• ภูมิแพ้อาหาร คือ?

  อาการของการเป็นภูมิแพ้อาหารเป็นได้ทุกระบบของร่างกาย จากข้อมูลที่พบบ่อยคือ อาการทางระบบทางเดินอาหาร (เมื่อแพ้อาหารจะมีอาการคันปาก อาเจียน ปวดท้อง ท้องเสีย) อาการทางผิวหนัง (เมื่อแพ้อาหารจะมีอาการผื่นคัน ลมพิษ) และอาการทางระบบหายใจ (เมื่อแพ้อาหารจะมีอาการจาม น้ำมูก ไอ หอบ แน่นหน้าอก) ในบางรายอาการแพ้อาจรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตได้.
  +Read More
 • Food Allergy?

  As with any allergy, a food allergy develops when the immune system attacks a normally harmless substance and creates specific antibodies for this substance. From this point on, whenever the food allergy sufferer eats the food to which they're allergic, the antibodies respond by releasing histamine, which causes allergic symptoms to appear.
  +Read More
 • 1
 • 2
image
 

คนส่วนใหญ่ที่แพ้อาหารไม่รู้ว่าแท้จริงแล้วฉลาก อาจจะมี หมายถึงอะไร

     คนส่วนใหญ่ที่แพ้อาหารไม่รู้ว่าแท้จริงแล้วฉลาก “อาจจะมี” หมายถึงอะไร ผู้ที่ได้รับการวินิจฉัยว่าแพ้อาหารกว่า 3,000 คน ถูกถามคำถามหลายข้อเกี่ยวกับการเลือกซื้ออาหารและการติดฉลากซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาล่าสุดในสหรัฐอเมริกา พบว่าน้อยกว่าหนึ่งในสี่ที่สามารถตอบคำถามเกี่ยวกับการติดฉลากสารก่อภูมิแพ้ที่ควรระวังได้อย่างถูกต้อง อย่างไรก็ตามเรื่องนี้ “ไม่เหมาะสำหรับผู้ที่เป็นโรคภูมิแพ้ X” และ “อาจจะมี” ได้รับการจัดอันดับโดยผู้เข้าร่วมการสำรวจว่าเป็นข้อความป้องกันที่เป็นประโยชน์มากที่สุดสองอันดับแรกบนบรรจุภัณฑ์อาหาร

     จากคำตอบของผู้เข้าร่วมการสำรวจพบว่าบทสนทนาที่ผู้แพ้อาหารมีต่อผู้ให้บริการด้านการดูแลสุขภาพเกี่ยวกับการติดฉลากป้องกันจะแตกต่างกันไป แต่ข้อมูลจากผู้ให้บริการด้านการดูแลสุขภาพมีความสัมพันธ์อย่างมากกับพฤติกรรมในการเลือกซื้อ ผู้ที่แพ้อาหารส่วนใหญ่ (ร้อยละ 85) กล่าวว่าไม่เคยซื้อผลิตภัณฑ์ที่มีฉลาก “อาจจะมีสารก่อภูมิแพ้ X” ในขณะที่ร้อยละ 35 กล่าวว่าไม่เคยซื้อผลิตภัณฑ์ที่มีฉลากระบุว่า “ใช้วิธีการผลิตที่ดีในการจำแนกส่วนผสมในกระบวนการผลิตร่วมกับการผลิตอาหารที่มีสารก่อภูมิแพ้ X” ในสื่อที่เผยแพร่เกี่ยวกับผลการศึกษา ดร. Ruchi Gupta กล่าวว่าความสับสนเกี่ยวกับการติดฉลากสารก่อภูมิแพ้ที่ควรระวังและความแตกต่างของฉลากนั้นเป็นตัวแทนที่ทำให้ผู้บริโภคที่แพ้อาหารตัดสินใจด้วยตนเองเกี่ยวกับความปลอดภัยในผลิตภัณฑ์ตามข้อความบนฉลาก นักวิจัยเชื่อว่าคนส่วนใหญ่มีความคิดเห็นเป็นเอกฉันท์เกี่ยวกับข้อความการติดฉลากสารก่อภูมิแพ้ที่ควรระวังเป็นขั้นตอนต่อไปที่สำคัญมากในการปรับปรุงนโยบายการติดฉลากสำหรับบุคคลและครอบครัวที่แพ้อาหาร