• ภูมิแพ้อาหาร คือ?

  อาการของการเป็นภูมิแพ้อาหารเป็นได้ทุกระบบของร่างกาย จากข้อมูลที่พบบ่อยคือ อาการทางระบบทางเดินอาหาร (เมื่อแพ้อาหารจะมีอาการคันปาก อาเจียน ปวดท้อง ท้องเสีย) อาการทางผิวหนัง (เมื่อแพ้อาหารจะมีอาการผื่นคัน ลมพิษ) และอาการทางระบบหายใจ (เมื่อแพ้อาหารจะมีอาการจาม น้ำมูก ไอ หอบ แน่นหน้าอก) ในบางรายอาการแพ้อาจรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตได้.
  +Read More
 • Food Allergy?

  As with any allergy, a food allergy develops when the immune system attacks a normally harmless substance and creates specific antibodies for this substance. From this point on, whenever the food allergy sufferer eats the food to which they're allergic, the antibodies respond by releasing histamine, which causes allergic symptoms to appear.
  +Read More
 • 1
 • 2
image
 

กรณีศึกษาในหนู: ชาเขียวแสดงให้เห็นถึงผลต่อลักษณะของการแพ้อาหาร

     จากการศึกษาใหม่ของญี่ปุ่นในหนูทดลองพบว่าการบริโภคชาเขียวอาจช่วยยับยั้งการตอบสนองของระบบภูมิคุ้มกันที่เป็นสาเหตุให้เกิดอาการแพ้ ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาจำนวนผู้ป่วยโรคภูมิแพ้เพิ่มขึ้นทั่วโลก การแพ้นั้นเกิดจากการผสมผสานของพันธุกรรม ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตและสิ่งแวดล้อม ทั้งการกระตุ้นการตอบสนองต่อภูมิคุ้มกันของเซลล์ T-helper-2 (Th2) และการควบคุมภูมิคุ้มกันของเซลล์ T (Tregs) นั้นมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเกิดอาการแพ้ การแพ้เป็นการตอบสนองทางภูมิคุ้มกันที่มากเกินไปต่อแอนติเจนที่เฉพาะเจาะจงซึ่งในคนปกติทั่วไปสามารถทนได้ คำนี้ได้กลายเป็นคำที่มีความหมายเหมือนกับโรคภูมิคุ้มกันไวเกิน (hypersensitivity) โดยเซลล์ Th2 นั้นมีบทบาทสำคัญในการเกิดอาการแพ้เนื่องจากเซลล์ประเภทนี้จะผลิต pro-inflammatory cytokines interleukin ที่ทำให้เกิดความแตกต่างของเซลล์ B ในเซลล์พลาสมา ดังนั้นคณะนักวิจัยจากมหาวิทยาลัย Shinshu ได้ตั้งทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหารทางช่องปากของแบคทีเรีย Flavonifractor plautii (FP) (พบในลำไส้) อาจยับยั้งการตอบสนองต่อระบบภูมิคุ้มกัน Th2 โดยการรวมตัวกันเข้าไปอยู่ในส่วนของต่อมน้ำเหลือง mesenteric (MLNs) หรือโดยการกระตุ้นการเปลี่ยนแปลงของแบคทีเรียในลำไส้ ดังนั้นแบคทีเรีย FP อาจมีประโยชน์ในการบรรเทาการตอบสนองต่อระบบภูมิคุ้มกันของ Th2

     แบคทีเรีย FP เป็นสายพันธุ์ของตระกูลแบคทีเรีย Clostridia ซึ่งเป็นที่ทราบกันดีว่ามีผลต่อระบบภูมิคุ้มกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วยยับยั้งการอักเสบ สายพันธุ์ Clostridia บางสายพันธุ์ช่วยลดความดันโลหิตและทราบว่าต้องพึ่งพาความมีสุขภาพที่สมบูรณ์และต้องไม่ใช่คนที่มีน้ำหนักมาก โดยนักวิจัยเชื่อว่าสามารถใช้ควบคุมน้ำหนักได้ แบคทีเรีย FP ได้รับการรายงานว่าเป็นส่วนหนึ่งในการเมทาบอลิซึมของคาเทชินในลำไส้ คาเทชินเป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่พบในอาหารหลากหลายชนิดรวมถึงชาเขียวที่มีคาเทชินร้อยละ 30-42 ต่อน้ำหนักแห้ง ผู้เชี่ยวชาญเรื่องชาได้กล่าวถึงผลกระทบต่อแบคทีเรียในลำไส้จึงมองถึงอิทธิพลของชาเขียว ในหนูตัวเมียที่ไวต่อการกระตุ้นจะถูกแบ่งออกเป็นสามกลุ่มคือหนูกลุ่มที่ไม่ไวต่อการรับสัมผัส (กลุ่ม NT) หนูกลุ่มที่ไวต่อ phosphate-buffered saline (กลุ่ม PBS) และหนูกลุ่มที่มีความไวต่อแบคทีเรีย FP (กลุ่ม FP) จากการทดสอบหลายครั้งนักวิจัยได้วัดประชากรเซลล์ที่แตกต่างกันระหว่างกลุ่มที่ต่างกันหลังการจัดการแบคทีเรีย FP สรุปว่าการดื่มชาเขียวช่วยเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของแบคทีเรีย FP (Flavonifractor plautii) ซึ่งยับยั้งการตอบสนองของระบบภูมิคุ้มกัน Th2 รายงานระบุว่าการสะสมของแบคทีเรีย FP ใน MLNs อาจเกี่ยวข้องกับการยับยั้งการตอบสนองของระบบภูมิคุ้มกัน Th2 ผลลัพธ์แสดงให้เห็นว่าแบคทีเรีย FP mediates ช่วยยับยั้งการผลิต OVA-specific lgE ในสภาวะแวดล้อมที่โดดเด่นของ Th2 เนื่องจากการแพ้เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดกับการผลิต antigen-specific IgE แบคทีเรีย FP อาจมีประโยชน์ในการบรรเทาการตอบสนองของระบบภูมิคุ้มกัน antigen-specific Th2 ในสภาพแวดล้อมที่โดดเด่นของ Th2 ผลลัพธ์ที่อธิบายไว้ในที่นี้ได้ชี้ให้เห็นว่าแบคทีเรีย FP อาจใช้เป็นโปรไบโอติกในการรักษาโรคภูมิแพ้ อย่างไรก็ตามงานวิจัยอื่นๆ ได้แนะนำสิ่งมีชีวิตนี้ถึงสาเหตุที่เป็นไปได้ของโรคถุงน้ำดีอักเสบแบบเฉียบพลันในผู้ป่วยที่มีการติดเชื้อในกระแสเลือดจะเห็นได้ชัดว่าการศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับความปลอดภัยของแบคทีเรีย FP ก่อนที่แบคทีเรียนี้จะถูกนำมาใช้เป็นโปรไบโอติกต้านโรคภูมิแพ้

