• ภูมิแพ้อาหาร คือ?

  อาการของการเป็นภูมิแพ้อาหารเป็นได้ทุกระบบของร่างกาย จากข้อมูลที่พบบ่อยคือ อาการทางระบบทางเดินอาหาร (เมื่อแพ้อาหารจะมีอาการคันปาก อาเจียน ปวดท้อง ท้องเสีย) อาการทางผิวหนัง (เมื่อแพ้อาหารจะมีอาการผื่นคัน ลมพิษ) และอาการทางระบบหายใจ (เมื่อแพ้อาหารจะมีอาการจาม น้ำมูก ไอ หอบ แน่นหน้าอก) ในบางรายอาการแพ้อาจรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตได้.
  +Read More
 • Food Allergy?

  As with any allergy, a food allergy develops when the immune system attacks a normally harmless substance and creates specific antibodies for this substance. From this point on, whenever the food allergy sufferer eats the food to which they're allergic, the antibodies respond by releasing histamine, which causes allergic symptoms to appear.
  +Read More
 • 1
 • 2
image
 

จากการแพ้ไปจนถึงการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศไปจนถึงกลโกงในอาหาร - ปัญหาในการฟื้นตัวทางธุรกิจที่เผชิญกับภาคอาหารในปี พ.ศ. 2563

     จากข้อมูลของ Victoria Cross from Instinctif Partners ซึ่งเป็นธุรกิจแนะนำเกี่ยวกับการหลีกเลี่ยงความเสี่ยง ผู้เชี่ยวชาญเตือนปัจจัยที่มีศักยภาพในการทำลายชื่อเสียงของแบรนด์อาหารปีนี้คือการแพ้อาหาร กลโกงในอาหารและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเป็นความท้าทายสำคัญที่เผชิญสำหรับภาคอาหารในปี พ.ศ. 2563 

ความเสี่ยงจากการแพ้อาหารอาจทำให้จำนวนแบรนด์ของอาหารตกลง

     การเรียกคืนอาหารที่เกี่ยวกับสารก่อภูมิแพ้และความรุนแรง การเสียชีวิตเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดความเสียหายทางการเงินและชื่อเสียงทางธุรกิจมาก ในขณะเดียวกันการแพ้ก็เพิ่มสูงขึ้นโดยเฉพาะในประเทศที่พัฒนาแล้ว ภายในปี พ.ศ. 2568 ประชากรครึ่งหนึ่งของสหภาพยุโรปจะได้รับผลกระทบจากโรคภูมิแพ้เรื้อรังตามข้อมูลการแพ้ของสหราชอาณาจักร จำนวนเจ็ดเท่าของคนจำนวนมากที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลด้วยอาการแพ้อย่างรุนแรงในยุโรปในปี พ.ศ. 2558 ซึ่งมากกว่าปี พ.ศ. 2548 ปัญหานี้เกิดขึ้นอย่างรุนแรงในสหราชอาณาจักรโดยมีการแพ้ถั่วลิสงเพิ่มขึ้นเป็นห้าเท่าระหว่างปี พ.ศ. 2538-2559 ตอนนี้โรคภูมิแพ้อาหารส่งผลกระทบต่อเด็กในสหราชอาณาจักรประมาณร้อยละ 7 และการเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลสำหรับเด็กที่มีอาการแพ้เพิ่มขึ้นทุกปีในช่วงห้าปีที่ผ่านมา จากข้อมูลของสำนักงานมาตรฐานอาหารในสหราชอาณาจักรระบุว่าเด็กร้อยละ 5-8 และผู้ใหญ่ร้อยละ 1-2 ที่มีอาการแพ้อาหาร อาหารมากกว่า 170 ชนิดได้รับการระบุว่าเป็นสารก่อภูมิแพ้ แต่สารก่อภูมิแพ้หลัก 8 ชนิดที่มีปฏิกิริยารุนแรงประมาณร้อยละ 90 ได้แก่ นม ไข่ ถั่วลิสง ถั่วเปลือกแข็ง ข้าวสาลี ถั่วเหลือง ปลาและหอย ตามข้อมูลของสำนักงานกฎหมาย Reynolds Porter Chamberlain (RPC) พบการเรียกคืนอาหารที่เกี่ยวข้องกับสารก่อภูมิแพ้ในสหราชอาณาจักรปี พ.ศ. 2562 เพิ่มขึ้นร้อยละ 20 จากปีก่อนหน้าซึ่งนับว่าสูงสุดในรอบ 5 ปี ท่ามกลางการเสียชีวิตจากโรคภูมิแพ้และความกังวลเกี่ยวกับอันตรายของอาหารที่มีฉลากไม่ถูกต้อง ส่วนใหญ่มาจากผลิตภัณฑ์มีสารก่อภูมิแพ้ซึ่งไม่ได้ระบุไว้บนฉลาก เป็นเรื่องน่าเศร้าเมื่อเร็วๆ นี้ได้พบผู้เสียชีวิตจากการแพ้อาหารเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก กรณีของคุณโอเวน Carey ผู้มีอาการแพ้นมและเสียชีวิตในวันเกิดครบรอบ 18 ปี หลังจากกินเบอร์เกอร์ไก่ย่างใน Byron ที่มี buttermilk และคุณ Natasha Ednan-Laperouse ที่เสียชีวิตหลังจากมีอาการแพ้ Pret A Manger baguette ซึ่งมีผลกระทบอย่างมากสำหรับภาคบริการด้านอาหาร คุณ Cross กล่าวว่าการแพ้อาหารและวิธีการทางธุรกิจที่ควรตอบสนองไม่ใช่สิ่งที่จะหายไป สิ่งนี้จะยังคงเป็นสาเหตุที่แท้จริงสำหรับความกังวลในทุกภาคส่วนของอุตสาหกรรมอาหาร ไม่น้อยไปกว่าการเรียกร้องให้มีการออกกฎหมายที่เข้มงวดมากขึ้นหลังจากเกิดโศกนาฏกรรมเช่นคุณโอเวน

