• ภูมิแพ้อาหาร คือ?

  อาการของการเป็นภูมิแพ้อาหารเป็นได้ทุกระบบของร่างกาย จากข้อมูลที่พบบ่อยคือ อาการทางระบบทางเดินอาหาร (เมื่อแพ้อาหารจะมีอาการคันปาก อาเจียน ปวดท้อง ท้องเสีย) อาการทางผิวหนัง (เมื่อแพ้อาหารจะมีอาการผื่นคัน ลมพิษ) และอาการทางระบบหายใจ (เมื่อแพ้อาหารจะมีอาการจาม น้ำมูก ไอ หอบ แน่นหน้าอก) ในบางรายอาการแพ้อาจรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตได้.
  +Read More
 • Food Allergy?

  As with any allergy, a food allergy develops when the immune system attacks a normally harmless substance and creates specific antibodies for this substance. From this point on, whenever the food allergy sufferer eats the food to which they're allergic, the antibodies respond by releasing histamine, which causes allergic symptoms to appear.
  +Read More
 • 1
 • 2
image
 

เผยสิบอันดับความเชื่อมโยงที่เปราะบางที่สุดในการจัดการสารก่อภูมิแพ้

     การจัดการปัญหาวิกฤตและกลุ่ม RQA ที่ให้คำปรึกษาด้านการเรียกคืนได้ให้น้ำหนักกับเหตุผลของการเรียกคืนสารก่อภูมิแพ้ที่พบเพิ่มขึ้น การเรียกคืนที่เกิดจากการมีอยู่ของสารก่อภูมิแพ้ได้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในยุโรป จำนวนการแจ้งเตือนสารก่อภูมิแพ้จาก RASFF พบเพิ่มขึ้นทุกปีในช่วงระยะเวลาสี่ปีที่ผ่านมาและดูเหมือนว่าในปี ค.ศ. 2019 จะไม่แตกต่างกัน ในปี ค.ศ. 2019 ถึงสิ้นเดือนพฤศจิกายนมีการออกประกาศแจ้งเตือนรวม 153 ฉบับ ซึ่งสูงกว่าที่รายงานในปี ค.ศ. 2018 ที่ 138 ฉบับ ดังนั้นอะไรที่อยู่เบื้องหลังแนวโน้มนี้ จากรายงานของกลุ่ม RQA ใหม่ได้เน้นย้ำว่าลักษณะที่ซับซ้อนของห่วงโซ่อาหารมีความหมายต่อความเสี่ยงของการปนเปื้อนเป็นพิเศษ การจัดการสารก่อภูมิแพ้นั้นมีหลายแง่มุมและต้องควบคุมที่เพิ่มขึ้นเพื่อให้การนำไปใช้มีประสิทธิภาพตลอดจนห่วงโซ่อุปทานตั้งแต่ผู้จัดหาวัตถุดิบไปจนถึงการติดฉลาก การบรรจุและการจัดจำหน่าย ระบบใดที่ว่าแข็งแกร่งพอกับความอ่อนแอที่สุดและความล้มเหลวในการควบคุมเหล่านี้ ณ จุดต่างๆ ในห่วงโซ่อุปทานอาจส่งผลให้ไม่มีการแจ้งเตือนสารก่อภูมิแพ้และการเรียกคืนหรือถอดถอนได้ ทาง RQA ได้จัดทำร่างข้อมูลการเชื่อมโยงที่เปราะบางที่สุดสิบประการที่มีส่วนช่วยในการเรียกคืนสารก่อภูมิแพ้และวิธีการป้องกัน

1.  การฝึกอบรม

     การฝึกอบรมไม่เพียงพอและขาดความตระหนักอาจเป็นแรงผลักดันที่อยู่เบื้องหลังของการเรียกคืนสินค้าที่มีสารก่อภูมิแพ้เพิ่มขึ้น ทาง RQA ได้เน้นว่าควรมีการฝึกอบรมเกี่ยวกับสารก่อภูมิแพ้ในขั้นตอนการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ทุกคนและทำซ้ำเป็นประจำเพื่อผลักดันข้อมูลไปสู่ที่บ้าน ผู้เยี่ยมชมและคู่สัญญาควรได้รับการฝึกอบรมที่เหมาะสมกับกิจกรรมก่อนเข้าสู่พื้นที่การผลิต การฝึกอบรมควรมุ่งเน้นไปที่ผลกระทบของการมีอยู่ของสารก่อภูมิแพ้ที่ไม่ได้แจ้งเตือนรวมถึงความจำเป็นในการจัดการความเสี่ยงและบทบาทของแต่ละบุคคลเพื่อลดความเสี่ยงจากการสัมผัสข้าม ผู้บริหารอาวุโส นักการตลาด นักพัฒนาผลิตภัณฑ์ วิศวกร ผู้ปฏิบัติงาน ผู้วางแผนการผลิต ควรได้รับการฝึกอบรมเรื่องสารก่อภูมิแพ้โดยทั่วไปนอกเหนือจากการฝึกอบรมแบบเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับความรับผิดชอบในการจัดการสารก่อภูมิแพ้

