• ภูมิแพ้อาหาร คือ?

  อาการของการเป็นภูมิแพ้อาหารเป็นได้ทุกระบบของร่างกาย จากข้อมูลที่พบบ่อยคือ อาการทางระบบทางเดินอาหาร (เมื่อแพ้อาหารจะมีอาการคันปาก อาเจียน ปวดท้อง ท้องเสีย) อาการทางผิวหนัง (เมื่อแพ้อาหารจะมีอาการผื่นคัน ลมพิษ) และอาการทางระบบหายใจ (เมื่อแพ้อาหารจะมีอาการจาม น้ำมูก ไอ หอบ แน่นหน้าอก) ในบางรายอาการแพ้อาจรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตได้.
  +Read More
 • Food Allergy?

  As with any allergy, a food allergy develops when the immune system attacks a normally harmless substance and creates specific antibodies for this substance. From this point on, whenever the food allergy sufferer eats the food to which they're allergic, the antibodies respond by releasing histamine, which causes allergic symptoms to appear.
  +Read More
 • 1
 • 2
image
 

เน้นสารก่อภูมิแพ้: ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์หาแนวทางการบังคับใช้กฎหมายการติดฉลากภาคบังคับอย่างเข้มงวด

     สำนักงานมาตรฐานอาหารออสเตรเลียนิวซีแลนด์ (FSANZ) กำลังหาแนวทางการบังคับใช้กฎหมายการติดฉลากสารก่อภูมิแพ้ที่เข้มงวดในทั้งสองประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านต่างๆ เช่น ความชัดเจน ความสอดคล้อง ความสำคัญและได้เปิดข้อเสนอนี้ให้แสดงความคิดเห็นสาธารณะ นี่เป็นรอบที่สองของการเรียกร้องให้มีการแสดงความคิดเห็นสาธารณะเกี่ยวกับการติดฉลากสารก่อภูมิแพ้โดยมีการดำเนินการรอบแรกในปี พ.ศ. 2561 ได้เสนอให้มีการติดฉลากสารก่อภูมิแพ้ภาษาอังกฤษแบบทั่วไป (Plain English Allergen Labelling Proposal, PEAL) เอกสารข้อเสนอที่ได้รับการปรับปรุงนี้อยู่บนพื้นฐานของการติดตามผลงานการประเมินความเสี่ยงจาก FSANZ ตั้งแต่การเสนอให้พิจารณาสาธารณะรอบก่อนหน้ารวมถึงการทบทวนวรรณกรรมที่เน้นผู้บริโภคและการปรับปรุงการประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารงานของ FSANZ กล่าวในการแถลงการณ์อย่างเป็นทางการเกี่ยวกับการเรียกร้องในครั้งแรกมีผู้แสดงความคิดเห็นสนับสนุนอย่างกว้างขวางถึงการเปลี่ยนแปลงฉลาก เพื่อให้แน่ใจว่าการติดฉลากสารก่อภูมิแพ้นั้นมีความชัดเจนในรูปแบบของภาษาอังกฤษทั่วไปและผู้บริโภคมีข้อมูลที่จำเป็นต้องใช้ในการเลือกซื้ออาหารที่ปลอดภัย ปัจจุบันรหัสมาตรฐานอาหารต้องระบุอาหาร 11 ชนิดที่ก่อให้เกิดปฏิกิริยาอย่างรุนแรงจะต้องแจ้งส่วนผสมที่ปรากฏ วัตถุเจือปนในอาหารหรือสารที่ช่วยในการแปรรูป (อย่างไรก็ตาม) ไม่มีข้อกำหนดเกี่ยวกับวิธีและตำแหน่งที่ต้องประกาศบนบรรจุภัณฑ์

     ตามข้อเสนอยังขาดความสำคัญของกฎหมายที่ชัดเจนว่าด้วยการแจ้งเตือนสารก่อภูมิแพ้ที่สร้างความไม่แน่นอนให้กับภาคอุตสาหกรรมในการปฏิบัติตามข้อกำหนดเหล่านี้และสำหรับผู้ควบคุมกฎหมายในการบังคับใช้ ในเรื่องเกี่ยวกับข้อกังวลเหล่านี้ได้มีการมุ่งเน้นไปที่การสร้างความมั่นใจในความชัดเจน ความสอดคล้องและความโดดเด่นของการติดฉลากสารก่อภูมิแพ้ในอาหารโดยเฉพาะอย่างยิ่งผ่านข้อกำหนดที่ใช้และการประกาศแยกต่างหากสำหรับสารก่อภูมิแพ้บางชนิด จากงานวิจัยระบุว่าผู้บริโภคพยายามเข้าใจชื่อซับซ้อนที่ใช้เป็นส่วนผสมของสารก่อภูมิแพ้ เช่น โซเดียมเคซีเนต ข้อเสนอนี้จะต้องใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย เช่น นม การวิจัยผู้บริโภคยังระบุด้วยว่าการมีฉลากในตำแหน่งที่โดดเด่นและสอดคล้องกันบนบรรจุภัณฑ์จะเป็นประโยชน์ ข้อเสนอนี้ต้องการกำหนดวิธีและตำแหน่งที่แจ้งของสารก่อภูมิแพ้บนบรรจุภัณฑ์รวมทั้งตัวอักษรแบบหนา

