• ภูมิแพ้อาหาร คือ?

  อาการของการเป็นภูมิแพ้อาหารเป็นได้ทุกระบบของร่างกาย จากข้อมูลที่พบบ่อยคือ อาการทางระบบทางเดินอาหาร (เมื่อแพ้อาหารจะมีอาการคันปาก อาเจียน ปวดท้อง ท้องเสีย) อาการทางผิวหนัง (เมื่อแพ้อาหารจะมีอาการผื่นคัน ลมพิษ) และอาการทางระบบหายใจ (เมื่อแพ้อาหารจะมีอาการจาม น้ำมูก ไอ หอบ แน่นหน้าอก) ในบางรายอาการแพ้อาจรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตได้.
  +Read More
 • Food Allergy?

  As with any allergy, a food allergy develops when the immune system attacks a normally harmless substance and creates specific antibodies for this substance. From this point on, whenever the food allergy sufferer eats the food to which they're allergic, the antibodies respond by releasing histamine, which causes allergic symptoms to appear.
  +Read More
 • 1
 • 2
image
 

เกณฑ์สูงแค่ไหน กำหนดว่าต่ำแค่ไหน

     เกณฑ์ปริมาณการบริโภคสารก่อภูมิแพ้สำหรับผู้ป่วยที่แพ้นั้นสูงเท่าไรและปริมาณเล็กน้อยแค่ไหนในหนึ่งหน่วยการบริโภคที่ต้องมีการตรวจหา นี่เป็นจุดสิ้นสุดของความแตกต่างในการอภิปรายเกณฑ์สารก่อภูมิแพ้ที่ตอนนี้ต้องได้รับการประเมินใหม่ในวันที่ 28 ตุลาคม ค.ศ. 2019 ปริมาณการอ้างอิงใหม่สำหรับ VITAL 3.0 ได้มีการเผยแพร่

     ปริมาณการอ้างอิงใหม่: เมื่อปริมาณการอ้างอิง (Reference Doses, RD) ถูกปรับเปลี่ยนตามขนาดของหน่วยการบริโภคสำหรับอาหารที่หลากหลายเพื่อรองรับการจัดการสารก่อภูมิแพ้ ความท้าทายในการวิเคราะห์คือการตรวจหาปริมาณระดับต่ำในอาหารที่มีหน่วยการบริโภคขนาดใหญ่ จดหมายข่าวนี้ได้กล่าวถึง (เล่มที่ 9, ฉบับที่ 1) ความท้าทายในการวิเคราะห์สำหรับปริมาณอ้างอิงที่เสนอโดยคณะกรรมการวิทยาศาสตร์ของเนเธอร์แลนด์ซึ่งต่ำกว่าอย่างมีนัยสำคัญในทั้งสองข้อเสนอของเบลเยียมและเยอรมัน (ตาม VITAL 2.0) (ตารางที่ 1) ปริมาณอ้างอิงที่แก้ไขแล้วสำหรับ VITAL 3.0 ตอนนี้ทั้งหมดขึ้นอยู่กับ ED01; ปริมาณที่กระตุ้นให้เกิดอาการแพ้ (Eliciting Dose) ได้มานี้คิดเป็นร้อยละ 1 ของประชากรที่แพ้ซึ่งจะตอบสนองต่ออาการเป้าหมายของโปรตีนที่แพ้ทั้งหมด ปริมาณอ้างอิงบางส่วนเพิ่มเติมเมื่อเทียบกับ VITAL 2.0 (ไข่ นม กุ้ง) ในขณะที่บางอย่างถูกลดลง (ข้าวสาลี ลูปิน งา ถั่วเหลือง) ในบรรดาที่เพิ่มขึ้นการตรวจหาโปรตีนนมในหน่วยบริโภคขนาด 500 กรัม (เช่น อาหารสำเร็จรูป) ยังคงเป็นปัญหาสำหรับ ELISAs ที่มีอยู่ในปัจจุบัน ยกเว้นเมื่อใช้วิธีการตรวจหาเคซีน สำหรับปริมาณอ้างอิงที่ลดขีดจำกัดในเชิงปริมาณลง (Lower Limits of Quantitation, LLOQ) ของชุดทดสอบ ELISAs ที่มีอยู่ในการตรวจหามัสตาร์ดและงานอกเหนือจากความสามารถของ ELISA ในปัจจุบัน เป็นครั้งแรกที่มีปริมาณอ้างอิงสำหรับคื่นฉ่าย ปลา (finfish) เม็ดมะม่วงหิมพานต์ (และพิสตาชิโอ) และวอลนัท (และพีแคน) การตรวจหา “ถั่วเปลือกแข็ง” เหล่านี้ในหน่วยการบริโภค (เช่น 500 กรัม) เป็นเรื่องยากของ ELISA สำหรับคื่นฉ่ายในกรณีที่ไม่มี ELISAs วิธีการทางเลือกคือ PCR แต่ข้อจำกัดคือเป็นการตรวจหา DNA ของคื่นฉ่ายแทนที่จะเป็นโปรตีน