2.  การจัดการผู้จัดหาวัตถุดิบ

     ผู้ผลิตอาหารจำเป็นต้องมีความมั่นใจในข้อมูลเกี่ยวกับสถานะของสารก่อภูมิแพ้ในวัตถุดิบว่ามีส่วนผสมที่ถูกต้องและครบถ้วน กลุ่มที่ปรึกษาแนะนำว่าให้ขอข้อมูลที่เข้าใจง่ายจากผู้จัดหาวัตถุดิบเสมอ ค้นหาสิ่งผิดปกติ ไม่ยอมรับข้อกำหนดทั่วไปและไม่ได้ตั้งสมมติฐาน ถามคำถามจนกว่าจะพอใจกับคำตอบกลับ ไม่ควรยอมรับข้อมูลที่ว่างเปล่า ความขยันเป็นส่วนหนึ่งของผู้ผลิตอาหารที่จะแน่ใจกับข้อมูลจำเพาะที่ได้รับ บรรจุภัณฑ์และฉลากต้องตรงกัน ระวังสารก่อภูมิแพ้ที่ซ่อนอยู่เพราะไม่มีความชัดเจนเสมอไป

3.  สถานที่ผลิตและอุปกรณ์

     สารก่อภูมิแพ้ควรแยกเก็บในพื้นที่โดยเฉพาะและควรอยู่ภายใต้พื้นที่ควบคุมทั้งหมด พื้นที่ทางกายภาพของการผลิตเป็นสิ่งสำคัญ พื้นที่ต้องมีเพียงพอระหว่างสายการผลิตและอุปกรณ์โดยรอบเพื่อให้มั่นใจได้ว่าการทำความสะอาดและการตรวจสอบการทำความสะอาดนั้นมีประสิทธิภาพ เพื่อลดความเสี่ยงจากการสัมผัสข้ามของสารก่อภูมิแพ้ ในกรณีที่พื้นที่ปฏิบัติงานหรือสายการผลิตและอุปกรณ์ควรมีข้อมูลของสารก่อภูมิแพ้จำเพาะรวมถึงอุปกรณ์การชั่งน้ำหนักและกระบวยบอกสีรวมทั้งอุปกรณ์ที่มีด้ามจับอื่นๆ ในกรณีที่มีการเรียกร้องสินค้าปราศจากสารก่อภูมิแพ้ทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์ไปจนถึงบุคลากรและการบำรุงรักษาเครื่องมือ ผู้ผลิตต้องพิจารณาความเสี่ยงของการปนเปื้อนทางอากาศและป้องกันโดยให้หน่วยจัดการอากาศช่วยดำเนินการโดยเฉพาะ ซึ่งสารก่อภูมิแพ้อาจซ่อนตัวอยู่ในที่ไม่คาดคิด แหล่งที่มีศักยภาพอื่นๆ ของสารก่อภูมิแพ้ควรได้รับการประเมินความเสี่ยง ได้แก่ น้ำมันถั่วลิสงในน้ำมันหล่อลื่น แป้งสาลีในบรรจุภัณฑ์กระดาษแข็งและถั่วลิสงที่ไม่มีพิษซึ่งเป็นเหยื่อของสัตว์กัดแทะ

4.  การควบคุมกระบวนการ

     การใช้ส่วนผสมไม่ถูกต้องในสูตรไม่ควรเกิดขึ้น มีระบบควบคุมจำนวนมากที่สามารถใช้เพื่อหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดได้ การตรวจสอบด้วยตนเองพร้อมกับการตรวจสอบข้าม ณ จุดทั้งสองที่ชั่งน้ำหนักและเพิ่มแนวทางการแก้ปัญหาที่ใช้เทคโนโลยีต่ำ ในขณะที่ระบบซอฟต์แวร์ที่ซับซ้อนยิ่งขึ้นจะเป็นประโยชน์ในการสร้างและการสแกนบาร์โค้ดซึ่งเป็นอีกทางเลือกหนึ่ง หากไม่สามารถแยกทางกายภาพได้ก็สามารถหลีกเลี่ยงการสัมผัสข้ามจากการจัดตารางการผลิตแยกเป็นการชั่วคราว หลังจากการทำความสะอาดครั้งสุดท้ายอย่างสมบูรณ์แล้วควรจัดตารางการผลิตวัตถุดิบที่ไม่มีสารก่อภูมิแพ้ก่อนตามด้วยผลิตภัณฑ์ที่มีความซับซ้อนมากขึ้นแต่ต้องเป็นสารก่อภูมิแพ้ที่สอดคล้องกัน

