• ภูมิแพ้อาหาร คือ?

  อาการของการเป็นภูมิแพ้อาหารเป็นได้ทุกระบบของร่างกาย จากข้อมูลที่พบบ่อยคือ อาการทางระบบทางเดินอาหาร (เมื่อแพ้อาหารจะมีอาการคันปาก อาเจียน ปวดท้อง ท้องเสีย) อาการทางผิวหนัง (เมื่อแพ้อาหารจะมีอาการผื่นคัน ลมพิษ) และอาการทางระบบหายใจ (เมื่อแพ้อาหารจะมีอาการจาม น้ำมูก ไอ หอบ แน่นหน้าอก) ในบางรายอาการแพ้อาจรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตได้.
  +Read More
 • Food Allergy?

  As with any allergy, a food allergy develops when the immune system attacks a normally harmless substance and creates specific antibodies for this substance. From this point on, whenever the food allergy sufferer eats the food to which they're allergic, the antibodies respond by releasing histamine, which causes allergic symptoms to appear.
  +Read More
 • 1
 • 2
image
 

การศึกษาใหม่แนะนำอาหารสำหรับเด็ก: อาการแพ้งาส่งผลต่อเด็กที่แพ้อาหารร้อยละ 17

     นักวิจัยจากสถาบันสุขภาพแห่งชาติพบว่าอาการแพ้งาเป็นเรื่องธรรมดาในกลุ่มเด็กที่มีอาการแพ้อาหารอื่นๆ เกิดขึ้นประมาณร้อยละ 17 ของเด็กที่มีอาการแพ้อาหารชนิดอื่น ประมาณ 1.1 ล้านคนในสหรัฐอเมริกาหรือประมาณร้อยละ 0.23 ของประชากรสหรัฐอเมริกาที่มีอาการแพ้งาตามการศึกษาที่เผยแพร่เมื่อเร็วๆ นี้ที่ได้รับทุนจาก NIAID

     งาเป็นหนึ่งในสิบของโรคภูมิแพ้อาหารที่พบได้บ่อยที่สุดในเด็กประมาณร้อยละ 20-30 ของเด็กที่แพ้อาหาร อย่างไรก็ตามในปัจจุบันงาไม่ได้ถูกระบุว่าเป็นสารก่อภูมิแพ้หลักในอาหารจากองค์การอาหารและยาและการติดฉลากผลิตภัณฑ์ที่ไม่สอดคล้องจากภาคอุตสาหกรรม เมื่อเดือนตุลาคม 2019 ที่ผ่านมา ทางองค์การอาหารและยาได้ยื่นคำร้องขอความคิดเห็นเกี่ยวกับการเพิ่มงาในรายการ จนถึงขณะนี้ได้รับจำนวน 4,821 ที่หลายคนเห็นด้วยกับการกำหนดให้ผู้ผลิต CPG ต้องติดฉลากงา นักวิจัย NIH กล่าวว่าปัจจัยเหล่านี้ได้เน้นย้ำถึงความจำเป็นในการรับรู้ที่เหมาะสมและการวินิจฉัยของโรคภูมิแพ้นี้

การพิจารณาความแพร่หลายของโรคภูมิแพ้งา

     ในการศึกษา (ตีพิมพ์ในวารสารโรคภูมิแพ้เด็กและภูมิคุ้มกัน) นักวิจัยได้ใช้การทดสอบแอนติบอดีงาเพื่อทำนายว่าเด็กที่มีอาการแพ้อาหารยังมีการแพ้งาด้วย จากการศึกษาพบว่าวิธีการทดสอบอาการแพ้มาตรฐาน (การทดสอบทางผิวหนังและการทดสอบแอนติบอดีที่เฉพาะเจาะจงกับสารก่อภูมิแพ้) นั้นไม่สอดคล้องกันในการทำนายอาการแพ้งา การศึกษาจำนวนมากประเมินประโยชน์ของการทดสอบเหล่านี้สำหรับการแพ้งานั้นได้รวมเด็กที่สงสัยว่าจะมีอาการแพ้งาโดยเฉพาะ นักวิทยาศาสตร์ได้ประเมินวิธีการทดสอบแอนติบอดีงาในกลุ่มเด็ก 119 คนที่มีอาการแพ้อาหารซึ่งไม่ทราบสถานะในการแพ้งา

     ผู้อำนวยการสถาบันโรคภูมิแพ้และโรคติดเชื้อแห่งชาติ (NIAID) ที่เป็นส่วนหนึ่งของ NIH กล่าวว่านับเป็นความท้าทายสำหรับแพทย์และผู้ปกครองในการตัดสินว่าเด็กแพ้งาจริงหรือไม่ ในการศึกษาให้เด็กรับการเสนอความท้าทายด้านอาหารทางปากซึ่งเป็นมาตรฐานหลักสำหรับการวินิจฉัยโรคภูมิแพ้อาหารที่เกี่ยวข้องกับการค่อยๆ เพิ่มปริมาณการบริโภคงาภายใต้การดูแลของแพทย์เพื่อดูว่าเกิดอาการแพ้ อาการแพ้งาที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งในเด็กที่แพ้อาหารชนิดอื่นๆ นั้นเป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องใช้อย่างระมัดระวังในขอบเขตที่เป็นไปได้เมื่อให้เด็กกลุ่มนี้สัมผัสกับงา นักวิทยาศาสตร์พบเด็ก 15 คน (ร้อยละ 13) จากเด็กที่แพ้งา 119 คน พบ 73 คน (ร้อยละ 61) เป็นคนที่ทนต่องาและเด็ก 31 คน (ร้อยละ 26) ไม่สามารถระบุสถานะของอาการแพ้งา ส่วนใหญ่เป็นเพราะเด็กปฏิเสธความท้าทายอาหารทางปาก ในบรรดาเด็ก 88 คนที่มีอาการแพ้งาอย่างชัดเจน ร้อยละ 17 มีอาการแพ้งาวิเคราะห์จากปริมาณของแอนติบอดีที่เรียกว่า  sesame-specific immunoglobulin E (slgE) ที่พบในเลือด ตามแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ที่พัฒนาขึ้นโดยนักวิจัยพบว่าเด็กที่มีน้ำหนักตัวมากกว่า 29.4 หน่วยกิโลสากลของ slgE ต่อลิตรของซีรัมมีโอกาสมากกว่าร้อยละ 50 ที่จะแพ้งา อย่างไรก็ตามนักวิจัยได้ตั้งข้อสังเกตว่าโมเดลนี้จำเป็นต้องมีการตรวจสอบโดยศึกษาเพิ่มเติมก่อนที่จะนำมาใช้ในการปฏิบัติทางคลินิกต่อไป