• ภูมิแพ้อาหาร คือ?

  อาการของการเป็นภูมิแพ้อาหารเป็นได้ทุกระบบของร่างกาย จากข้อมูลที่พบบ่อยคือ อาการทางระบบทางเดินอาหาร (เมื่อแพ้อาหารจะมีอาการคันปาก อาเจียน ปวดท้อง ท้องเสีย) อาการทางผิวหนัง (เมื่อแพ้อาหารจะมีอาการผื่นคัน ลมพิษ) และอาการทางระบบหายใจ (เมื่อแพ้อาหารจะมีอาการจาม น้ำมูก ไอ หอบ แน่นหน้าอก) ในบางรายอาการแพ้อาจรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตได้.
  +Read More
 • Food Allergy?

  As with any allergy, a food allergy develops when the immune system attacks a normally harmless substance and creates specific antibodies for this substance. From this point on, whenever the food allergy sufferer eats the food to which they're allergic, the antibodies respond by releasing histamine, which causes allergic symptoms to appear.
  +Read More
 • 1
 • 2
image
 

การรักษาด้วยแผ่นปิดถั่วลิสงนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นสำหรับครอบครัว

     การรักษาอาการแพ้อาหารโดยการขจัดปฏิกิริยาโต้ตอบต่อสารก่อภูมิแพ้นั้นเป็นเรื่องฉุกเฉิน สำหรับการแพ้อาหารนั้นอยู่ในระหว่างการพิจารณาอนุมัติจากองค์การอาหารและยา แต่บางคนในวงการแพทย์ก็ยกคำถามนี้ขึ้นมาว่าการขจัดปฏิกิริยาตอบสนองนี้ไม่ได้เป็นวิธีการรักษาและไม่เพียงพอต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ที่แพ้อาหารหรือไม่ การศึกษาใหม่ของครอบครัวที่มีส่วนร่วมในเทคโนโลยี DBV ซึ่งเป็นการทดสอบทางคลินิกของแผ่นปิดถั่วลิสง Viaskin นั้นได้คำตอบว่าเป็นการปรับปรุงคุณภาพชีวิตโดยรวมอย่างมีนัยสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มความอดทนต่อถั่วลิสงให้มากขึ้น รวมถึงแบบสอบถามที่เด็กและผู้ปกครองได้แสดงให้เห็นถึงคุณภาพชีวิตที่เพิ่มขึ้นในแต่ละด้าน สำหรับผู้ปกครองส่วนที่แสดงให้เห็นว่าได้รับผลกระทบมากที่สุดคือผลกระทบทางอารมณ์ ความวิตกกังวลเกี่ยวกับอาหาร ข้อจำกัดทางสังคมและการควบคุมอาหาร รองประธานฝ่ายการแพทย์ของ DBV ในอเมริกาเหนือกล่าวว่าเด็กที่มีอายุระหว่าง 8-12 ปี เมื่อถูกถามคำถามเกี่ยวกับการหลีกเลี่ยงหรือการสัมผัสนั่นคือสิ่งที่ได้รับการรายงานว่ามีพัฒนาการมากที่สุด

     การศึกษาแผ่นปิดถั่วลิสง Viaskin ในเด็กโดยเป็นการสัมผัสอย่างช้าๆ ผ่านแผ่นปิดซึ่งปล่อยโปรตีนถั่วลิสงผ่านผิวหนังและไปกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกัน เป้าหมายคือเพื่อลดความรู้สึกไวนั้นหมายความว่าเด็กยังคงต้องหลีกเลี่ยงถั่วลิสง แต่จะต้องสัมผัสกับโปรตีนที่มีปริมาณสูงขึ้นจะทำให้เกิดการตอบสนองของผู้ป่วย การวิเคราะห์คุณภาพชีวิตนำโดยอาจารย์ประจำคณะจิตวิทยาประยุกต์ของมหาวิทยาลัย University College Cork ในไอร์แลนด์ และเป็นผู้พัฒนาแบบสอบถามมาตรฐานที่ทันสมัยสำหรับการวิจัยด้านคุณภาพชีวิตของการแพ้อาหารได้นำเสนอในการประชุมทางด้านโรคภูมิแพ้ ACAAI เมื่อเดือนพฤศจิกายน ค.ศ. 2019 ว่าข้อมูลแบบสอบถามแสดงให้เห็นว่าการรักษาด้วยแผ่นปิด Viaskin นั้นส่งผลให้คุณภาพชีวิตดีขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ 

