• ภูมิแพ้อาหาร คือ?

  อาการของการเป็นภูมิแพ้อาหารเป็นได้ทุกระบบของร่างกาย จากข้อมูลที่พบบ่อยคือ อาการทางระบบทางเดินอาหาร (เมื่อแพ้อาหารจะมีอาการคันปาก อาเจียน ปวดท้อง ท้องเสีย) อาการทางผิวหนัง (เมื่อแพ้อาหารจะมีอาการผื่นคัน ลมพิษ) และอาการทางระบบหายใจ (เมื่อแพ้อาหารจะมีอาการจาม น้ำมูก ไอ หอบ แน่นหน้าอก) ในบางรายอาการแพ้อาจรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตได้.
  +Read More
 • Food Allergy?

  As with any allergy, a food allergy develops when the immune system attacks a normally harmless substance and creates specific antibodies for this substance. From this point on, whenever the food allergy sufferer eats the food to which they're allergic, the antibodies respond by releasing histamine, which causes allergic symptoms to appear.
  +Read More
 • 1
 • 2
image
 

The ‘Wild West’: การขายอาหารออนไลน์หลีกเลี่ยงข้อกำหนดการแสดงฉลากอาหารของสหรัฐอเมริกา

     ปัจจุบันธุรกิจการขายอาหารออนไลน์ในสหรัฐอเมริกาเติบโตอย่างรวดเร็ว แต่ยังไม่มีกฎหมายหรือข้อบังคับควบคุมที่ชัดเจน (a bit of a Wild West) จากข้อมูลงานวิจัยเกี่ยวกับฉลากอาหารที่ขายออนไลน์ชี้ให้เห็นว่าการแสดงฉลากอาหารนั้นไม่สอดคล้องตามข้อกำหนดของสหรัฐอเมริกาที่บังคับใช้กับผลิตภัณฑ์อาหารที่วางจำหน่ายในร้านทั่วไป ในปี 2019 - 2020 พบยอดขายอาหารออนไลน์ในสหรัฐอเมริกาเพิ่มขึ้นสามเท่าตัวจากร้อยละ 3.4 เป็นร้อยละ 10.2 ของยอดขายทั้งหมด และในปี 2025 คาดว่าจะมียอดขายเพิ่มสูงถึงร้อยละ 21.5 อย่างไรก็ตามผลการสำรวจฉลากสินค้าออนไลน์ของนักวิจัย NYU School of Global Public Health พบเพียงร้อยละ 36.50 ที่แสดงข้อมูลสำคัญซึ่งจำเป็นต่อผู้บริโภค

     กฎระเบียบข้อบังคับของสหรัฐอเมริกากำหนดให้ผลิตภัณฑ์อาหารต้องมีฉลากอาหารที่แสดงข้อมูลคุณค่าทางโภชนาการ ข้อมูลสารก่อภูมิแพ้ในอาหาร และส่วนผสมต่างๆ ในผลิตภัณฑ์ แต่ข้อบังคับดังกล่าวไม่ได้บังคับใช้กับผลิตภัณฑ์อาหารออนไลน์ ดังนั้นฉลากผลิตภัณฑ์อาหารที่ขายออนไลน์อาจมีหรือไม่มีข้อมูลเหล่านี้ นักวิจัยได้ทำการสำรวจผลิตภัณฑ์ 10 รายการ จากร้านค้าปลีกออนไลน์รายใหญ่ 9 แห่ง โดยเน้นที่ผลิตภัณฑ์ขนมปัง ธัญพืช และเครื่องดื่ม รวมทั้งศึกษากฎหมายของรัฐที่เกี่ยวข้องและข้อจำกัดในการกำหนดให้ผู้ค้าปลีกอาหารออนไลน์ได้แสดงข้อมูลผลิตภัณฑ์ตามที่กำหนดในข้อบังคับเกี่ยวกับการแสดงฉลากอาหารในร้านค้าทั่วไป ผลการสำรวจพบผลิตภัณฑ์อาหารออนไลน์เกินกว่าร้อยละ 60 ไม่มีข้อมูลฉลากอาหารหรือมีข้อมูลฉลากอาหารแต่อ่านยาก และร้อยละ 11.4 มีการแสดงข้อมูลสารก่อภูมิแพ้ในอาหาร

     ดังนั้นนักวิจัยจึงออกมาผลักดันให้รัฐบาลออกข้อกำหนดสำหรับผู้ขายอาหารออนไลน์ให้มีการแสดงข้อมูลคุณค่าทางโภชนาการและสารก่อภูมิแพ้ในอาหาร เพื่อความปลอดภัยในสุขภาพของผู้บริโภคและใช้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์อาหารนั้น

     ข้อมูลเผยแพร่เกี่ยวกับงานวิจัยสามารถค้นหาได้ที่เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยนิวยอร์ก 

อ้างอิง: https://allergenbureau.net/the-wild-west-online-food-sales-dodge-u-s-labelling-requirements/