• ภูมิแพ้อาหาร คือ?

  อาการของการเป็นภูมิแพ้อาหารเป็นได้ทุกระบบของร่างกาย จากข้อมูลที่พบบ่อยคือ อาการทางระบบทางเดินอาหาร (เมื่อแพ้อาหารจะมีอาการคันปาก อาเจียน ปวดท้อง ท้องเสีย) อาการทางผิวหนัง (เมื่อแพ้อาหารจะมีอาการผื่นคัน ลมพิษ) และอาการทางระบบหายใจ (เมื่อแพ้อาหารจะมีอาการจาม น้ำมูก ไอ หอบ แน่นหน้าอก) ในบางรายอาการแพ้อาจรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตได้.
  +Read More
 • Food Allergy?

  As with any allergy, a food allergy develops when the immune system attacks a normally harmless substance and creates specific antibodies for this substance. From this point on, whenever the food allergy sufferer eats the food to which they're allergic, the antibodies respond by releasing histamine, which causes allergic symptoms to appear.
  +Read More
 • 1
 • 2
image
 

การประชุมด้านความปลอดภัยและหลักประกันในอาหารของออสเตรเลียนิวซีแลนด์ - การอภิปรายเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดในการจัดการสารก่อภูมิแพ้

     ในวันที่ 14-15 กันยายน พ.ศ. 2563 นี้ ได้มีการประชุมออนไลน์เสมือนจริงในออสเตรเลีย การประชุมเรื่องความปลอดภัยและหลักประกันในอาหารของออสเตรเลียนิวซีแลนด์ซึ่งมุ่งเน้นการช่วยเหลือภาคธุรกิจอาหารให้สามารถรับมือกับความท้าทายและกลยุทธ์สำคัญในการบรรลุความปลอดภัยและหลักประกันในอาหารที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลแบบพลวัตและตลาดโลก งานนี้ได้นำเสนอกรณีศึกษาชั้นนำและการอภิปรายเชิงโต้ตอบในหัวข้อต่างๆ เช่น เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ที่มีความปลอดภัยสูงสำหรับข้อมูล (blockchain, Artificial Intelligence ,AI )  วัฒนธรรมความปลอดภัยในอาหาร การจัดการสารก่อภูมิแพ้ การปลอมอาหาร เทคโนโลยีการหาลำดับเบสของสารพันธุกรรมทั้งหมด (Whole Genome Sequencing , WGS)  กฎระเบียบ การตรวจสอบย้อนกลับ การควบคุมคุณภาพและอื่นๆ การอภิปรายในวันที่ 14 กันยายนนี้จะเป็นแนวทางการปฏิบัติที่ดีที่สุดในการจัดการสารก่อภูมิแพ้ การลดอุบัติการณ์การเรียกคืนสารก่อภูมิแพ้ในออสเตรเลีย โดยมีคุณ Kirsten  Grinter ประธานสำนักงานสารก่อภูมิแพ้ (Allergen Bureau) และเนสท์เล่ในออสเตรเลียเป็นผู้ดำเนินงานร่วมกับ Andrew Sexton, Invita Australia, New Zealand และ Alan Edwards, NSW Department of Primary Industries ในการประชุมนี้ทางคณะผู้เชี่ยวชาญจะแบ่งปันข้อมูลเชิงลึกและประสบการณ์ในการป้องกันผู้บริโภคที่แพ้อาหารและส่งเสริมวิธีการปฏิบัติที่ดีที่สุดในการจัดการสารก่อภูมิแพ้ในอาหาร

     การเข้าร่วมประชุมด้านความปลอดภัยและหลักประกันในอาหารของออสเตรเลียนิวซีแลนด์ครั้งแรกนี้ช่วยให้ผู้เชี่ยวชาญในภาคอุตสาหกรรมอาหารได้ทราบเทคนิคล่าสุดในการเตรียมความพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบ วิธีการขับเคลื่อน วัฒนธรรมความปลอดภัยในอาหารที่มีประสิทธิภาพ การสร้างความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การเพิ่มความปลอดภัยในห่วงโซ่อุปทานและการจัดการภัยคุกคามใหม่ที่มีผลต่อความปลอดภัยในอาหาร ผู้เข้าร่วมประชุมจะได้รับประโยชน์จากสองวันที่มีการนำเสนออย่างน่าตื่นเต้นในการอภิปรายและโอกาสในการสร้างเครือข่าย