• ภูมิแพ้อาหาร คือ?

  อาการของการเป็นภูมิแพ้อาหารเป็นได้ทุกระบบของร่างกาย จากข้อมูลที่พบบ่อยคือ อาการทางระบบทางเดินอาหาร (เมื่อแพ้อาหารจะมีอาการคันปาก อาเจียน ปวดท้อง ท้องเสีย) อาการทางผิวหนัง (เมื่อแพ้อาหารจะมีอาการผื่นคัน ลมพิษ) และอาการทางระบบหายใจ (เมื่อแพ้อาหารจะมีอาการจาม น้ำมูก ไอ หอบ แน่นหน้าอก) ในบางรายอาการแพ้อาจรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตได้.
  +Read More
 • Food Allergy?

  As with any allergy, a food allergy develops when the immune system attacks a normally harmless substance and creates specific antibodies for this substance. From this point on, whenever the food allergy sufferer eats the food to which they're allergic, the antibodies respond by releasing histamine, which causes allergic symptoms to appear.
  +Read More
 • 1
 • 2
image
 

โรคภูมิแพ้อาหาร ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง

     องค์การอาหารและการเกษตร (FAO) เป็นหน่วยงานเฉพาะของสหประชาชาติที่เป็นผู้นำความพยายามระหว่างประเทศในการเอาชนะความหิวโหย เมื่อต้นปีนี้ทางสำนักงานองค์การอาหารและการเกษตรประจำภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกได้เผยแพร่ข้อมูล “โรคภูมิแพ้อาหาร: ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง” เพื่อตระหนักถึงผลกระทบที่สำคัญของการแพ้อาหารต่อประชากรกลุ่มเปราะบางที่มีความเสี่ยงที่สุดในโลก โดยจุลสารอธิบายว่าสิ่งสำคัญคือต้องจัดการการแพ้อาหารในบริบทระดับท้องถิ่น และช่วยให้ประเทศต่างๆ เข้าใจว่าสารก่อภูมิแพ้ใดที่พบได้บ่อยในประชากรแต่ละกลุ่ม อาหารใดบ้างที่ต้องติดฉลากในพื้นที่ที่แตกต่างกันของโลก และวิธีการกำหนดปริมาณสารก่อภูมิแพ้ในอาหารที่อนุญาตให้ใช้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานความปลอดภัยอาหารระดับโลก

     สำหรับมาตรฐานสากลเรื่องการติดฉลากสารก่อภูมิแพ้ในอาหาร และเกณฑ์ Codex Alimentarius ที่มีอยู่กำหนดให้ทุกประเทศสมาชิกต้องปฏิบัติตาม แต่สารก่อภูมิแพ้ในอาหารที่ได้รับการยอมรับโดย Codex อาจไม่ครอบคลุมรายการสารก่อภูมิแพ้ในอาหารทั้งหมดที่มีผลกระทบต่อประชากรที่แตกต่างกัน การจัดลำดับความสำคัญเป็นสิ่งสำคัญเนื่องจากเป็นไปไม่ได้ที่จะแสดงรายการทุกอย่างบนฉลากอาหาร จุลสารฉบับนี้ได้แสดงตัวอย่างแนวทางการปฏิบัติในปัจจุบันเพื่อกำหนดกฎหมายของการติดฉลากสารก่อภูมิแพ้ในอาหาร โดยเน้นที่ประเทศญี่ปุ่นซึ่งเป็นประเทศแรกที่จัดตั้งกฎหมายระดับชาติในหัวข้อนี้ กระบวนการจัดทำรายการสารก่อภูมิแพ้ในอาหารที่ต้องติดฉลาก ตลอดจนกระบวนการกำหนดขีดจำกัดสูงสุดของสารก่อภูมิแพ้ในอาหารบรรจุหีบห่อที่ได้จัดเตรียมไว้เป็นตัวอย่างเบื้องต้น จุลสารนี้ยังระบุคำแนะนำที่นำไปใช้ได้จริงกับหน่วยงานด้านความปลอดภัยในอาหารสำหรับการจัดการการแพ้อาหาร เช่น การระบุกลไกในการตรวจสอบสารก่อภูมิแพ้ในอาหารทั่วไป การหารือกับธุรกิจอาหารอย่างสม่ำเสมอเกี่ยวกับการติดฉลากอาหารพร้อมข้อมูลสารก่อภูมิแพ้ สนับสนุนการวิจัยเครื่องมือวินิจฉัยและให้ความรู้แก่ประชาชนทั่วไปเกี่ยวกับการแพ้อาหาร