• ภูมิแพ้อาหาร คือ?

  อาการของการเป็นภูมิแพ้อาหารเป็นได้ทุกระบบของร่างกาย จากข้อมูลที่พบบ่อยคือ อาการทางระบบทางเดินอาหาร (เมื่อแพ้อาหารจะมีอาการคันปาก อาเจียน ปวดท้อง ท้องเสีย) อาการทางผิวหนัง (เมื่อแพ้อาหารจะมีอาการผื่นคัน ลมพิษ) และอาการทางระบบหายใจ (เมื่อแพ้อาหารจะมีอาการจาม น้ำมูก ไอ หอบ แน่นหน้าอก) ในบางรายอาการแพ้อาจรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตได้.
  +Read More
 • Food Allergy?

  As with any allergy, a food allergy develops when the immune system attacks a normally harmless substance and creates specific antibodies for this substance. From this point on, whenever the food allergy sufferer eats the food to which they're allergic, the antibodies respond by releasing histamine, which causes allergic symptoms to appear.
  +Read More
 • 1
 • 2
image
 

ทบทวนการบำบัดการแพ้นมหลังจากการทดลองการแพ้นมกับชาวแคนาดาจบลงด้วยโศกนาฏกรรม

     สมาคมโรคภูมิแพ้ในแคนาดาและอังกฤษได้ออกแถลงการณ์ข้อควรระวังและการพิจารณาคัดเลือกผู้ป่วยซึ่งมีความสำคัญต่อความปลอดภัยในการรักษาภาวะการแพ้อาหาร โดยการรับประทานอาหารที่แพ้ปริมาณน้อยในระดับที่ปลอดภัย เช่น นมผงหรือไข่ คำแถลงการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากการเสียชีวิตของเด็กหญิงบรูคลิน  เซคอร์ ชาวแคนาดา อายุ 9 ปี เมื่อเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2564 ที่เสียชีวิตด้วยอาการ anaphylaxis หลังจากรับประทานมัฟฟินครัมบ์ (muffin crumbs) ที่มีนมผงปริมาณน้อยอย่างต่อเนื่องเป็นเวลา 6 เดือนในทุกวัน เพื่อลดความรู้สึกไวจากนม โดยผลการรักษาเป็นที่น่าพอใจ แต่ในคืนวันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 หลังจากรับประทานมัฟฟินครัมบ์ตามปริมาณที่แนะนำ เด็กหญิงบรูคลินได้เกิดอาการหอบหืดอย่างรุนแรงและเสียชีวิตในเวลาต่อมา 

     สมาคมโรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกันทางคลินิกแห่งแคนาดา (CSACI) และสมาคมโรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกันทางคลินิกแห่งอังกฤษ (BSACI) ได้ออกแถลงการณ์เพื่อเตือนความเสี่ยงจากการแพ้อาหารอย่างรุนแรงที่รักษาด้วยการรับประทานอาหารที่แพ้ปริมาณน้อย (OIT)  โดยควรได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรต่อความเสี่ยงที่เกิดขึ้นกับผู้ป่วย แผนการรับประทานอาหารที่แพ้ในปริมาณที่กำหนด และการคัดเลือกผู้ป่วยที่เหมาะกับการรักษา พร้อมรายละเอียดการจัดการหากเกิดอาการหอบหืดและการใช้สารอะดรีนาลีนเมื่อเกิดอาการแพ้อย่างรุนแรง รวมถึงความไม่เหมาะสมของการรักษาด้วยวิธีนี้ในผู้ป่วยบางราย อย่างไรก็ตาม ดร. เกรแฮม  โรเบิร์ตส์ ประธาน BSACI ได้กล่าวถึงประโยชน์ของการรักษาอาการแพ้อาหารด้วยการรับประทานอาหารที่แพ้ปริมาณน้อยว่าสามารถช่วยให้คุณภาพชีวิตและการบริโภคอาหารของเด็กดีขึ้น ดังนั้นผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องควรศึกษาข้อมูลให้ชัดเจนในการคัดเลือกผู้ป่วยที่เหมาะกับการรักษา ตลอดจนแนวทางในการรักษา การจัดการที่ชัดเจนและเหมาะสมต่อไป