กลโกงในอาหารต้องเผชิญกับช่วงเวลาที่ท้าทาย

     กลโกงในอาหารหรือการปลอมปนโดยเจตนา การปลอมแปลง การดัดแปลงหรือการบิดเบือนความจริงของอาหารกำลังเพิ่มขึ้นทั่วโลกอันเป็นผลมาจากห่วงโซ่อุปทานอาหารทั่วโลกที่ซับซ้อนและคาดว่าจะทำให้ภาคอุตสาหกรรมอาหารทั่วโลกมีมูลค่า 49 พันล้านเหรียญสหรัฐต่อปีซึ่งมีศักยภาพที่จะส่งผลกระทบต่อการฟื้นตัวทางธุรกิจและความต่อเนื่องทางธุรกิจในหลายๆ ด้าน อาหารที่มีส่วนผสมที่ไม่อยู่ในรายการหรือไม่บริสุทธิ์อาจส่งผลกระทบต่อการแพ้ ส่วนผสมต้องห้ามสามารถทำให้อาหารไม่สอดคล้องกับกฎระเบียบและผิดกฎหมายในตลาดหลักและอาหารที่มีป้ายกำกับเพื่อหลอกลวงอาจเสียหายหรือทำลายบริษัทที่ดำเนินงานอย่างถูกกฎหมาย ผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยของอาหารกล่าวว่าบ่อยครั้งข้อมูลที่ถูกจัดขึ้นเป็นหนทางสำหรับการปรับปรุงการตรวจสอบอาหารย้อนกลับและความสมบูรณ์ของห่วงโซ่อุปทาน แต่จะมีกิจกรรมผิดกฎหมายที่เป็นบ่อนทำลายความพยายามดังกล่าวและหาช่องโหว่จากความซับซ้อนของระบบอาหารระหว่างประเทศ ด้วยเหตุนี้กลโกงในอาหารจะยังคงเป็นภัยคุกคามที่อาจเกิดขึ้นกับธุรกิจอาหารในอนาคตอันใกล้ เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปีที่ผ่านมามีรายงานว่าโรงฆ่าสัตว์ที่ผิดกฎหมายในโปแลนด์ได้เข้าสู่ห่วงโซ่อาหารของอีก 12 ประเทศในสหภาพยุโรป ขณะที่ในมอลตาอุตสาหกรรมแปรรูปเนื้อสุกรท้องถิ่นมีการนำเข้าผลิตภัณฑ์ขาหมูที่มีการติดฉลากไม่ถูกต้อง เหตุการณ์เช่นนี้กำลังเกิดขึ้นทั่วโลกส่งผลให้ธุรกิจสูญเสียรายได้มูลค่าหลายพันล้านและเกิดความเสียหายด้านชื่อเสียง 

การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศสามารถทำให้ธุรกิจอาหารเดือดร้อน 

     การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศมีศักยภาพที่จะส่งผลกระทบแทบทุกด้านของการผลิตอาหาร การจัดจำหน่ายและการจัดหาอาหารทั่วโลก การลดลงของวัตถุดิบและส่วนผสมที่มีอยู่ สร้างความเป็นไปได้ของการขาดแคลนและเพิ่มความเป็นไปได้ของกลโกงในอาหาร ระดับน้ำทะเลที่สูงขึ้น อุณหภูมิอากาศเฉลี่ยทั่วโลกและการลดลงของการปกคลุมของน้ำแข็งในทะเลนั้นได้รับการบันทึกไว้ว่าจะส่งผลกระทบอย่างมากต่อภาคอุตสาหกรรมอาหารในแง่ของความล้มเหลวในการปลูกพืชหรือการลดลงของผลผลิต การตัดไม้ทำลายป่า น้ำหรือพลังงานที่ขาดแคลนจะก่อให้เกิดปัญหาในการขนส่ง การผลิตและการจัดเก็บ 

ผู้บริโภคและนักลงทุนคาดหวังว่าธุรกิจต่างๆ จะได้รับการส่งเสริมทางสิ่งแวดล้อม

      ธุรกิจสามารถประกันตัวเองจากผลกระทบของสภาพอากาศที่รุนแรงแต่ปัญหาสำหรับบริษัทอาหารก็คือการไม่สามารถแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมซึ่งได้ส่งผลด้านการตลาด ความเชื่อมั่น ราคาหุ้นและชื่อเสียง พูดง่ายๆ คือความล้มเหลวที่จะเสี่ยงกับความไม่พอใจของผู้บริโภคและนักลงทุน การศึกษาในปี พ.ศ. 2561 ของนักลงทุนที่มีสถานะเป็นสถาบัน 60 คนโดยผู้ตรวจสอบ EY พบว่าเกือบ 8 ใน 10 ของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศถือเป็นความเสี่ยงที่สำคัญ ธุรกิจอาหารมีความต้องการอะไรอีก เช่น การเตรียมความพร้อมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติ ถ้าธุรกิจอาหารมีโรงงานหรือโรงงานในพื้นที่ที่มีแนวโน้มที่จะเกิดภัยพิบัติหรือการหยุดชะงัก (เช่น น้ำท่วม) ธุรกิจเหล่านี้น่าจะมีการฟื้นคืนสภาพได้อย่างไร? มีแผนอะไรบ้างที่รับประกันความต่อเนื่องในการผลิต การจัดหาวัตถุดิบและการดำเนินการ ในทำนองเดียวกันธุรกิจมีความยืดหยุ่นต่อกิจกรรมในประเทศอื่นๆ อย่างไร มีการเตรียมการในการจัดหาแหล่งวัตถุดิบทางเลือกหากมีการหยุดชะงักในการจัดหาจากประเทศต้นทางหรือไม่?

     หัวหน้าเจ้าหน้าที่การเงินจะต้องให้ความสำคัญกับการเตรียมองค์กรให้พร้อมเพื่อรับมือได้มากขึ้นกับการสูญเสียที่เกี่ยวข้องกับสภาพอากาศและการหยุดชะงักทางธุรกิจ นอกจากนี้ยังหมายความว่าต้องมีความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้นของคณะกรรมการและผู้ถือหุ้นด้วยหากยัง (ไม่เตรียมความพร้อมจากปัญหา) ที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและไม่ได้ใช้มาตรการเชิงรุกเพื่อป้องกันการหยุดชะงักดังกล่าวนี้