• ภูมิแพ้อาหาร คือ?

  อาการของการเป็นภูมิแพ้อาหารเป็นได้ทุกระบบของร่างกาย จากข้อมูลที่พบบ่อยคือ อาการทางระบบทางเดินอาหาร (เมื่อแพ้อาหารจะมีอาการคันปาก อาเจียน ปวดท้อง ท้องเสีย) อาการทางผิวหนัง (เมื่อแพ้อาหารจะมีอาการผื่นคัน ลมพิษ) และอาการทางระบบหายใจ (เมื่อแพ้อาหารจะมีอาการจาม น้ำมูก ไอ หอบ แน่นหน้าอก) ในบางรายอาการแพ้อาจรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตได้.
  +Read More
 • Food Allergy?

  As with any allergy, a food allergy develops when the immune system attacks a normally harmless substance and creates specific antibodies for this substance. From this point on, whenever the food allergy sufferer eats the food to which they're allergic, the antibodies respond by releasing histamine, which causes allergic symptoms to appear.
  +Read More
 • 1
 • 2
image
 

นิวซีแลนด์ค้นพบความสัมพันธ์ของการแพ้ที่ขาดหายไป

     ทีมวิจัยจากสถาบันวิจัยทางการแพทย์ Malaghan เวลลิงตันได้ค้นพบข้อมูลที่คาดว่าจะมีความเชื่อมโยงระหว่างผิวหนังและการพัฒนาการเกิดอาการแพ้อาหาร นักภูมิคุ้มกันวิทยาได้ตั้งข้อสังเกตมานานแล้วว่าการสัมผัสกับสารก่อภูมิแพ้ทางผิวหนังส่งผลต่อการเกิดอาการแพ้อาหารสำหรับบางคน ทั้งนี้มักพบในผู้ที่แพ้อาหารอย่างรุนแรงซึ่งจะพัฒนาไปสู่การแพ้ผลิตภัณฑ์ทางผิวหนังด้วย 

     จากข้อมูลสำคัญที่ทีมวิจัยค้นพบคือโมเลกุล IL-13 ซึ่งทำหน้าที่เตรียมเซลล์ให้พร้อมสำหรับการตอบสนองต่อภูมิคุ้มกันที่ผลิตขึ้นอย่างต่อเนื่องในเซลล์ผิวหนังที่ปล่อยออกมาเพื่อตอบสนองต่อเซลล์ที่เสียหายจากการแพ้หรือสิ่งแปลกปลอม โดย IL-13 จะทำหน้าที่เป็นสวิตช์คอยกระตุ้นการตอบสนองต่อการอักเสบซึ่งก่อนหน้านี้คาดว่าจะผลิตได้ในกรณีที่จำเป็นเท่านั้น แต่ปัจจุบัน IL-13 ถูกพบว่ามีอยู่ในเซลล์เดนไดรต์ที่ผิวหนังเสมอ โดยจะแตกต่างจากเซลล์เดนไดรต์ที่ปรากฎตามส่วนต่างๆ ของร่างกายที่ไม่พบ IL-13 จากการค้นพบนี้ได้ชี้ให้เห็นว่า IL-13 และเซลล์ภูมิคุ้มกันทางผิวหนังนั้นมีบทบาทต่อการเกิดโรคภูมิแพ้มากกว่าที่คาดการณ์ไว้มาก จากการค้นพบนี้ ดร. Maia Brewerton หนึ่งในทีมวิจัยได้แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมว่าผู้บริโภคควรให้ความสำคัญในการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ทางผิวหนัง โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับคนที่อายุน้อยหรือผู้ที่ผิวแพ้ง่าย เช่น โรคผิวหนัง เป็นต้น โดยงานวิจัยนี้รับทุนสนับสนุนอย่างต่อเนื่องจาก the Health Research Council of New Zealand.

ข้อมูลอ้างอิง :  https://allergenbureau.net/nzs-groundbreaking-discovery-of-missing-allergy-link/