุตสาหกรรมอาหาร โดยเฉพาะเกี่ยวกับการแสดงฉลากของถั่วเปลือกแข็ง การแสดงฉลากธัญพืชและกลูเตน ซึ่งคำถามเหล่านี้มีประโยชน์มากต่อภาคอุตสาหกรรมในการออกแบบ วางแผนการจัดการและการแสดงฉลากสารก่อภูมิแพ้ในอาหาร ดังนั้นทางสำนักโรคภูมิแพ้จึงจัดสัมมนา AIFST Food Allergen Update Webinar  หัวข้อ An update on allergen management and labelling โดยมี Georgina Christensen, Andres Klieber, Alan Edwards และ Derek Castles มาแลกเปลี่ยนข้อมูลที่เกิดขึ้นหลังการประกาศใช้การแสดงฉลากสารก่อภูมิแพ้ภาษาอังกฤษที่เข้าใจง่ายในระยะเวลา 12 เดือน รวมถึงให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์และตอบข้อซักถามจากผู้ร่วมงาน ทั้งนี้งานดังกล่าวได้จัดขึ้นในวันที่ 3 มีนาคม 2565 เวลา 13.00-15.00 น. (ตามเวลาประเทศออสเตรเลีย) (link สำหรับงานสัมมนา : https://allergenbureau.net/event/aifst-food-allergen-update-webinar/)