• ภูมิแพ้อาหาร คือ?

  อาการของการเป็นภูมิแพ้อาหารเป็นได้ทุกระบบของร่างกาย จากข้อมูลที่พบบ่อยคือ อาการทางระบบทางเดินอาหาร (เมื่อแพ้อาหารจะมีอาการคันปาก อาเจียน ปวดท้อง ท้องเสีย) อาการทางผิวหนัง (เมื่อแพ้อาหารจะมีอาการผื่นคัน ลมพิษ) และอาการทางระบบหายใจ (เมื่อแพ้อาหารจะมีอาการจาม น้ำมูก ไอ หอบ แน่นหน้าอก) ในบางรายอาการแพ้อาจรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตได้.
  +Read More
 • Food Allergy?

  As with any allergy, a food allergy develops when the immune system attacks a normally harmless substance and creates specific antibodies for this substance. From this point on, whenever the food allergy sufferer eats the food to which they're allergic, the antibodies respond by releasing histamine, which causes allergic symptoms to appear.
  +Read More
 • 1
 • 2
image
 

FDF เปิดตัวคู่มือการปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับการติดฉลากกลูเตนในสหภาพยุโรป

     สหพันธรัฐอาหารและเครื่องดื่ม (The Food and Drink Federation, FDF) ได้เปิดตัวคู่มือฉบับปรับปรุงเพื่อช่วยให้ผู้ผลิตสามารถปฏิบัติตามกฎหมายการติดฉลากสินค้าในบรรจุภัณฑ์ที่ปราศจากกลูเตนของสหภาพยุโรปและสหราชอาณาจักร คู่มือนี้ได้จัดทำขึ้นสำหรับผู้ผลิตอาหาร โดยไม่คำนึงถึงขนาดธุรกิจ ซึ่งจะอธิบายเกี่ยวกับวิธีการติดฉลากผลิตภัณฑ์อาหารที่มีกลูเตนและการอ้างถึงความเกี่ยวข้องกับการไม่มีหรือที่มีการลดลงของกลูเตน นักกฎหมายอาหารและผู้จัดการฉลากและการบังคับใช้กฎหมายของ FDF กล่าวว่าสิ่งสำคัญอย่างยิ่งที่ผู้ผลิตอาหารจะต้องทำฉลากให้ถูกต้องตามกฎหมาย ทั้งนี้เพื่อการนำเสนอข้อมูลสารก่อภูมิแพ้ให้สอดคล้องกันตามกฎหมายของสหภาพยุโรปเลขที่ 828/2014 เกี่ยวกับกลูเตน โดยกำหนดให้ผู้ผลิตแจ้งให้ผู้บริโภคทราบถึงการไม่ปรากฏ (ปราศจากกลูเตน) หรือการพบในปริมาณน้อย (กลูเตนต่ำมาก) ตามที่กฎหมายได้กำหนดปริมาณการมีอยู่ ซึ่งการใช้คำว่าปราศจากกลูเตนนั้นต้องมีกลูเตนไม่เกิน 20 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ในขณะอาหารที่มีกลูเตนต่ำมากควรมีกลูเตนไม่เกิน 100 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมที่ขายให้กับผู้บริโภค

     ผู้อำนวยการนโยบายการวิจัยและการรณรงค์โรค Coeliac ในสหราชอาณาจักรกล่าวว่าการจำแนกการปรากฏตัวของสารก่อภูมิแพ้ (เช่น กลูเตนที่อยู่ในธัญพืช) กับการไม่มีกลูเตนในอาหาร (เช่น ปราศจากกลูเตน) โดยคำแนะนำนี้จะช่วยเน้นความแตกต่างที่สำคัญระหว่างการแพ้ธัญพืชและโรค celiac และยินดีรับข้อจำกัดในการใช้ข้อควรระวังที่เกี่ยวกับการมีอยู่ของธัญพืชที่มีกลูเตนในบรรจุภัณฑ์ คำแนะนำในการติดฉลากกลูเตน แนวทางการปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับอาหารในภาชนะบรรจุซึ่งรวมถึงการมีหรือไม่มีธัญพืชที่มีกลูเตนและที่ท้าทายยิ่งกว่าคือการติดฉลากอาหารที่ทำจากธัญพืชที่มีกลูเตน โดยพิจารณาเป็นพิเศษในกรณีของข้าวโอ๊ตและข้าวสาลี

อยู่ในชื่อของอะไร

     ตัวอย่างเช่นข้าวโอ๊ตตามกฎหมายถือว่าเป็นธัญพืชที่มีกลูเตน อย่างไรก็ตามข้าวโอ๊ตที่ไม่มีการปนเปื้อนกับธัญพืชอื่นๆ เช่น ข้าวสาลี ข้าวบาร์เลย์และข้าวไรย์ และได้รับการวิเคราะห์ว่ามีกลูเตนน้อยกว่า 20 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม (ppm) อาจถูกระบุว่าปราศจากกลูเตนและ “โอ๊ต” ต้องแสดงรายการสารก่อภูมิแพ้บนฉลาก คู่มือยังสรุปความแตกต่างระหว่างโรค celiac และการแพ้ธัญพืช โดยให้คำแนะนำในการติดฉลากข้อควรระวังของสารก่อภูมิแพ้ตามแผนภาพเพื่อจะได้อ้างว่าไม่มีกลูเตน รวมถึงภาพรวมของกฎหมายและแนวทางของสหภาพยุโรปและสหราชอาณาจักรที่เกี่ยวข้อง ประธานสำนักงานมาตรฐานอาหารกล่าวว่าการมีวิธีการที่สอดคล้องกันที่เชื่อถือได้นั้นจะช่วยให้ผู้ที่เป็นโรค celiac หรือผู้ที่แพ้ธัญพืชเหล่านี้สามารถค้นหาและเข้าใจข้อมูลการติดฉลากตามที่ต้องการได้และนั่นหมายความว่าจะสามารถเลือกอาหารที่ปลอดภัยได้ ซึ่งเป็นเรื่องที่น่ายินดีและยังแสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าทางด้านสาธารณสุขและการคุ้มครองผู้บริโภคที่สำคัญ ในปีนี้สมาคมอุตสาหกรรมปราศจากกลูเตน (GFIA) ได้เข้าร่วม Coeliac UK, Anaphylaxis Campaign และ British Retail Consortium (BRC) ในฐานะพันธมิตรที่ให้การสนับสนุน