• ภูมิแพ้อาหาร คือ?

  อาการของการเป็นภูมิแพ้อาหารเป็นได้ทุกระบบของร่างกาย จากข้อมูลที่พบบ่อยคือ อาการทางระบบทางเดินอาหาร (เมื่อแพ้อาหารจะมีอาการคันปาก อาเจียน ปวดท้อง ท้องเสีย) อาการทางผิวหนัง (เมื่อแพ้อาหารจะมีอาการผื่นคัน ลมพิษ) และอาการทางระบบหายใจ (เมื่อแพ้อาหารจะมีอาการจาม น้ำมูก ไอ หอบ แน่นหน้าอก) ในบางรายอาการแพ้อาจรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตได้.
  +Read More
 • Food Allergy?

  As with any allergy, a food allergy develops when the immune system attacks a normally harmless substance and creates specific antibodies for this substance. From this point on, whenever the food allergy sufferer eats the food to which they're allergic, the antibodies respond by releasing histamine, which causes allergic symptoms to appear.
  +Read More
 • 1
 • 2
image
 

การบรรเทาอาการแพ้ถั่วลิสงได้รับการพิสูจน์จากการทดลองรักษาในออสเตรเลีย

     จากการทดลองรักษาโรคภูมิแพ้ถั่วลิสงให้กับเด็ก 200 คน พบเด็กครึ่งหนึ่งของกลุ่มหายจากการแพ้จนหยุดการรักษาและบริโภคถั่วลิสงอย่างปลอดภัยได้บ่อยตามที่ต้องการในอีก 4 ปีต่อมา การวิจัยนำโดยสถาบันวิจัยเด็กเมอร์ด็อค (Murdoch Children’s Research Institute, MCRI) ในเมลเบิร์น พบวิธีการรักษา 2 วิธี คือการผสมผสานระหว่างโปรไบโอติกร่วมกับการบำบัดภูมิคุ้มกันทางช่องปาก (การแนะนำอาหารที่ทำให้เกิดภูมิแพ้อย่างค่อยเป็นค่อยไป) และการบำบัดภูมิคุ้มกันทางช่องปากเพียงอย่างเดียว ทำให้เกิดการบรรเทาและลดอาการภูมิแพ้อย่างมีนัยสำคัญ นอกจากนี้การรักษาทั้งสองยังช่วยปรับปรุงคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นอย่างมากเมื่อเทียบกับการดูแลมาตรฐานในปัจจุบัน

     การเพิ่มโปรไบโอติกไม่พบการปรับปรุงประสิทธิภาพอย่างมีนัยสำคัญเมื่อเทียบกับการรักษาด้วยภูมิคุ้มกันทางช่องปากเพียงอย่างเดียว อย่างไรก็ตามนักวิจัยรายงานว่าโปรไบโอติกดูเหมือนจะช่วยเพิ่มความอดทนต่อการรักษาทำให้มีอาการทางเดินอาหารน้อยลง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเด็กอายุระหว่าง 1-5 ปี หลังการรักษาที่ 18 เดือน เด็กร้อยละ 74 ที่ได้รับการบำบัดภูมิคุ้มกันทางช่องปากสามารถทนต่อการรับประทานถั่วลิสงได้ประมาณหนึ่งมื้อ เท่ากับขนมถั่ว M&Ms หนึ่งถุง โดยร้อยละ 51 ประสบความสำเร็จในการรักษาทางคลินิกและสามารถหยุดการรักษาได้ทั้งหมด ในขณะที่อีกร้อยละ 24 ที่เหลือไม่มีความรู้สึกไวต่อปริมาณถั่วลิสง ในกลุ่มยาหลอกมีเด็กเพียงร้อยละ 5 เท่านั้นที่ได้รับการรักษาทางคลินิก เด็กที่อยู่ในการรักษาทางคลินิกมีปฏิกิริยาต่อถั่วลิสงน้อยกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ที่เพิ่งได้รับการรักษาอาการแพ้ โดยการบำบัดอาการแพ้ยังคงต้องรักษาทุกวันอย่างต่อเนื่องและหลีกเลี่ยงจากสารก่อภูมิแพ้ซึ่งเป็นเครื่องบ่งชี้ว่าการบรรเทาอาการแพ้ในเด็กให้ผลลัพธ์ที่ดีกว่าด้วยการบำบัดภูมิคุ้มกันทางช่องปากจากถั่วลิสงที่ใช้ในการทดลองปรับปริมาณสูงขึ้นอย่างรวดเร็วที่ได้รับการพัฒนาจากบริษัทเทคโนโลยีชีวภาพแห่งออสเตรเลีย Prota Therapeutics ในฐานะผู้นำในการรักษาอาการแพ้ถั่วลิสง PRT120