• ภูมิแพ้อาหาร คือ?

  อาการของการเป็นภูมิแพ้อาหารเป็นได้ทุกระบบของร่างกาย จากข้อมูลที่พบบ่อยคือ อาการทางระบบทางเดินอาหาร (เมื่อแพ้อาหารจะมีอาการคันปาก อาเจียน ปวดท้อง ท้องเสีย) อาการทางผิวหนัง (เมื่อแพ้อาหารจะมีอาการผื่นคัน ลมพิษ) และอาการทางระบบหายใจ (เมื่อแพ้อาหารจะมีอาการจาม น้ำมูก ไอ หอบ แน่นหน้าอก) ในบางรายอาการแพ้อาจรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตได้.
  +Read More
 • Food Allergy?

  As with any allergy, a food allergy develops when the immune system attacks a normally harmless substance and creates specific antibodies for this substance. From this point on, whenever the food allergy sufferer eats the food to which they're allergic, the antibodies respond by releasing histamine, which causes allergic symptoms to appear.
  +Read More
 • 1
 • 2
image
 

สารก่อภูมิแพ้ที่ไม่คาดคิดในอาหาร: คำแนะนำที่ได้ปรับปรุงแล้ว

     สำนักสารก่อภูมิแพ้มีความยินดีที่จะประกาศการเปิดตัวเอกสารคำแนะนำเกี่ยวกับสารก่อภูมิแพ้ที่ไม่คาดคิดในปี พ.ศ. 2564 คู่มือนี้ให้รายชื่ออาหาร ส่วนผสมและวัตถุดิบที่อาจมีสารก่อภูมิแพ้โดยไม่คาดคิด นอกจากนี้ยังให้ผู้ประกอบการธุรกิจอาหาร (FBO) ที่มีคำถามสามารถสอบถามกับผู้จัดหาวัตถุดิบให้สนับสนุนกระบวนการตรวจสอบความเสี่ยงของการมีอยู่ของสารก่อภูมิแพ้

     การแก้ไขและปรับปรุงการมีอยู่ของสารก่อภูมิแพ้ที่ไม่คาดคิดที่จัดทำในปี พ.ศ. 2564 เป็นการแก้ไขประกาศเดิมในปี พ.ศ. 2554 ประกอบด้วยรายการอาหารที่ขยายและปรับปรุงตลอดจนข้อมูลใหม่เกี่ยวกับการผสมผสานทางด้านการเกษตรและการดำเนินการใดๆโดยเจตนาและโดยตั้งใจที่จะทดแทนชนิดวัตถุดิบ ปลอมปนลงในอาหาร ซึ่งเป็นกรณีศึกษาที่แสดงให้เห็นถึงความซับซ้อนของห่วงโซ่อุปทานซึ่งสารก่อภูมิแพ้อาจถูกรวมเข้าด้วยกันโดยไม่คาดคิดอันเป็นผลมาจากการผสมผสานทางการเกษตรในอาหาร สำนักงานสารก่อภูมิแพ้ขอขอบคุณคณะทำงานการปนเปื้อนข้ามของสารก่อภูมิแพ้ทางการเกษตรที่รวบรวมเนื้อหาการผสมผสานทางการเกษตรใหม่และผู้ประกอบการธุรกิจอาหารซึ่งประกอบด้วยผู้ประมวลผล ผู้ผลิต ผู้ค้าและผู้ค้าปลีกที่กรุณาแบ่งปันความเชี่ยวชาญในการตรวจสอบสารก่อภูมิแพ้

     ผู้ประกอบการธุรกิจอาหารที่ต้องการแนะนำการเพิ่มรายการอาหารของสารก่อภูมิแพ้ที่ไม่คาดคิดในอาหารสามารถติดต่อได้ที่สำนักงานสารก่อภูมิแพ้