• ภูมิแพ้อาหาร คือ?

  อาการของการเป็นภูมิแพ้อาหารเป็นได้ทุกระบบของร่างกาย จากข้อมูลที่พบบ่อยคือ อาการทางระบบทางเดินอาหาร (เมื่อแพ้อาหารจะมีอาการคันปาก อาเจียน ปวดท้อง ท้องเสีย) อาการทางผิวหนัง (เมื่อแพ้อาหารจะมีอาการผื่นคัน ลมพิษ) และอาการทางระบบหายใจ (เมื่อแพ้อาหารจะมีอาการจาม น้ำมูก ไอ หอบ แน่นหน้าอก) ในบางรายอาการแพ้อาจรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตได้.
  +Read More
 • Food Allergy?

  As with any allergy, a food allergy develops when the immune system attacks a normally harmless substance and creates specific antibodies for this substance. From this point on, whenever the food allergy sufferer eats the food to which they're allergic, the antibodies respond by releasing histamine, which causes allergic symptoms to appear.
  +Read More
 • 1
 • 2
image
 

สถานการณ์หลังการประกาศข้อบังคับการแสดงฉลากสารก่อภูมิแพ้ภาษาอังกฤษที่เข้าใจง่าย (Plain English Allergen Labelling, PEAL) ของประเทศออสเตรเลียเป็นเวลา 12 เดือน

     สำนักมาตรฐานอาหารออสเตรเลีย (Australian Food Standards Code) ได้ประกาศข้อบังคับการแสดงฉลากสารก่อภูมิแพ้ภาษาอังกฤษแบบเข้าใจง่าย (Plain English Allergen Labelling, PEAL) หลังประกาศข้อบังคับดังกล่าวเป็นเวลา 12 เดือน พบว่าภาคธุรกิจมีการปรับปรุงการแสดงฉลากสารก่อภูมิแพ้ในอาหารเพื่อให้สามารถปฏิบัติตามข้อบังคับได้ทันภายในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 (ค.ศ. 2024) และต้องทำให้เสร็จสมบูรณ์ภายในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2569 (ค.ศ. 2026) โดยหลายบริษัทได้ใช้โอกาสนี้จัดการความเสี่ยงการปนเปื้อนข้ามในสายการผลิตด้วย

     สภาอาหารและสินค้าอุปโภคบริโภคประเทศออสเตรเลีย (AFGC) ร่วมกับสำนักโรคภูมิแพ้ (Allergen Bureau) จัดทำคู่มืออุตสาหกรรมอาหารในการจัดการและการติดฉลากสารก่อภูมิแพ้ (Food Industry Guide to Allergen Management and Labelling, FIGAML) เพื่อช่วยอุตสาหกรรมอาหารในการตีความและปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับ นอกจากนี้ยังพิจารณาความเป็นไปได้ที่จะหาแนวทางในการปฏิบัติที่สอดคล้องกัน เพื่อนำไปใช้ร่วมกับการแสดงฉลากแจ้งเตือนข้อควรระวังสารก่อภูมิแพ้ (Precautionary Allergen Labels, PAL)  

     ตั้งแต่มีการเผยแพร่คู่มืออุตสาหกรรมอาหารในการจัดการและการติดฉลากสารก่อภูมิแพ้ได้มีคำถามมากมายจากภาคอุตสาหกรรมอาหาร โดยเฉพาะเกี่ยวกับการแสดงฉลากของถั่วเปลือกแข็ง การแสดงฉลากธัญพืชและกลูเตน ซึ่งคำถามเหล่านี้มีประโยชน์มากต่อภาคอุตสาหกรรมในการออกแบบ วางแผนการจัดการและการแสดงฉลากสารก่อภูมิแพ้ในอาหาร ดังนั้นทางสำนักโรคภูมิแพ้จึงจัดสัมมนา AIFST Food Allergen Update Webinar  หัวข้อ An update on allergen management and labelling โดยมี Georgina Christensen, Andres Klieber, Alan Edwards และ Derek Castles มาแลกเปลี่ยนข้อมูลที่เกิดขึ้นหลังการประกาศใช้การแสดงฉลากสารก่อภูมิแพ้ภาษาอังกฤษที่เข้าใจง่ายในระยะเวลา 12 เดือน รวมถึงให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์และตอบข้อซักถามจากผู้ร่วมงาน ทั้งนี้งานดังกล่าวได้จัดขึ้นในวันที่ 3 มีนาคม 2565 เวลา 13.00-15.00 น. (ตามเวลาประเทศออสเตรเลีย) (link สำหรับงานสัมมนา : https://allergenbureau.net/event/aifst-food-allergen-update-webinar/)