การแก้ไขแบบเฉพาะเจาะจง

     ทาง FSANZ ได้เสนอให้แก้ไขกฎหมายรวมถึงการบังคับใช้ข้อกำหนดที่เฉพาะเจาะจงแหล่งที่มาของสารก่อภูมิแพ้เมื่อมีการประกาศสารก่อภูมิแพ้และบังคับให้ประกาศแยกต่างหาก รวมทั้งสัตว์จำพวกหอยและปลาหมึก ถั่วเปลือกแข็งแต่ละชนิด (อัลมอนด์ ถั่วบราซิล มะม่วงหิมพานต์ เฮเซลนัท มะคาเดเมีย พีแคน ถั่วสน พิสตาชิโอและวอลนัท) และธัญพืชที่มีกลูเตน (เช่น ข้าวสาลี ข้าวบาร์เลย์ ข้าวไรย์ ข้าวโอ๊ต spelt หรือสายพันธุ์ผสมเหล่านี้) สำหรับอาหารที่บรรจุหีบห่อการประกาศสารก่อภูมิแพ้ในข้อความส่วนผสม (ต้องใช้) ตัวอักษรที่เป็นตัวหนาและ (เป็น) ข้อความสรุปสารก่อภูมิแพ้ที่แยกออกจากกัน การใช้คำที่ระบุว่า “กลูเตน” (ต้องระบุไว้) ในข้อความสรุปสารก่อภูมิแพ้ ถ้ามีข้าวสาลี ข้าวบาร์เลย์ ข้าวไรย์ ข้าวโอ๊ต spelt หรือสายพันธุ์ผสมเหล่านี้ (และ) บังคับให้ระบุเฉพาะ “ถั่วเปลือกแข็ง” ในข้อความสรุปสารก่อภูมิแพ้ถึงแม้ว่าจะมีการแจ้งถั่วเปลือกแข็งแต่ละรายการในข้อความส่วนผสมแล้วก็ตาม นอกจากนี้จะต้องระบุ “ปลา” หากมีส่วนผสมอยู่ในผลิตภัณฑ์และหากอาหารเป็นสัตว์จำพวกสัตว์น้ำที่มีเปลือกแข็ง (กุ้งและปู) จะต้องแจ้งชื่อเฉพาะของสัตว์น้ำที่มีเปลือกแข็ง “ไขมัน” หรือ “น้ำมัน” จำเป็นต้องระบุชื่อแหล่งที่มาเฉพาะถ้าแหล่งน้ำมันนั้นเป็นลูปิน ถั่วลิสง งา หรือถั่วเหลือง ยกเว้นน้ำมันถั่วเหลืองที่ได้ถูกเอาสารก่อภูมิแพ้ออก ทำให้เป็นกลาง ฟอกขาวหรือดับกลิ่น การใช้คำพ้องความหมายจะไม่ได้รับอนุญาตสำหรับการประกาศสารก่อภูมิแพ้ ยกเว้นในกรณีของถั่วเหลืองที่ใช้คำว่า “soya” และ “soybean” จะเป็นทางเลือกแทนคำว่า “soy” สำหรับการใช้งานในข้อความส่วนผสม 

ข้อความสรุปสารก่อภูมิแพ้

     โดยภาพรวมผู้ผลิตผลิตภัณฑ์อาหารจะต้องรวมข้อความสรุปของสารก่อภูมิแพ้ไว้ในผลิตภัณฑ์ที่กำลังดำเนินการ หากข้อเสนอนั้นผ่านจะต้องแสดงด้วยตัวอักษรหนา (ข้อความสรุปต้อง) ประกอบด้วยคำนำหน้า “ประกอบด้วย” ตามด้วยรายการของสารก่อภูมิแพ้ที่มีอยู่ (ควร) ปรากฏอยู่ด้านล่างโดยตรงและแยกออกจากข้อความส่วนผสมอย่างชัดเจนและพิมพ์ด้วยตัวอักษรและขนาดเดียวกันกับข้อความที่แจ้งส่วนผสม