• ภูมิแพ้อาหาร คือ?

  อาการของการเป็นภูมิแพ้อาหารเป็นได้ทุกระบบของร่างกาย จากข้อมูลที่พบบ่อยคือ อาการทางระบบทางเดินอาหาร (เมื่อแพ้อาหารจะมีอาการคันปาก อาเจียน ปวดท้อง ท้องเสีย) อาการทางผิวหนัง (เมื่อแพ้อาหารจะมีอาการผื่นคัน ลมพิษ) และอาการทางระบบหายใจ (เมื่อแพ้อาหารจะมีอาการจาม น้ำมูก ไอ หอบ แน่นหน้าอก) ในบางรายอาการแพ้อาจรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตได้.
  +Read More
 • Food Allergy?

  As with any allergy, a food allergy develops when the immune system attacks a normally harmless substance and creates specific antibodies for this substance. From this point on, whenever the food allergy sufferer eats the food to which they're allergic, the antibodies respond by releasing histamine, which causes allergic symptoms to appear.
  +Read More
 • 1
 • 2
image
 

อัตราการเกิด Anaphylaxis ของออสเตรเลียตะวันตกกำลังเพิ่มขึ้น

     ออสเตรเลียขาดระบบการรายงานโครงสร้างในการเก็บข้อมูลอุบัติการณ์การเกิด anaphylaxis ดังนั้นจึงไม่ทราบอุบัติการณ์ที่แท้จริงของการเกิด anaphylaxis โครงการแจ้งเตือนการเกิด anaphylaxis เพิ่งก่อตั้งขึ้นในรัฐวิกตอเรีย แต่มีให้บริการเฉพาะภายในรัฐเท่านั้น นักวิจัยในออสเตรเลียตะวันตกได้รวมชุดข้อมูลหลายชุดเข้าด้วยกันเพื่อให้เห็นภาพที่ชัดเจนขึ้นเกี่ยวกับเหตุการณ์การเกิด anaphylaxis และอัตราการเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์ในช่วงปี พ.ศ. 2545 ถึง 2556

     มีการใช้ชุดข้อมูลการบริหารสี่ชุดจากระบบเชื่อมโยงข้อมูลของออสเตรเลียตะวันตกที่แสดงการเข้าถึงรถพยาบาล การแสดงให้เห็นจำนวนผู้ป่วยในแผนกฉุกเฉิน ผู้ป่วยที่เข้าพักในโรงพยาบาลและการลงทะเบียนการเสียชีวิต ผู้คนทั้งหมดจำนวน 12,637 คน (มีอายุเฉลี่ย 31.8 ปี) ที่มีประสบการณ์ anaphylaxis 15,462 เหตุการณ์ ระหว่างปี พ.ศ. 2545 ถึง 2556 นี่คืออัตราการเกิด anaphylaxis รวมที่สูงกว่าที่เคยมีในรายงาน พบมีการเพิ่มขึ้นของเหตุการณ์ anaphylaxis มากกว่า 5 เท่า ระหว่างปี พ.ศ. 2545 ถึง 2556 เหตุการณ์ที่เกิด Anaphylaxis จากอาหารเพิ่มขึ้น 1.9 เท่าในทุกเพศทุกวัย โดยอัตราสูงสุดพบในเด็กอายุ 0–4 ปี

     โดยภาพรวมแล้วผู้หญิงมีอาการ anaphylaxis มากกว่าและมีอัตราเพิ่มขึ้นมากกว่าเพศชาย แม้ว่าการกระจายของเหตุการณ์ในวงกว้างจะแตกต่างกันไปตามเพศและอายุ ในขณะที่เพศชายมีประสบการณ์ anaphylaxis มากในกลุ่มอายุน้อยที่สุด แต่ผู้หญิงก็มีประสบการณ์ anaphylaxis มากกว่าในกลุ่มวัยรุ่นและผู้ใหญ่ การรวมกันของชุดข้อมูลระดับประชากรจะช่วยให้สามารถทราบจำนวนของผู้ป่วยได้ครอบคลุมมากขึ้นและแสดงให้เห็นว่าอัตราการเข้ารับการรักษา anaphylaxis ในออสเตรเลียตะวันตกนั้นสูงกว่ารายงานก่อนหน้านี้ในช่วงเวลาใกล้เคียงกันมากทั้งในออสเตรเลียและทั่วโลก