สำรวจผู้ปกครองและเด็กแยกกัน

     ในการศึกษาถั่วลิสง Viaskin ระยะที่ 3 เรียกว่าเปปไทด์ เด็กจะถูกวางไว้ในกลุ่มการรักษาแบบแอคทีฟและปิดแผ่นโปรตีนถั่วลิสง 250 ไมโครกรัมทุกวันในกลุ่มควบคุมและปิดยาหลอก (โดยไม่รู้ว่าอยู่ในกลุ่มไหน) เมื่อสิ้นสุด 12 เดือน ผู้เข้าร่วมทุกคนรวมถึงผู้ที่ได้รับยาหลอกจะได้รับการรักษาด้วย Viaskin เพื่อทำการศึกษาติดตามผลเพิ่มเติมในแต่ละปี โดยผู้ป่วยและครอบครัวจะเสร็จสิ้นแบบสอบถามคุณภาพชีวิตตลอดช่วงการศึกษา จากนั้นได้ทำการสำรวจที่ 12 และ 24 เดือน โดยได้รับการกรอกข้อมูลจากผู้ปกครองจำนวน 209 คนและเด็กจำนวน 105 คนในกลุ่มการรักษาแบบแอคทีฟ และผู้ปกครองจำนวน 96 คนและเด็กจำนวน 47 คนในกลุ่มยาหลอก ผลกระทบของการพัฒนาคุณภาพชีวิตเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในครอบครัวที่เด็กๆ ได้บรรลุจุดประสงค์หลักของการศึกษาซึ่งพบว่าเด็กสามารถบริโภคถั่วลิสงได้ 300 มิลลิกรัมหรือมากกว่า ภายใน 24 เดือน ครอบครัวต่างๆ มีความรู้สึกที่ดีเมื่อพบการใช้ปริมาณถั่วลิสงเพิ่มขึ้น

ยังไม่เคยรู้จักมาก่อน

     การศึกษาได้ชี้ให้เห็นว่าการรักษาที่มีศักยภาพนี้สามารถเพิ่มปริมาณสารที่กระตุ้นอาการแพ้ได้จริงซึ่งหวังว่าจะช่วยลดความเสี่ยงของปฏิกิริยาการแพ้และหวังว่าจะช่วยปรับปรุงคุณภาพชีวิตด้วย โดยผลลัพธ์ของแบบสอบถามเหล่านี้เป็นข้อมูลที่น่าตื่นเต้นที่สุดที่เคยพบเห็นมาซึ่งไม่เคยรู้มาก่อนจนถึงตอนนี้ การตั้งข้อสังเกตของแผ่นปิดที่ 24 เดือนนั้นมีความสำคัญเพราะเป็นสิ่งที่ครอบครัวเริ่มที่จะรู้ปริมาณจริง (หรือเกณฑ์) ก่อนที่จะตอบสนองต่ออาการแพ้ซึ่งจะเคลื่อนไหวไปในทิศทางที่ถูกต้อง ในขณะที่แผ่นปิด Viaskin นั้นมีจุดประสงค์เพื่อให้สวมใส่เป็นเวลา 36 เดือน แต่ตอนนี้ได้ขยายออกไปถึงห้าปีสำหรับผู้ป่วย โดยกรอบของเวลานั้นไม่น่าเป็นที่แปลกใจจากการฉีดยารักษาระบบภูมิคุ้มกัน การฉีดยาแก้แพ้สามารถเห็นผลได้ดีกับแมวหรือไรฝุ่น โดยปกติแล้วจะใช้เวลาในการรักษาอยู่ที่สามถึงห้าปีซึ่งเป็นแนวคิดที่คุ้นเคยกับผู้ป่วยโรคภูมิแพ้ เมื่อต้นปี ค.ศ. 2019 ผู้ที่รักษาภูมิคุ้มกันได้รายงานข้อมูลคุณภาพชีวิตเชิงบวกจากการศึกษาต่อเนื่องของการรักษาภูมิคุ้มกันถั่วลิสงทางปากด้วย Palforzia (หรือ AR101) ซึ่งเป็นวิธีการรักษาโรคภูมิแพ้อาหารที่แนะนำโดยได้รับการพิจารณาอนุมัติจากทางองค์การอาหารและยาแล้ว