• ภูมิแพ้อาหาร คือ?

  อาการของการเป็นภูมิแพ้อาหารเป็นได้ทุกระบบของร่างกาย จากข้อมูลที่พบบ่อยคือ อาการทางระบบทางเดินอาหาร (เมื่อแพ้อาหารจะมีอาการคันปาก อาเจียน ปวดท้อง ท้องเสีย) อาการทางผิวหนัง (เมื่อแพ้อาหารจะมีอาการผื่นคัน ลมพิษ) และอาการทางระบบหายใจ (เมื่อแพ้อาหารจะมีอาการจาม น้ำมูก ไอ หอบ แน่นหน้าอก) ในบางรายอาการแพ้อาจรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตได้.
  +Read More
 • Food Allergy?

  As with any allergy, a food allergy develops when the immune system attacks a normally harmless substance and creates specific antibodies for this substance. From this point on, whenever the food allergy sufferer eats the food to which they're allergic, the antibodies respond by releasing histamine, which causes allergic symptoms to appear.
  +Read More
 • 1
 • 2
image
 

คณะทำงานจากสถาบันโรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกันทางคลีนิคแห่งยุโรป (EAACI) ให้ความเห็นเกี่ยวกับการใช้เกณฑ์เพื่อกำหนดระดับสารก่อภูมิแพ้สำหรับการแสดงฉลากที่มีความซับซ้อนและควรทำให้ครอบคลุม 

     คณะทำงานจากสถาบันโรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกันทางคลีนิคแห่งยุโรป (EAACI) แสดงความเห็นเกี่ยวกับการนำเสนอปริมาณ 0.5 มิลลิกรัมของสารก่อภูมิแพ้ต่อน้ำหนักอาหาร 100 กรัมว่าเป็นระดับที่ปลอดภัยสำหรับการติดฉลากแจ้งเตือนสารก่อภูมิแพ้ (PAL) ซึ่งการใช้เกณฑ์ที่กำหนดระดับสารก่อภูมิแพ้นั้นมีความซับซ้อนและควรใช้อย่างระมัดระวัง

     ข้อมูลจากบทความของ Zuberbier และคณะไม่พบรายงานการเกิดปฏิกิริยา anaphylactic อย่างรุนแรงในผู้ที่แพ้อาหารเมื่อได้รับสารก่อภูมิแพ้ในปริมาณน้อยกว่าหรือเท่ากับ 5 มิลลิกรัมต่อน้ำหนักอาหาร100 กรัม อย่างไรก็ตาม Turner และคณะได้ตั้งข้อสังเกตว่าการกำหนดระดับที่ปลอดภัยของสารก่อภูมิแพ้นั้นเป็นสิ่งที่ท้าท้าย จึงจำเป็นต้องศึกษาเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องด้วย จากการนำข้อมูลอัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วยที่แพ้อาหารเพียงอย่างเดียวอาจไม่เหมาะสมในการกำหนดปริมาณสารก่อภูมิแพ้เพื่อใช้เป็นนโยบายด้านสาธารณสุข ซึ่งผู้บริโภคที่แพ้อาหารต้องการมากกว่า “การบริโภคแล้วไม่เสียชีวิต” สิ่งที่ผู้บริโภคต้องการคือสามารถบริโภคอาหารได้อย่างปลอดภัยโดยไม่แสดงอาการแพ้ใดๆ ซึ่งระดับที่ปลอดภัยอาจใช้ได้กับสารก่อภูมิแพ้บางชนิด ในขณะที่ผู้บริโภคบางส่วนยังคงประสบกับอาการแพ้รวมถึงอาการ anaphylaxis 

     Zuberbier และคณะ ได้เสนอให้มีข้อความการติดฉลากแจ้งเตือนสารก่อภูมิแพ้โดยสมัครใจ เช่น  “ผลิตภัณฑ์นี้ประกอบด้วย [ชื่อสารก่อภูมิแพ้ในรายการส่วนผสม] ซึ่งอาจมีการปนเปื้อนอื่นๆ [ระบุชื่อสารก่อภูมิแพ้ เช่น ถั่ว] ที่ความเข้มข้นน้อยกว่า 0.5 มิลลิกรัม ต่อน้ำหนักอาหาร 100 กรัมในผลิตภัณฑ์นี้” Turner และคณะได้แสดงความกังวลเกี่ยวกับการแสดงข้อความลักษณะนี้ว่าขัดกับคำแนะนำระดับสากลสำหรับการแสดงระดับของสารก่อภูมิแพ้ รวมทั้งเป็นข้อความที่ยาวและเข้าใจยาก ไม่ตรงกับความต้องการของผู้บริโภคที่ต้องการข้อความชัดเจน กระชับ และเข้าใจง่าย นอกจากนี้ยังพบข้อกังวลต่างๆ ที่ไม่ได้นำมาใช้เป็นข้อมูลในการพิจารณา เช่น การปนเปื้อนของสารก่อภูมิแพ้โดยไม่ตั้งใจ ความไม่สม่ำเสมอในการกระจายตัวของสารก่อภูมิแพ้ในอาหาร รวมถึงวิธีการวิเคราะห์ที่เชื่อถือได้ในการหาปริมาณสารก่อภูมิแพ้ที่ระดับ 5 ppm ได้อย่างแม่นยำและหากนำเกณฑ์ดังกล่าวไปใช้กับสารก่อภูมิแพ้ทุกชนิดอาจมีการใช้ฉลากแจ้งเตือนมากเกินความจำเป็น ดังนั้นการนำเกณฑ์ของ Zuberbier และคณะ มาใช้นั้นอาจเกิดปัญหาต่ออุตสาหกรรมอาหารและหน่วยงานในกำกับดูแลทางด้านอาหารที่ปลอดภัยสำหรับผู้บริโภคที่แพ้ได้