งานวิจัยก่อนหน้า

     มีรายงานหลายฉบับที่แสดงให้เห็นว่าแบคทีเรียในลำไส้ของ Clostridia cluster IV มีความสามารถในการยับยั้งการอักเสบ Li et al. และคณะได้รายงานว่า Clostridium leptum ทำให้เกิดการเพิ่มจำนวนของเซลล์ Treg คุณ Rossi และคณะได้รายงานว่า Faecalibacterium prausnitzii (จัดอยู่ในแฟมิลี Ruminococcaceae) ช่วยให้เกิดผลที่ดีต่อการผลิต lL-10 และคุณ Wu et al. และคณะได้รายงานว่าการลดลงตามสัดส่วนของแฟมิลี Ruminococcaceae ที่ก่อให้เกิดผื่นแดงซึ่งสัมพันธ์กับ lgE ในทารก ก่อนหน้านี้มีรายงานว่ามีการชักนำให้เกิด Tregs และ Th2 การตอบสนองจะถูกระงับภายใต้เงื่อนไขที่นำไปสู่การเพิ่มจำนวนของ CD103 + DCs ที่ทนต่อแบคทีเรียแกรมบวก Bifidobacterium และ Lactobacillus (L.) rhamnosus GG เช่นเดียวกับสายพันธุ์ของแบคทีเรีย FP

แรงบันดาลใจของสิ่งที่ตกทอดจากญี่ปุ่น

     มหาวิทยาลัย Shinshu ตั้งอยู่ในจังหวัดนากาโน่ซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีทั่วประเทศญี่ปุ่นว่ามีผลิตภัณฑ์อาหารหมักที่หลากหลายกับผลลัพธ์ที่ดีทางด้านสุขภาพ จังหวัดนากาโน่มีความผิดปกติเพราะไม่สามารถเข้าถึงมหาสมุทรได้โดยตรงดังนั้นวัฒนธรรมอาหารที่พัฒนาที่นี่จึงมีความพิเศษ เนื่องจากภูมิประเทศที่เป็นภูเขาผู้อยู่อาศัยต้องอยู่รอดในฤดูหนาวที่ยาวนานโดยปราศจากโลกภายนอก การอนุรักษ์วัฒนธรรมอาหารที่สมบูรณ์รวมถึงมิโซะและของหมักดองแลคโต ทุกวันนี้ผู้ที่อยู่อาศัยที่นั่นมีสุขภาพดีที่สุดและมีอายุยืนยาวที่สุดในญี่ปุ่นซึ่งหมายความว่าน่าจะเป็นคู่แข่งที่ดีในพื้นที่ที่มีวิถีชีวิตด้านสุขภาพดีที่สุดในโลก จังหวัดนากาโน่พยายามทำสิ่งนี้ด้วยต้นทุนที่ต่ำที่สุดสำหรับการดูแลทางการแพทย์ในผู้สูงอายุญี่ปุ่นซึ่งหมายความว่าผู้คนมีอายุยืนยาวแต่ยังมีสุขภาพดี นักวิจัยของมหาวิทยาลัย Shinshu ยังคงทำงานอย่างต่อเนื่องเพื่อศึกษาอาหารที่เป็นเอกลักษณ์ของชนพื้นเมืองนากาโน่และกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของการเผาผลาญในร่างกายเพื่อแบ่งปันความรู้นี้กับผู้อื่นทั่วโลกโดยหวังว่าจะได้รับประโยชน์จากวัฒนธรรมนี้ด้วยเช่นกัน ผู้เขียนได้ชี้ให้เห็นว่าแบคทีเรียสายพันธุ์ FP นั้นมีศักยภาพในการติดตามขั้นตอนของแบคทีเรียกรดแลคติกและ bifidobacterium ในการเพิ่มอาหารสำหรับหน้าที่ที่ต้องการ แต่จำเป็นต้องมีการศึกษาเพิ่มเติมเพื่อตรวจสอบความปลอดภัยของแบคทีเรีย FP ก่อนถูกนำมาใช้เป็นโปรไบโอติกในการต่อต้านโรคภูมิแพ้