• ภูมิแพ้อาหาร คือ?

  อาการของการเป็นภูมิแพ้อาหารเป็นได้ทุกระบบของร่างกาย จากข้อมูลที่พบบ่อยคือ อาการทางระบบทางเดินอาหาร (เมื่อแพ้อาหารจะมีอาการคันปาก อาเจียน ปวดท้อง ท้องเสีย) อาการทางผิวหนัง (เมื่อแพ้อาหารจะมีอาการผื่นคัน ลมพิษ) และอาการทางระบบหายใจ (เมื่อแพ้อาหารจะมีอาการจาม น้ำมูก ไอ หอบ แน่นหน้าอก) ในบางรายอาการแพ้อาจรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตได้.
  +Read More
 • Food Allergy?

  As with any allergy, a food allergy develops when the immune system attacks a normally harmless substance and creates specific antibodies for this substance. From this point on, whenever the food allergy sufferer eats the food to which they're allergic, the antibodies respond by releasing histamine, which causes allergic symptoms to appear.
  +Read More
 • 1
 • 2
image
 

อาหารสำเร็จรูปในประเทศจีน: บังคับการติดฉลากสารก่อภูมิแพ้และการเรียกร้องบทลงโทษที่รุนแรง

     การติดฉลากสารก่อภูมิแพ้ในประเทศจีนสำหรับอาหารในภาชนะบรรจุอาจกลายเป็นข้อบังคับภายใต้แผนใหม่ที่เปิดเผยโดยคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติจีน (NHC) โดยทาง NHC ได้เปิดตัวร่าง GB7718 (กฎทั่วไปสำหรับการติดฉลากอาหารสำเร็จรูป) เพื่อให้คำปรึกษาสาธารณะ สิ่งนี้ได้นำเสนอการแก้ไขมาตรฐานการติดฉลากเพื่อปกป้องผู้บริโภคจากข้อมูลการติดฉลากที่เป็นเท็จหรืออาจทำให้เข้าใจผิด โดยรวมถึงการเปลี่ยนแปลงการแจ้งข้อมูลผลิตภัณฑ์ การบังคับให้ติดฉลากสารก่อภูมิแพ้ซึ่งปัจจุบันเป็นไปตามความสมัครใจ ร่างมาตรฐานนี้ยังมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างกฎเกณฑ์การเรียกร้องอาหารบางอย่าง เช่น “ไม่ใช่จีเอ็มโอ” “free…” และ “ไม่มีส่วนประกอบ...” จะไม่ได้รับอนุญาตเว้นแต่จะได้รับอนุญาตตามกฎหมายหรืออยู่ภายใต้กฎเกณฑ์ที่เข้มงวด

คำจำกัดความของอาหารสำเร็จรูป

     ภายใต้ร่างของ GB7718 อาหารในภาชนะบรรจุหมายถึงอาหารที่บรรจุหรือทำขึ้นในวัสดุบรรจุภัณฑ์และ/หรือภาชนะบรรจุรวมถึงอาหารที่บรรจุล่วงหน้าหรือทำล่วงหน้าด้วยปริมาณที่วัดได้ในวัสดุบรรจุภัณฑ์และภาชนะบรรจุที่มีการติดฉลากควบคุมคุณภาพแบบครบวงจร ปริมาณและความยาวอยู่ในช่วงที่กำหนดหรืออาหารที่บรรจุล่วงหน้าหรือทำขึ้นในวัสดุบรรจุภัณฑ์และภาชนะบรรจุและขายโดยน้ำหนัก อาหารสำเร็จรูปที่บรรจุในร่างมาตรฐานจะนำไปใช้กับอาหารที่จำหน่ายโดยตรงแก่ผู้บริโภครวมทั้งอาหารที่จำหน่ายเพื่อการแปรรูปต่อไป เช่น ส่วนผสมอาหาร ร่างนี้ยังรวมถึงส่วนที่แยกต่างหากจากผลิตภัณฑ์อาหารนำเข้า