     ความเสี่ยง เช่น การปรับเปลี่ยนตารางการผลิตต้องมีการจัดการอย่างใกล้ชิด

5.  การเปลี่ยนแปลง

     การเปลี่ยนแปลงระหว่างผลิตภัณฑ์มักถูกมองว่าเป็นการหยุดกระบวนการผลิตหรือเป็นกิจกรรมเพิ่มที่ไม่มีมูลค่า แต่ความคิดเห็นนี้ได้นำเสนอเป็นหนึ่งปัจจัยของความเสี่ยงตาม RQA ความกดดันในการจัดการเพื่อลดระยะเวลาระหว่างการผลิตอาจส่งผลให้เกิดความผิดพลาดจากกระบวนการเปลี่ยนแปลงซึ่งนำไปสู่การใช้บรรจุภัณฑ์ไม่ถูกต้องกับการแจ้งเตือนสารก่อภูมิแพ้ (ไม่มีเหตุการณ์อื่น) หรือการปนเปื้อนที่ผ่านการทำความสะอาดไม่เพียงพอ การเปลี่ยนแปลงอย่างรอบคอบและมีประสิทธิภาพจึงเป็นพื้นฐานในการจัดการสารก่อภูมิแพ้

การเปลี่ยนแปลงที่มีประสิทธิภาพจำเป็นต้องใช้

     - การล้างสายการผลิต: การกำจัดผลิตภัณฑ์ที่ผลิตก่อนหน้าในสายการผลิต ส่วนผสม บรรจุภัณฑ์และการทำความสะอาดสายการผลิต

     - การตั้งค่า: การนำส่วนผสมหรือผลิตภัณฑ์ใหม่และบรรจุภัณฑ์ไปยังสายการผลิตและอุปกรณ์ที่ติดตั้งใหม่ เช่น เครื่องพิมพ์รหัสวันที่ ระบบการตรวจจับ เครื่องตรวจสอบน้ำหนักออนไลน์และเครื่องตรวจจับโลหะ

     - การเริ่มต้น: กิจกรรมทั้งหมดจากการล้างสายการผลิตและการตั้งค่าควรได้รับการตรวจสอบ ยืนยันและลงชื่อก่อนที่จะเริ่มการผลิตในครั้งต่อไป

     การบรรจุผลิตภัณฑ์ลงในบรรจุภัณฑ์ที่ไม่ถูกต้องเป็นหนึ่งในสาเหตุหลักของการแจ้งเตือนสารก่อภูมิแพ้จาก FSA สหราชอาณาจักร

6.  การทำความสะอาด

     การทำความสะอาดอย่างมีประสิทธิภาพเป็นพื้นฐานของกลยุทธ์ในการจัดการสารก่อภูมิแพ้ ขั้นตอนการทำความสะอาดสำหรับพื้นผิวสัมผัสอาหารควรได้รับการตรวจสอบด้วยวิธีการวิเคราะห์เพื่อให้แน่ใจว่ามีประสิทธิภาพในการกำจัดสารก่อภูมิแพ้ การทำความสะอาดสิ่งแวดล้อมควรพิจารณาการสะสมของสารก่อภูมิแพ้ที่ตกลงบนพื้นผิวเรียบ เช่น ป้องกันเครื่องมือ บานหน้าต่าง ชั้นวางและวิธีการทำความสะอาดห้ามใช้ท่อแรงดันสูงหรือการเป่าลมที่อาจก่อให้เกิดสารก่อภูมิแพ้ลอยอยู่ในอากาศหรือผงที่กระจายหรือฝุ่นละอองขนาดเล็ก

7.  การติดฉลาก

     รายการส่วนผสมและการแจ้งเตือนสารก่อภูมิแพ้ในผลิตภัณฑ์จะต้องเป็นไปตามกฎหมายการติดฉลากสารก่อภูมิแพ้ตามสหภาพยุโรป คือ EU 1169/2011 โดยต้องติดฉลากสารก่อภูมิแพ้ 14 ชนิด ดังนี้

     - คื่นฉ่าย

     - ธัญพืชที่มีกลูเตน รวมถึงข้าวสาลี (เช่น spelt และ Khorasan) ข้าวไรย์ ข้าวบาร์เลย์และข้าวโอ๊ต

     - สัตว์น้ำที่มีเปลือกแข็ง เช่น กุ้ง ปู และกุ้งก้ามกราม

     - ไข่

     - ปลา

     - ลูปิน

     - นม

     - หอย เช่น หอยแมลงภู่และหอยนางรม

     ควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าในสถานที่นั้นมีระบบในการติดตามการเปลี่ยนแปลงสูตรผลิตภัณฑ์ในบรรจุภัณฑ์เก่าทั้งหมดไม่ใช่เฉพาะที่เอาออกจากพื้นที่ใช้งานแต่ต้องทำลายทิ้ง เพื่อให้ไม่สามารถนำมาใช้ให้เกิดข้อผิดพลาดได้ซึ่งเป็นวิธีการปฏิบัติที่ดี ในการออกแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อแยกความแตกต่างระหว่างผลิตภัณฑ์ที่คล้ายคลึงกันให้มีความแตกต่างกันอย่างชัดเจนเพื่อลดโอกาสในการใช้งานไม่ถูกต้อง

8.  การติดฉลากเพื่อการส่งออก

     กฎหมายการติดฉลากสารก่อภูมิแพ้นั้นแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศและสารก่อภูมิแพ้หลักในสหภาพยุโรปทั้ง 14 ชนิดยังมีสารก่อภูมิแพ้อีก 10 ชนิดที่จำเป็นต้องชี้แจง ดังนี้

     - เนื้อที่ทำจากบัควีท

     - เกสรผึ้ง / สารสกัดจากรังผึ้งผสมไก่

     - Royal Jelly Pork

     - มะเขือเทศ (Mango Tomato)

     - กาวจากพีช

     ควรตรวจสอบกฎหมายภายในท้องถิ่นนั้นๆ

9.  การเตรียมอาหารสำหรับการขายตรง

     ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2564 จะมีการเปลี่ยนแปลงด้านธุรกิจอาหารในสหภาพยุโรป โดยต้องให้ข้อมูลการติดฉลากสารก่อภูมิแพ้สำหรับอาหารในภาชนะบรรจุเพื่อการขายตรง (PPDS) อาหารจะต้องมีฉลากที่มีรายการส่วนผสมเต็มรูปแบบโดยเน้นย้ำส่วนผสมที่เป็นสารก่อภูมิแพ้อยู่ภายใน การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้จะให้ข้อมูลที่จำเป็นเพื่อช่วยเหลือผู้ที่แพ้อาหารหรือผู้ที่ไม่สามารถทนต่ออาหารชนิดนั้นให้เลือกซื้อได้อย่างปลอดภัยเมื่อต้องซื้ออาหารในภาชนะบรรจุเพื่อการขายตรง

10.  การทดสอบสารก่อภูมิแพ้

     การทดสอบและวิเคราะห์หาสารก่อภูมิแพ้นั้นมีความซับซ้อน ทาง RQA แนะนำว่าเพื่อให้แน่ใจว่าการวิเคราะห์นั้นได้รับรองข้อมูลตามที่ต้องการโดยมีข้อปฏิบัติง่ายๆ ดังนี้

     - การวิเคราะห์สารก่อภูมิแพ้ข้ามควรพิจารณาชนิดของการสัมผัสข้ามที่อาจเกิดขึ้นและสัมพันธ์กับช่วงเวลาที่แตกต่างกันภายในครั้งเดียวกัน หลายครั้งหรืออาจใช้การผลิตที่แตกต่างกัน

     - ควรเข้มงวดในเรื่องการวางแผนการสุ่มตัวอย่างอย่างต่อเนื่องบนพื้นฐานความเสี่ยงที่ควรแจ้งได้ว่าบรรจุภัณฑ์ใดที่มีการเคลม

     - ส่วนประกอบของตัวอย่างที่เจือจางความเข้มข้นของสารก่อภูมิแพ้ที่แท้จริงและรายงานค่าไม่มีในแต่ละตัวอย่าง

     - ทางเลือกของชุดทดสอบที่ใช้ในโรงงานผลิตหรือการวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการขึ้นอยู่กับผลลัพธ์ที่ต้องการ การทดสอบที่ไม่ใช่เชิงปริมาณเพื่อตรวจสอบการทำความสะอาดหรือผลลัพธ์ในเชิงปริมาณเพื่อแจ้งการประเมินความเสี่ยง

     ทาง RQA สรุปว่าความเข้าใจที่ดีขึ้นเกี่ยวกับความเสี่ยง การวางแผนการจัดการสารก่อภูมิแพ้ในพื้นที่เพื่อลดการเชื่อมโยงที่เปราะบางที่สุดเหล่านี้และดำเนินการทบทวนความเสี่ยงของสารก่อภูมิแพ้เป็นประจำสามารถหลีกเลี่ยงค่าใช้จ่ายและการเรียกคืนผลิตภัณฑ์ที่ส่งผลต่อความเสียหายทางเครื่องหมายการค้าได้