 ตารางที่ 1 ข้อจำกัดที่เสนอสำหรับถั่วลิสง นมและไข่ในยุโรปเปรียบเทียบกับ VITAL 3.0

 

สารก่อภูมิแพ้

เบลเยียม

เยอรมนี

เนเธอร์แลนด์

VITAL 3.0

RD

(มิลลิกรัมโปรตีน)

100 g serving

(มก./กก.)

RD

(มิลลิกรัมโปรตีน)

100g serving

(มก./กก.)

RD

(มิลลิกรัมโปรตีน)

100g serving

(มก./กก.)

RD

(มิลลิกรัมโปรตีน)

100g serving

(มก./กก.)

ถั่วลิสง

1.1

11

0.2

2

0.015

0.15

0.2

2

นม

1.2

12

0.1

1

0.016

0.16

0.2

2

ไข่

0.3

3

0.03

0.3

0.0043

0.043

0.2

2

     

     คำแนะนำสำหรับการวิเคราะห์การจัดการสารก่อภูมิแพ้ การวิเคราะห์สามารถช่วยในการตัดสินใจเรื่องความปลอดภัยได้อย่างไร สะอาดแค่ไหนและติดฉลากอย่างไร สำหรับการวิเคราะห์เพื่อให้หลักฐานในประเด็นเหล่านี้เป็นสิ่งสำคัญมากที่จะต้องพิจารณา (เหนือสิ่งอื่นใด)

(i) รายงานผลในรูปของมิลลิกรัมโปรตีนต่อกิโลกรัมอาหารหรืออย่างน้อยต้องมีค่าปัจจัยการเปลี่ยนแปลง (conversion factor) ทั้งนี้เพื่อช่วยให้สามารถตีความผลลัพธ์ได้สอดคล้องกับปริมาณอ้างอิงโปรตีนและขอบเขตในการดำเนินการ

(ii) ให้ข้อมูลเกี่ยวกับองค์ประกอบของมาตรฐาน ELISAs ที่ใช้ ปริมาณอ้างอิงส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับอาหารที่ยังไม่ผ่านกระบวนการแปรรูป

(iii) ประเมินช่วงการวิเคราะห์ที่ถูกใช้ เพื่อให้แน่ใจว่าเหมาะสมสำหรับขนาดที่ให้บริการ

(iv) ข้อควรระวังในการรายงานผลใกล้เคียงกับขีดจำกัดของการวิเคราะห์เชิงปริมาณ (LOQ) ที่มีความแม่นยำในการทดสอบน้อยที่สุดอาจเป็นปัญหาและ

(v) ใช้กระบวนการที่ได้รับการออกแบบมาเป็นอย่างดีในการเลือกตัวอย่างและการเตรียมตัวอย่าง เพื่อให้แน่ใจว่าชิ้นส่วนที่นำมาวิเคราะห์นั้นมีทั้งความเป็นเนื้อเดียวกันและเป็นตัวแทนที่ดี 

ตารางที่ 2 ข้อจำกัดสำหรับโปรตีนถั่วลิสง นมและไข่และข้อจำกัดเชิงปริมาณ (LLOQ) ของ ELISA 

สารก่อภูมิแพ้

Action Limits - มิลลิกรัมโปรตีนต่อกิโลกรัม

with Serving Size

ELISA LLOQ

5 g

50 g

100 g

500 g

มิลลิกรัมโปรตีนต่อกิโลกรัม

ถั่วลิสง

40

4

2

0.4

0.25

นม

40

4

2

0.4

0.5

ไข่

40

4

2

0.4

0.4

     

     ผลลัพธ์ของโครงการ ThRAll (ได้รับทุนสนับสนุนจาก EFSA จนถึง 28 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2021) คาดว่าจะมีการแจ้งข้อมูลนี้ต่อไป