• ภูมิแพ้อาหาร คือ?

  อาการของการเป็นภูมิแพ้อาหารเป็นได้ทุกระบบของร่างกาย จากข้อมูลที่พบบ่อยคือ อาการทางระบบทางเดินอาหาร (เมื่อแพ้อาหารจะมีอาการคันปาก อาเจียน ปวดท้อง ท้องเสีย) อาการทางผิวหนัง (เมื่อแพ้อาหารจะมีอาการผื่นคัน ลมพิษ) และอาการทางระบบหายใจ (เมื่อแพ้อาหารจะมีอาการจาม น้ำมูก ไอ หอบ แน่นหน้าอก) ในบางรายอาการแพ้อาจรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตได้.
  +Read More
 • Food Allergy?

  As with any allergy, a food allergy develops when the immune system attacks a normally harmless substance and creates specific antibodies for this substance. From this point on, whenever the food allergy sufferer eats the food to which they're allergic, the antibodies respond by releasing histamine, which causes allergic symptoms to appear.
  +Read More
 • 1
 • 2
image
 

รัฐบาลออสเตรเลียสนับสนุนทุนวิจัยโรค coeliac

     Dr Melinda Hardy (นักวิจัยหลังปริญญาเอก) และทีมงานจาก Melbourne’s WEHI ได้รับทุน National Health and Medical Research Council (NHMRC) มูลค่า 1.1 ล้านดอลลาร์ผ่านโครงการ Ideas Gran scheme งานวิจัยที่ได้รับคือศึกษาผู้ป่วยโรค Coeliac และผู้ที่มีภาวะไวเกินต่อกลูเตน เพื่อนำข้อมูลไปใช้ในการรักษาและช่วยให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

     โรค Coeliac และภาวะไวเกินต่อกลูเตนเป็นโรคที่มักพบในประเทศออสเตรเลีย เกี่ยวข้องกับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์หลังจากบริโภคอาหารที่มีกลูเตนเป็นส่วนประกอบ ลักษณะอาการที่เกิดจะแตกต่างกันไปในแต่ละบุคคล บางรายมีอาการรุนแรงจนส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิต ในขณะเดียวกันก็เป็นสาเหตุทำให้ผู้ป่วยมีความเสี่ยงในการเกิดโรคต่างๆ เพิ่มขึ้น เช่น มะเร็งบางชนิด ปัจจุบันข้อมูลเกี่ยวกับกลไกของกลูเตนที่มีผลต่อการเกิดอาการเหล่านี้มีน้อยมากจึงจำเป็นต้องค้นคว้าเพิ่มเติม

     ในการประกาศผลทุนสนับสนุนที่ทางทีมวิจัยได้รับนั้น นาย Greg Hunt รัฐมนตรี Health and Aged Care ได้เน้นย้ำถึงความสำคัญของงานวิจัยดังกล่าว เนื่องจากมีชาวออสเตรเลียประมาณ 400,000 คนที่เป็นโรค Coeliac และภาวะไวเกินต่อกลูเตนถึงร้อยละ 15 ที่ได้รับผลกระทบจากการแพ้กลูเตนในรูปแบบที่แตกต่างกัน

     โดยหัวข้องานวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนคือ “การศึกษากลไกของภูมิคุ้มกันต่อกลูเตนในการเกิดอาการไม่พึงประสงค์ของผู้ป่วยโรค Coeliac และผู้ป่วยภาวะไวเกินต่อกลูเตน เพื่อหาวิธีการรักษาและตัวบ่งชี้ทางชีวภาพของโรค” โดยมีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อหาสาเหตุและกลไกในการเกิดอาการแพ้ของผู้ป่วยโรค Coeliac และศึกษาการทำงานของภูมิคุ้มกันในร่างกายต่อกลูเตน ซึ่งข้อมูลที่ได้นี้จะช่วยให้สามารถรักษาผู้ป่วยโรค Coeliac และภาวะไวเกินต่อกลูเตนได้ถูกต้อง และส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยให้ดีขึ้นด้วย

ข้อมูลอ้างอิง : https://allergenbureau.net/australian-government-invests-in-coeliac-research/