ส่งผลกระทบต่อผู้ผลิต

     การเปลี่ยนแปลงที่ได้นำเสนอนี้คาดว่าจะมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อการดำเนินงานติดฉลากในปัจจุบันสำหรับอาหารที่ผลิตในประเทศและอาหารนำเข้า คุณ Jenny Xin Li ที่ปรึกษาทางด้านกฎหมายอาวุโสของ Keller และ Heckman LLP กล่าวกับ FoodNavigator-Asia ว่าการติดฉลากสารก่อภูมิแพ้กลายเป็นข้อบังคับในร่างข้อเสนอ สารก่อภูมิแพ้ตามมาตรฐานไม่เพียงแต่จะรวมถึงส่วนผสมที่เพิ่มเข้ามาเท่านั้นแต่ยังรวมถึงสารก่อภูมิแพ้ทางอ้อมที่อาจนำไปสู่อาหารสำเร็จรูปในระหว่างกระบวนการผลิต โดยการอ้างในเชิงลบนั้นเป็นส่วนหนึ่งของปัญหาการติดฉลากอาหารภาคบังคับที่ใช้แพร่หลายในประเทศจีนเพราะรัฐบาลกังวลว่าผู้บริโภคจะเข้าใจผิดและการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม เช่น การอ้างสิทธิ์ “ปราศจากการปรุงแต่งสี” และ “ไม่เติมวัตถุเจือปนในอาหาร” และ “ไม่ใช่จีเอ็มโอ” จะเป็นฉลากอาหารทั่วไปที่พบเห็นได้ในผลิตภัณฑ์ที่วางขายตามท้องตลาด เพื่อจัดการกับข้อกังวลเหล่านี้ร่างมาตรฐานฉบับปรับปรุงจึงมีวัตถุประสงค์เพื่อควบคุมข้อเรียกร้องเหล่านี้ ตัวอย่างเช่นปราศจากการปรุงแต่งสีไม่สามารถระบุลงในฉลากได้หากไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้สีสังเคราะห์ (ในตอนแรก) อีกตัวอย่างหนึ่งคือการห้ามเรียกร้อง “อาหารที่ไม่ใช่จีเอ็มโอ” หากผลิตภัณฑ์ไม่ได้ใช้ส่วนผสมของจีเอ็มโอยกเว้นเป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมาย

การคุ้มครองผู้บริโภคที่ดีขึ้น

     ในการจัดทำร่างรัฐบาลมองประเด็นปัญหาการติดฉลากที่พบบ่อยที่สุดที่ผู้บริโภครายงานและพยายามจัดการกับปัญหาดังกล่าว เช่น ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาผู้บริโภคระดับมืออาชีพได้ดำเนินการหลังจากที่ภาคอุตสาหกรรมอาหารได้มีการฝ่าฝืนฉลาก ผู้บริโภคระดับมืออาชีพเป็นคำที่ใช้เพื่อระบุบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่ไม่ใช่ผู้ซื้อโดยสุจริตและพยายามใช้ประโยชน์จากกฎหมายอาหารที่เสนอค่าตอบแทน 10 เท่าแก่ผู้บริโภคโดยสุจริตที่ซื้อผลิตภัณฑ์ที่ไม่สอดคล้องกับกฎหมายอาหารที่บังคับใช้ซึ่งส่งผลให้มีคดีฟ้องร้องจำนวนมากและรายงานการบริหารอาจนำไปสู่การสูญเสียทรัพยากรอย่างมีนัยสำคัญทั้งรัฐบาลและอุตสาหกรรม ดังนั้นร่าง GB7718 จึงพยายามเพิ่มความชัดเจนของข้อกำหนดบางอย่างพร้อมให้คำแนะนำเพิ่มเติมกับอุตสาหกรรมและเผยแพร่สิ่งที่ได้รับอนุญาตและสิ่งที่ไม่เป็นจริงจนถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 ในการส่งข้อเสนอแนะออนไลน์ โดยรัฐบาลยังไม่ได้ประกาศว่าจะมีการดำเนินการตามมาตรฐานที่แก้ไขเมื่อใด แม้ว่าคุณหลีเชื่อว่ามีแนวโน้มมากที่รัฐบาลจะให้เวลากับการเปลี่ยนแปลงในภาคอุตสาหกรรมเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานการติดฉลากใหม่